Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Vážení rodičia, milí žiaci, dávame Vám do pozornosti výsledky 2. kola prijímacieho konania na štvorročné štúdium.

Vážení rodičia, milí uchádzači o štvorročné štúdium na Gymnáziu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, riditeľka Spojenej školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok. Termín 2. kola je 22.6.2020. Posledný akceptovaný temín podania prihlášky na štúdium je do 19.6.2020. 

Vážení rodičia, milí uchádzači o štvorročné štúdium na Gymnáziu Mikuláša Galandu. Podľa doterajšieho prejaveného záujmu o štúdium na našej škole riaditeľka Spojenej školy - Gymnázia M. Galandu v Turčianskych Tepliciach, rozhodla, že bude prijímať 8 žiakov v druhom kole prijímacích skúšok. Termín druhého kola prijímacích skúšok bude ešte upresnený.

Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý rozhodnutím riaditeľky na Gymnázium M. Galandu do 29.5.2020 a má záujem pokračovať v štúdiu na Gymnáziu M. Galandu, môže podať odvolanie. Odvolanie môže poslať prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu gymnázia. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Vážení rodičia, milí žiaci, dávame Vám do pozornosti výsledky 1. kola prijímacieho konania na štvorročné štúdium.

Spoločnosť Talentída, n.o., vzhľadom na aktuálnu spoločenskú situáciu sa rozhodla uskutočniť medzinárodnú matematickú súťaž "Matematický klokan" online formou. V tabuľke je rozpis jednotlivých dní, v ktorých sa súťaž uskutoční podľa kategórií jednotlivých ročníkov. Prihlásení žiaci svoje kódy na prihlásenie dostanú od vyučujúcich matematiky.

V čase 25. až 31. mája 2020 je potrebné si vyskúšať pripojenie podľa kódov na stránke súťaže. Záujemcovia si môžu urobiť aj skúšobný test z predchádzajúceho ročníka. 

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať