Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA GYMNÁZIU MIKULÁŠA GALANDU sa uskutoční dňa 21. 6. 2016.

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe (pdf).
 

Výsledky prijímacieho konania nájdete v prílohách ( pdf ).

Zápis sa uskutoční v dňoch 16. 05. 2016 ( 07:00 - 17:00 ) a 17. 05. 2016 ( 09:00 - 17:00 ).

Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok ( vydáva ZŠ ) a vyplnenú záväznú prihlášku.

 

Ing. Katarína Hanková, r. š. 

V dňoch 15.3.2016, 16.3.2016, 30.5.2016, 31.5.2016 udeľujem žiakom Spojenej školy - Gymnázia Mikuláša Galandu riaditeľské voľno z dôvodu konania maturitnej skúšky 2016. Vzhľadom na vyťaženosť pedagogických zamestnancov počas maturitnej skúšky nie je možné zabezpečiť riadne vyučovanie.

Ing. Katarína Hanková, r.š.

prijimacie_skusky.jpgV školskom roku 2016/2017 otvárame triedu osemročného štúdia s počtom žiakov 25 a triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 17.

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2016/2017

Prihláška na štúdium na SŠ [pdf]
Kritéria pre prijatie na 8 - ročné štúdium v šk. roku 2016/2017 [pdf]
Kritéria pre prijatie na 4 - ročné štúdium v šk. roku 2016/2017 [pdf]

V školskom roku 2016/2017 otvárame v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu elokované pracovisko ZŠ Školská Turčianske Teplice pre triedu 5. Z. Záväzná prihláška do triedy 5. Z [pdf]

V prílohe nájdete ukážky testov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Od februára do konca apríla v priestoroch školy jeden krát týždenne popoludní sa 24 žiakov pri tónoch hudby zoradilo na tanečné pozície, aby spoznali čaro „spoločenskej výchovy“. Pod vedením trénerky, bývalej aktívnej tanečnej majsterky a dlhoročnej spolupracovníčky s Gymnáziom, p. Beáty Pišnej sa 12 dvojíc učilo zvládnuť základné držanie tela, postavenie a kroky jednotlivých štandardných, latinsko-amerických, ale aj novodobých tancov. Podľa jej slov ich pokroky rástli z hodiny na hodinu, boli veľmi ctižiadostiví, disciplinovaní a „chtiví“ naučiť sa čo najviac.

22. apríla je Deň Zeme. Zem je planéta, na ktorej žijeme a nemáme v úmysle sa z nej sťahovať. Chceme žiť v čistom, zdravom prostredí. Aj študenti Gymnázia M. Galandu pomohli upratať vonkajšie plochy mesta v rámci týždňa aktivít ku Dňu Zeme. Na fotografii žiaci II. G pri zberaní odpadkov v blízkosti MŠ Rakovce. Kiež by boli ľudia uvedomelí a hádzali odpadky do koša.

cv_chem_2016.jpgNie veľa Tepličanov vie, že v meste sú špičkové laboratóriá medzinárodnej spoločnosti Eurofins. Študenti Gymnázia Mikuláša Galandu s väčším záujmom o experimentálnu činnosť, ktorý dokazujú v rámci voliteľného predmetu Cvičenia z chémie, mali možnosť spoznať náplň práce tohto pracoviska. Je jedným z 200 pracovísk v 36 krajinách sveta.

Pán riaditeľ Ing. Valko, uvedomujúc si, že motivuje študentov k hlbšiemu štúdiu chémie, veľmi ochotne porozprával o činnostiach, ktorými sa zaoberajú. Sú to najmä laboratórne skúšky v oblasti nutričných vlastností výrobkov, analýzy odpadov, zemín, pôdy, kompostov, nerastných surovín, analýzy vôd, meranie hluku, ozónu, certifikácia produktov a poradenstva.

Sú komerčnou spoločnosťou, ktorá pracuje na základe požiadaviek trhu, aj radových občanov. Tí si môžu dať urobiť napr. rozbor vody, s ktorou prichádzajú do kontaktu alebo posúdiť, či zastúpenie ťažkých kovov napr.kadmia, olova, ortuti spĺňa európske normy a neohrozuje zdravie ľudí. Využívajú veľmi pokrokové, moderné metódy kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy- spektrometrické, metódy elektrochemickej analýzy, chromatografiu atď.

m_lesko_chem_o_2016.jpg

a_musova_chem_o_2016.jpg

Marián Leško zo IV. G je multitalent, ktorý sa s úspechom zapojil aj do chemickej olympiády. Najskôr vyhral v silnej konkurencii okresné kolo a potom sa stal úspešným riešiteľom krajského kola kategórie D.

Škola si cení takých študentov, ktorý zvyšujú svoj potenciál štúdiom rozširujúceho učiva a šíria jej dobré meno.

Do okresného kola postúpila aj Amira Musová.

RNDr. Edita Budiská

28. apríla sa žiaci prímy pod vedením p. uč. Mračkovej vybrali do Martina do priestorov televízie Turiec v rámci predmetu mediálna výchova. V prílohe sú postrehy a vyjadrenia niektorých z nich.

Dobro a zlo. Svetlo a tma. Láska a nenávisť. Absolútne protiklady. Definujú nás, naše vzťahy, naše správanie. Ale je svet skutočne len čiernobiely? Existujú len ľudia dobrí a ľudia zlí?

Osobnosť každého z nás sa formuje po celý život. Ovplyvňujú ju naše skúsenosti, zážitky, ľudia, ktorých sme stretli, pocity, ktoré v nás tieto udalosti vyvolali... Sú to však naše postoje a správanie, ktoré z nás robia dobrých alebo zlých ľudí!
Myslím si, že človek sa zlý nenarodí. No ani dobrý. Dieťa je ph papierik s hodnotou sedem. Neutrálny. Nepoškvrnený. A práve jeho okolie, rodičia, spôsob života ovplyvní, či sa zafarbí tmavými farbami alebo bude jasne žiariť svetlom.
To, či sme dobrými ľuďmi, ovplyvňuje naše každodenné správanie. Naše reakcie na rôzne situácie, naše postoje k rozličným udalostiam, naše zmýšľanie, naše úmysly, naše činy.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľka školy: 043 490 15 06
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať