Internet nie je vždy pre deti bezpečný

Vážení rodičia, milí žiaci, znovu si dovolím dať vám do pozornosti projekt Zodpovedne.sk, ktorý je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a iných nových technológií. Web stránka tohto projektu je členená do troch hlavných častí a každá z nich je určená pre inú skupinu návštevníkov. Nájdete na nej veľké množstvo materiálov, videoklipov, aj interaktívnych príbehov zameraných na túto problematiku. Dozviete sa aj o mnohých oblastiach a prostriedkoch ohrozenia najmä mladých ľudí, ktorí nie sú dostatočne o týchto rizikách informovaní.

Súčasťou projektu je aj linka Pomoc.sk, ktorá ponúka pomoc a poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu a mobilnej komunikácie.

 

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať