Naše exkurzie

Jednou z pravidelných aktivít našej školy je absolvovanie rôznych zaujímavých literárno-historických exkurzií po stopách významných spisovateľov, či historických miest. Inak tomu nebolo ani na začiatku tohto školského roka, kedy sa starší žiaci vybrali do centra kultúrneho života Slovákov-do Martina.
 
Cieľom našej cesty bola Slovenská národná knižnica v Martine. V príjemnom prostredí tejto inštitúcie sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie, ale aj zo súčasnosti našej najväčšej knižnice. Takmer 190 rokov sa stará o diela, ktoré dokumentujú minulý a súčasný duchovný a materiálny vývin slovenského národa. Je vedeckou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou.
 
Pod vedením na slovo vzatej odborníčky si žiaci prezreli najstaršiu knihu knižnice, inkunábuly-prvotlače, knihu napísanú Braillovým písmom, priekopnícke dielo Antona Bernoláka Slowár-slovenskí-česko-laťinsko-nemecko-uherskí či Štúrovu Náuku reči slovenskej. Okrem iného sa dozvedeli ako sa v knižnici orientovať, ako sa dá kniha vypožičať z domu, prezreli si jednotlivé pracoviská knižnice.
 
Triedy V.G,VI.G,I.A,II.A absolvovali Informačnú výchovu v Slovenskej národnej knižnici v Martine, ktorú odborne garantujú jej pracovníci. Ponorili sme sa do ticha knižnice, kde sme sa dozvedeli základné informácie o histórii a činnosti knižnice, o jej dokumentoch a knihách, ktoré uchováva ako aj o službách, ktoré poskytuje. Získali sme informácie o procese digitalizácie kníh, ako knihy odborne ošetriť a zároveň uchovať pre ďalšie generácie. Súčasťou prednášky bola aj prezentácia on-line katalógu SNK a informácie ako sa v ňom orientovať, čo sme si mohli aj prakticky vyskúšať. Záverečná časť exkurzie bola ukončená prehliadkou priestorov knižnice.
 
 Triedy VII.G,III.A,VIII.G,IV.A absolvovali prednášku literárneho vývinu od 9. storočia po súčasnosť v Slovenskom literárnom múzeu v Martine.
 
Slovenské národné literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice plní múzejno-dokumentačné a prezentačné úlohy ústredného literárneho múzea na Slovensku. Jeho náplňou je zhromažďovať, odborne spracovávať, uchovávať a sprístupňovať múzejné predmety so vzťahom k dejinám slovenskej literatúry.
 
Naši mladší žiaci III.G a IV.G  sa vybrali na Trenčiansky hrad Dominanta Trenčína i celého Považia stráži pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne centrum priľahlého regiónu. Dnešný hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a dôležité karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších storočiach sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes sú v jeho starobylých priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea.

 

Kategória - Gymnázium: 
Značky: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať