Riaditeľské voľno

Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice

Oznámenie o riaditeľskom voľne.

Riaditeľ Spojenej školy – Gymnázia Mikuláša Galandu Turčianske Teplice, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 20. 5. a 21. 5. 2019 z dôvodu ústnych maturitných skúšok.

Turčianske Teplice, 15. 5. 2019

Mgr. Igor Arvensis

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať