Pre záujemcov o vysokoškolské štúdium

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) uverejnila hodnotenie fakúlt vysokých škôl na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu. Jednotlivé školy boli rozdelené do skupín podľa svojho zamerania

Na základe rankingu medzi naše najlepšie fakulty patria nasledovné:
Skupina techniky: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Skupina prírodné vedy: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Skupina agro: Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
Skupina ekonom: Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Skupina spoločenské vedy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
Skupina filozof: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Skupina právo: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Skupina pedagog: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Skupina umelecké: Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici
Skupina teolog: Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave

Celú správu si môžete prečítať priamo na web stránke agentúry, alebo si ju môžete stiahnuť vo formáte pdf.

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať