Na potulkách Európou II.

Veľký úspech - naša žiačka navštívi sídlo OSN v Ženeve!

Dňa 8. 2. 2018 (štvrtok) sa v priestoroch Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline uskutočnilo krajské kolo jubilejného XX. ročníka Olympiády ľudských práv. Krajské kolo organizačne pozostávalo z dvoch častí.

Gymnázium Mikuláša Galandu reprezentovala oktavánka Sára Rihaneová a ako náhradníčka a morálna podpora sa zúčastnila aj Zuzka Michalková (VII. G). Naša žiačka Sára, po preukázaní skvelých vedomostí v teste a presvedčivom prejave pred komisiou, obsadila 3. miesto, ktoré jej zabezpečilo postup do celoštátneho kola olympiády (11. - 13. 4. 2018) a taktiež darček od jedného z hlavných organizátorov súťaže (IUVENTA) v podobe návštevy sídla OSN v Ženeve (1. - 2. 5. 2018).

Srdečne blahoželáme a tešíme sa, že máme takých úspešných a zanietených študentov, ktorí robia dobré meno nielen sebe, ale i svojej škole a mestu.

Mgr. Tomáš Urík, GMG

                                                                                                   °°°

Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv v Bratislave Sára Rihaneová bravúrne zvládla- je druhá najlepšia v Slovenskej republike !

Tu sú jej skúsenosti: a zážitky:

V prvý deň nás rozdelili do štyroch skupín po 16 účastníkov. Každú hodnotila komisia zložená z vysokoškolských profesorov, diplomatov, no i stredoškolských učiteľov. Keď prišiel rad na mňa, dostala som tézu týkajúcu sa ochrany osobných údajov a dokumentu GDPR.

Na druhý deň sme obhajovali vopred napísanú esej na jednu zo štyroch tém – moja bola „Výhry a prehry Všeobecnej deklarácie ľudských práv“. Po obhajobe sme nedočkavo čakali na vyhlásenie finálovej „12-tky“ – teda troch najlepších z každej skupiny. Keď som počula svoje meno, zalial ma pocit radosti, no i stresu.

V tretí deň olympiády sa na nás nedívala už len komisia, tentokrát zložená i z pracovníkov ministerstva školstva či verejnej ochrankyne ľudských práv, no i všetci zvyšní účastníci a ich učitelia. Našou úlohou bolo bez akejkoľvek prípravy zanalyzovať a zaujať postoj k problematike, ktorú si náhodne vyberieme.

Moja otázka znela, či patrí politika do škôl a ako žiakov pripraviť na ich prvé voľby. Po počiatočnom strese som sa rýchlo uvoľnila a nakoniec sa mi podarilo umiestniť sa na druhom mieste.

Za výhru sme dostali darček- návštevu sídla OSN v Ženeve, kam sme leteli 30. apríla.

Návšteva trvala tri dni, z čoho dva sme mali na spoznanie miestnej kultúry a spôsobu života. Samotná návšteva sídla OSN sa konala na druhý deň. Keď sme ráno vyrážali, mala som v hlave veľa otázok. Doteraz sa v mojom okolí o OSN vždy hovorilo len ako o organizácii, ktorá sa snaží konflikty riešiť diplomatickou cestou ,ktorá je ale často zdĺhavá a niekedy i nefunkčná. Bola som teda prekvapená, keď som zistila, že diplomatické záležitosti sa riešia v hlavnom sídle OSN v New Yorku a zvyšné tri sídla OSN – Ženeva, Viedeň a Nairobi, sú orientované na riešenia „v teréne“ – posielanie skupín lekárov do oblastí, kde je ich nedostatok, financovanie a budovanie škôl vo viac ako 15-tich krajinách, budovanie utečeneckých táborov a tvorba pomocných programov.

Po úvodnom oboznámení sa s rôznymi aktivitami a iniciatívami OSN sme mali prehliadku budovy a zasadacích miestností, z ktorej každá mala svoj názov a zameranie. Nachádza sa tam teda špeciálna miestnosť na demilitarizačné rokovania alebo na problematiku rodovej rovnosti. Zároveň majú vlastné miestnosti i príslušníci štátov na pred-rokovacie diskusie, a tak nám porozprávali, ako po rozpade Česko-Slovenska museli prebudovať i miestnosť.

Podvečer sme sa zúčastnili rokovania o rasovej diskriminácii v Mauretánii so zástupcami štátov z celého sveta. Večer a tretí deň návštevy slúžil opäť na prehliadku Ženevy a nakúpenie suvenírov.

Návšteva sídla OSN mi otvorila oči a mám lepšiu predstavu o fungovaní tejto komplexnej a jednoznačne prínosnej organizácii, ktorá ovplyvňuje záležitosti každodenného života mnohých ľudí. Veľmi si vážim, že som mohla tam byť.

Chcela by som preto poďakovať organizátorom olympiády a organizácii IUVENTA za príležitosť, no predovšetkým Gymnáziu Mikuláša Galandu za priestor a čas na prípravu, podporu a motiváciu, poďakovať sa pánovi učiteľovi Uríkovi za dlhú a náročnú prípravu a čas, ktorý mi venoval, ako i za prvotný impulz k účasti na olympiáde.

                                             Sára Rihaneová, oktáva, Gymnázium MG

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať