"Alkohol a cigarety nie sú in"

Dňa 19. mája sa uskutočnila pre žiakov školy beseda s preventiskou OR PZ SR por. PhDr. Ľ. Húskovou z Martina. Žiaci postupne podľa vekových kategórií sa dozvedeli o nebezpečenstvách alkoholu na cestách, v rodine a o trestno-právnej zodpovednosti.

Po skončení besedy žiaci sekundy realizovali tvorivé dielne v rámci projektu KOMPRAX v spolupráci s IUVENTOU a ESF pod vedením p. uč. Mračkovej. V rámci týchto aktivít si vyrobili vlastné tričká s danou tématikou a spoločne vytvorili plagáty na danú problematiku s alternatívou vhodného využitia svojho voľného času. V prílohe sú postrehy niekoľkých účastníkov na realizovanú aktivitu a časť fotodokumentácie z priebehu aktivity.

01_komprax_drog_nie_19_5_2014.jpg

02_komprax_drog_nie_19_5_2014.jpg

03_komprax_drog_nie_19_5_2014.jpg

04_komprax_drog_nie_19_5_2014.jpg

Chcem sa poďakovať všetkým za aktívnu účasť a hlavne žiakom II. G triedy za tvorivý prístup pri realizácii projektu.

Mgr. Z. Mračková, spoluorganizátorka aktivity

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať