Výsledky externej časti maturitnej skúšky

Gymnázium M. Galandu poskytuje v rámci Horného Turca solídne základy všeobecného vzdelania porovnateľné s inými gymnáziami regiónu či dokonca kraja.

Aj keď v počtoch žiakov možno nedosahuje očakávané a finančne rentabilné čísla, jeho opodstatnenosť v našom regióne dokazujú aj výsledky tohtoročnej externej časti maturitnej skúšky (testová forma).

V predmete matematika – úspešnosť školy bola 52,2% - keď maturovali len 3 žiaci.

V predmete anglický jazyk – úspešnosť 51,5%.

V predmete slovenský jazyk- úspešnosť školy 65,5%.

Hlavne slovenský jazyk dopadol veľmi dobre, keď naši žiaci boli lepší oproti národnému priemeru. 10,8 - táto hodnota znamená, že priemerná úspešnosť našej školy je vyššia ako národný priemer.

Ďalším ukazovateľom je percentil školy, t.j. údaj , koľko percent škôl bolo horších v porovnaní s danou školou v dosiahnutých výsledkoch z testu v rámci republiky. Precentil Gymnázia M. Galandu zo slovenského jazyka je 83!

V rámci regiónu Turca je šesť gymnázií.

Zo šiestich gymnázií sme sa umiestnili v SJL na 4. mieste naša úspešnosť 65.5% a percentil 83.

5. miesto – Gymnázium V. Paulínyho- Tótha Martin - úspešnosť 63,6% a percentil 77,2

6. miesto –Gymnázium J. Cígera Hronského Vrútky – úspešnosť 54,2% percentil nevykázaný.

So študentmi nášho „malého“ gymnázia, o ktorom počuť v meste všelijaké „šumy“ a porovnáva sa s „väčšími“ gymnáziami vo „väčšom meste“, sa dá pracovať a výsledky sa ukážu v ten pravý čas ! Sú porovnateľné s väčšími školami, kde majú iste väčšie možnosti výberu žiakov...

Drahomíra Miškusová

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať