Európa na dosah

V Banskej Bystrici sa 3. apríla konal zaujímavý seminár určený najmä výchovným poradcom. Cieľom seminára bolo predstaviť služby siete EURES a ďalších významných európskych inštitúcií pôsobiacich na Slovensku a tiež poskytnúť kvalifikované informácie o možnostiach ďalšieho štúdia, vzdelávania a práce v štátoch EÚ/EHP.

Nasledovné inštitúcie sú z pohľadu ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce v EU najzaujímavejšie:

EURES - európske služby zamestnanosti: www.eures.sk. Okrem iného ponúka pomoc pri tvorbe životopisu a jeho zaradenie do databázy záujemcov o zamestnanie v EU

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže - www.iuventa.sk. Je to štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Našich študentov by mohli zaujímať možnosti štúdia v zahraničí.

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - www.saaic.sk, ktorá okrem iného zabezpečuje informačné a konzultačné služby o medzinárodných vzdelávacích a iných programoch a propaguje slovenské školstvo v zahraničí.

PLOTEUS - internetový portál o vzdelávacích možnostiach v Európe a štúdijných príležitostiach.

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať