Pre našich prvákov

V prvom septembrovom týždni sa pod vedením Mgr. Lenky Mihalicovej a RNDr. Ivici Kováčovej uskutočnil pre žiakov primy a 1. A triedy  6 - hodinový kurz, ktorý bol prvou časťou prierezovej oblasti "osobnostný a sociálny rozvoj".

kurz_2008_1.pngHlavnou náplňou kurzu bolo poradiť žiakom ako odbúrať trému, stres, zlé návyky pri učení. Počas týchto 6 hodín mali žiaci možnosť navzájom sa zoznámiť, zážitkovou formou zistiť niečo o sebe, o svojich spolužiakoch, oboznámiť sa so školským poriadkom a s hlavnými zásadami slušného správania sa. Žiaci 1. A triedy abslovovali aj testy na rozvoj osobnosti a dotazníky zamerané na sebaspoznávanie.

Odozvy žiakov na tento kurz boli pozitívne, jednotlivé aktivity ich zaujali a veríme, že splnili svoj účel.

Ďalšie dve časti kurzu sa uskutočnia na konci polroka a na konci školského roka 2008/2009.

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať