Privítali sme I. A aj V. D

Rovnako ako v minulom školskom roku, aj teraz sme sa snažili pripraviť našim novým žiakom príjemnejší štart do školského roka, ktorý pre nich znamená dosť veľké zmeny. Aby sme ich bližšie spoznali a aby sa spoznali aj oni navzájom, absolvovali dňa 7. 9. obidve nové triedy kurz pod názvom "Osobnostný a sociálny rozvoj".

Kurz prebehol pod vedením p. riaditeľky Lenky Mihalicovej a vých. poradkyne Ivice Kováčovej. Účastníci absolvovali zážitkovou formou rôzne aktivity zamerané na zoznámenie, sebapoznávanie, mohli vyjadriť svoje postoje a hodnoty.

Žiaci pracovali aktívne a zdalo sa nám, že aj s chuťou a že ich jednotlivé činnosti bavili.

Veríme, že im spoločne strávených šesť vyučovacích hodín pomohlo pri adaptácii na nové prostredie a pri odbúraní prípadného stresu.

Takto pracovala I. A

fotoa1_2009.jpg

A takto pracovali žiaci z V. D

fotov1_2009.jpg

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať