Digitálna gramotnosť je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou

Akreditované testovacie centrum pri Gymnáziu M. Galandu v Turčianskych Tepliciach naďalej pokračuje v príprave a testovaní uchádzačov o Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL).
ECDL je systém na overovanie znalostí a zručností bežného používateľa v oblasti práce s výpočtovou technikou. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (požadovaný štandard) znalostí a zručnosti z príslušnej oblasti preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Popri štandardných moduloch: Základy práce s počítačom, Spracovanie textu, Základy práce online, Používanie databáz, Prezentácia a Bezpečnosť pri využívaní IKT ponúkame ďalší modul – Práca s obrázkami a grafikou.
O medzinárodne platný certifikát majú záujem nielen študenti Gymnázia M. Galandu, ale aj záujemcovia mimo nášho mesta.

Prikladáme stanovisko jedného z uchádzačov:

Dňa 28.03.2917 som sa zúčastnil testovania ECDL, aby som mohol pracovať ako skúšobný komisár pri testoch ECDL.  Pri mojom rozhodovaní sa,  ktoré testovacie stredisko ECDL zvoliť, zohrali dôležitú úlohu viaceré činitele. Kontaktoval som jednotlivé strediská, pričom ma oslovil prístup RNDr. Ivice Kováčovej, ktorá mi poskytla komplexné informácie, servis a oboznámenie sa s danou problematikou. Na základe toho som vnímal profesionalitu a kompetentnosť pracoviska a naviac príjemnú atmosféru daného strediska. Skúšky vyvolávajú v človeku vždy tlak a  stres, takže postoje a prístup zodpovedných skúšajúcich osôb na Gymnáziu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach bol pri testovaní taktiež dôležitým momentom, ktorý mi potvrdil, že moje rozhodnutie zvoliť si práve túto školu na testovanie ECDL bolo správne. Okrem spomínaných skutočností prispela k rozhodnutiu aj  ochota nájsť spoločný vhodný termín na realizáciu skúšok.

Tomáš Pecháček
AVS Nové Technológie, s.r.o.
Považská Bystrica

 

                                                                                                                                             Ivica Kováčová

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať