Ak uchádzač nebol prijatý v 1. kole...

Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý rozhodnutím riaditeľky na Gymnázium M. Galandu do 29.5.2020 a má záujem pokračovať v štúdiu na Gymnáziu M. Galandu, môže podať odvolanie. Odvolanie môže poslať prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu gymnázia. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať