Obsah štúdia

Od školského roka 2014/2015 prechádza naša sieťová akadémia Cisco na novú verziu CCNA kurikula - verzia 5.0.

Z tohto dôvodu sa mení obsah jednotlivých semestrov. Jeden semester CCNA sa u nás trvá jeden školský rok.

Obsah štyroch semestrov je nasledovný:

CCNA1 - Úvod so sietí (Introduction to Networks)

CCNA2 - Zálkady smerovania a prepínania (Routing and Switching Essentials)

CCNA3 - Škálovanie sietí (Scaling Networks)

CCNA4 - Prepájanie sietí (Connecting Networks)

Po absolvovaní každého semestra, študent vykoná semestrálnu certifikačnú skúšku (testy). Po ich zložení absolvent môže získať medzinárodne uznávaný priemyselný certifikát CISCO CCNA.
Študenti musia absolvovať všetky štyri CCNA kurzy, aby boli plne pripravení na priemyselnú certifikáciu - CCNA skúšku.

Náplň CCNA1 - Úvod do sietí:
Úvod do architektúry, štruktúry, funkcií, komponentov a modelov internetu a počítačových sietí, princípy IP adresovania a základy konceptov Ethernetu
Na konci kurzu budú študenti schopní vytvoriť jednoduché LAN a vykonávať základné konfigurácie smerovačov a prepínačov.

Náplň CCNA2 - Zálkady smerovania a prepínania:
Popisuje architektúru, komponenty a operácie smerovačov a prepínačov v malej sieti.
Na konci tohto kurzu budú študenti schopní konfigurovať a riešiť problémy smerovačov a prepínačov. Budú vedieť riešiť bežné problémy so smerovacími protokolmi RIPv1, RIPv2, jednej oblasti a viacerých oblastí OSPF, virtuálnych sietí LAN (VLAN) a zvládnu smerovanie medzi VLAN  v Pv4 aj v IPv6 adresovaní.

Náplň CCNA3 - Škálovanie sietí:
Popisuje architektúru, komponenty a operácie smerovačov a prepínačov v rozľahlej a zložitej sieti. Študenti sa naučia konfigurovať pokročilé funkcie smerovačov a prepínačov.
Na konci tohto kurzu budú študenti schopní konfigurovať a riešiť problémy smerovačov a prepínačov v rozľahlých sieťach. Budú vedieť riešiť problémy s protokolmi OSPF, EIGRP, STP a VTP v  IPv4 a IPv6 adresovaní. Študenti si budú tiež rozvíjať vedomosti a zručnosti potrebné k implementácii DHCP a DNS v sieti.

Náplň CCNA4 - Prepájanie sietí:
Tento kurz škola zatiaľ neponúka.

 

Kategória - Gymnázium: 
Značky: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať