45. výročie existencie gymnázia

Rok 2015  -  45. výročie založenia gymnázia

Gymnázium v Turčianskych Tepliciach nadväzuje na existenciu Dvanásťročnej strednej školy, ktorá tu bola založená 1. 9. 1959.

V roku 1959 otvorením novej školskej budovy sem  prešla Osemročná stredná škola v Turčianskych Tepliciach (zo starých nevyhovujúcich priestorov) a k nej bola pričlenená Dvanásťročná stredná škola z Kláštora pod Znievom.

V roku 1970 zaznamenala škola ďalšiu významnú zmenu.

V  Turčianskych Tepliciach bolo zriadené od 1. 9. 1970  gymnázium.

V ustanovujúcej listine sa hovorí: "Gymnázium poskytuje úplné stredné, všeobecné vzdelanie s maturitnou skúškou, absolventi gymnázia sú spôsobilí aj pre zastávanie funkcií v oblasti správy a hospodárstva, ktoré zodpovedajú ich odbornému zameraniu . . ."

Takto sa škola v Turčianskych Tepliciach definitívne stabilizovala.

Rok 2015 je rokom, keď si pripomíname 45. výročie „života“ nášho gymnázia.

Tu je malý  literárny príspevok - gratulácie študentov IV.G  triedy k tomuto výročiu.

 

Óda na školu

Ó, ty stará nádoba vedomostí plná,
čo vždy nad všetkým dumá.
Vedomosti nám každý deň dávaš,
dúfam, že v súkromí na nás nenadávaš,
že sme povrchní , hlúpi a naivní,
keď myslíme si, že to všetko,
čo od Teba máme, nás nikdy neovplyvní...
Tak prosím, rob ďalej to, čo robíš,
nech celé ľudstvo na dobré veci nabudíš !

Karol Kubus, IV.G

Óda na školu

Ó, ty naša škola
Čo si múdrosťou prekvitala
Čo si nám do života toho veľa dala
Čo si nás takmer každý deň sprevádzala
Všetci sme ti vďační za veľa
Do sveta si nás roztrúsila
Veľa nových ľudí do života si nám dala
Nové skúsenosti a poznatky ukázala
Štyridsaťpäť rokov nám už slúžiš
Prajeme Ti všetko, po čom tajne túžiš !

Laura Lavičková, IV.G

Óda na školu

Ó, ty studnica múdrosti,
čo už 45 rokov múdrosti nás učíš,
zostaň tu s nami,
by sme mohli z teba vedomosti ešte veky čerpať.
Ty, ktorá tu už veky stojíš
a generáciu za generáciou učíš,
ty si našou učiteľkou,
bez ktorej by sme v živote neobstáli.
Krútňava zmien poznačila svet.
Je lepší, či horší?
K zamysleniu to jest.
No tys´ sveta učiteľka !
Bez teba by nebol žiadny svet!

Martin Lukáč, IV. G

Óda na školu

Ó, ty stará dáma,
vedkyňa od mlada.
Ty, čo nás všetkých učíš,
vďaka ti za to!
Zažila si všeličo,
sťahovanie aj iné čosi.
Stále ešte učíš,
nikoho do toho nenútiš.
Sprevádzaš nás 45 rokov,
len nás žiakov nezbedníkov.
Čo my spravíme pre teba?
Reprezentovať ťa treba!
A tak všetci poďme do sveta!

Andrej Dorica, IV. G

 

Naša škola

Spomedzi stromov vykúka,
každý holub o tom hrkúta,
že tá naša múdra škola,
opäť nás do lavíc volá.
Keď do školy ráno vkročím,
stovky tvárí na tablách zočím.
Toľko žiakov, učiteľov.
A to svedčí o jedinom,
že tá  naša drahá škola
už veľa rokov nás k sebe volá.
Stovky žiakov vychovala,
bola naša druhá mama.
Trúfneš si však povedať,
koľkých stihne ešte vychovať?
Štyridsaťpäť rokov to veľa je
a my jej aspoň raz toľko želáme.
Lebo my jej veríme,
Klobúk pred ňou skladáme.

Barbora Musilová, IV. G

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať