Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

prijimacie_konanie.jpgRiaditeľstvo školy oznamuje záujemcom o štúdium na našej škole, že v termíne 20. júna 2017 sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania pre 4-ročnú a 8-ročnú formu štúdia.

Bližšie informácie o kritériách prijatia nájdete na stránke >>Príjímacie konanie<<

Riaditeľstvo školy prijme do pracovného pomeru od 1. septembra 2017 učiteľa/ku na pracovnú pozíciu:

- učiteľstvo geografie

- učiteľstvo občianskej náuky.

Žiadosti a životopis je potrebné zaslať na adresu školy alebo na email: skola@gymtut.edu.sk.

slavik.jpgDňa 19. mája 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska v Galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, ktorej garantom je slovenský operný spevák p. Peter Dvorský.

Žiakom našej školy sa na súťaži darilo. 2. miesto obsadil Matúš Šlúch, 3. miesto získala Adela Lešková a v tejto kategórii ešte máme čestné ocenenie pre Alexandru Ratulovskú. V mladšej kategórii obsadila 3. miesto Vanesa Barčinová a čestné uznanie získala Lucia Kotúčová.

Deň Zeme je venovaný našej planéte a pripomíname si ho každoročne 22. apríla. Pôvodne sa dni Zeme konali pri príležitosti jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí však ide aj o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Každoročne poďnecuje diskusiu o možných riešeniach a prevencii neohľaduplného správania sa k prírode.

logoden_usmevu.jpgV piatok 12. mája 2017 dobrovoľníci z V. G a I. A zrealizovali zbierku Deň úsmevu spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Počas prestávok v rámci vyučovania jednotliví žiaci a učitelia prispeli do zbierky v celkovej hodnote 27 €. Všetkým zainteresovaným sa chcem poďakovať a aj malá kvapka v mori pomôže vytvoriť veľký oceán.

 

V prílohách sú zverejnené výsledky uchádzačov o štúdium na našej škole podľa jednotlivých odborov - 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium. Zápis prijatých žiakov bude v dňoch 16. a 17. 5. 2017 v kancelárii tajomníčky školy.

    Vo štvrtok 4. mája sa na našom gymnáziu posledný raz v tomto akademickom roku stretli poslucháči Univerzity tretieho veku (UTV) odboru informatika. UTV zastrešuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Deväť nadšencov, ktorí cítia potrebu neustále sa vzdelávať, absolvovalo záverečnú skúšku a úspešne ukončilo 2. ročník. V tomto roku všetci poslucháči zvládli prácu s Internetom a s elektronickou poštou, naučili sa robiť prezentácie a na koniec sa popasovali s tabuľkovým kalkulátorom.

Žiaci našej školy pod vedením svojich triednych učiteliek a učiteľov sa aktívne zapojili do komunálnej kampane "Týždeň ochrany životného prostredia 2017" vyhlásenej mestom Turčianske Teplice pri príležitosti "Dňa Zeme". V rámci tejto kampane zrealizovali zber odpadkov a nečistôt v okolí školy Gymnázia M. Galandu a v areáli ZŠ s MŠ Horné Rakovce. Najstarší žiaci z III.A a VII.G pod vedením školskej psychologičky vysadili nové stromčeky na trávnatej ploche na sídlisku Horné Rakovce.

Kam kráčaš, Slovensko ?

(Esej)

                    Pohľad na vývoj Slovenska poskytuje naozaj pochmúrnu scenériu. Vývoj štátu ovplyvňujú z veľkej časti práve občania a ich názory. Názory staršej ale aj mladšej generácie sú určite ovplyvnené aj našou minulosťou. Práve pre našu nie až tak oslňujúcu históriu je len malý alebo možno žiadny záujem o uchovanie dobrého mena nášho štátu.

Dňa 2.5. 2017 sa v priestoroch Turčianskej galérie v Martine konalo krajské kolo najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu prózy a poézie – Hviezdoslavov Kubín. Už niekoľko rokov sa uvedená súťaž v regióne Turiec koná pod názvom Vajanského Martin.

Z našej školy sa krajského kola zúčastnili dvaja žiaci z V.Z triedy, a to Terezka Domková a Samko Kružlic. Obaja súťažili v II. kategórii, Terezka v poézii a Samko v próze. Pred porotu predstúpilo celkovo 25 recitátorov. V poézii vystúpilo 14 súťažiacich, v próze 11. Porota mala neľahkú úlohu pri určovaní prvenstva. Konkurencia bola naozaj veľká, no aj napriek tomu sa Samkovi podarilo získať krásne 2. miesto. Spolu s Terezkou reprezentovali seba i školu na vysokej úrovni. Víťazi získali krásne vecné ceny a diplom. Každý súťažiaci dostal aj účastnícky diplom.

Obom recitátorom srdečne gratulujeme!

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Regionálne kolo v MIDI vo... 29.05.2017 - 08:00 do 14:00

Regionálne kolo v MIDI volejbale - štvorkový volejbal -...

Etest 30.05.2017 - 09:00

VII.G si overí vedomosti z gramatiky a literatúry slovenského...

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 043 490 15 06
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať