Testy profesijnej orientácie

Dňa 13. mája sa študenti sexty a 2. A triedy zúčastnia aktivity, ktorej presný názov je "Psychologická diagnostika a poradenstvo pre stredoškolákov, zamerané na výber VŠ štúdia a profesijnej orientácie". Aktivita prebehne pod vedením pracovníčok Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPaP) v Žiline. Počas troch vyučovacích hodín budú študenti vypracovávať rôzne úlohy zamerané na logiku, predstavivosť, tvorivosť,... Úlohy sú postavené tak, aby sa účastníci dozvedeli, v ktorých oblastiach vynikajú a kde majú prípadné rezervy. Mali by zistiť, či majú predpoklady na humanitné, prírodovedné alebo technické zameranie. Testy pracovníčky CPPaP vyhodnotia, každého študenta individuálne oboznámia s výsledkami, ktoré dosiahol a vysvetlia mu, ako by si ich má interpretovať. Výsledky testov by mali študentom pomôcť zorientovať sa vo svojich schopnostiach a vybrať si predmety, ktorým sa budú chcieť ďalej venovať, z ktorých budú maturovať, prípadne robiť prijímacie skúšky na vysokú školu.

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať