Výsledky prijímacieho konania

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým úspešným uchádzačom o 4-ročné štúdium na našu školu po 2.kole prijímacieho konania, že zápis sa uskutoční dňa 25. 6. 2019 v kancelárii tajomníčky školy v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.

Na zápis je potrebné doniesť Rozhodnutie RŠ o prijatí vydané SŠ a zápisný lístok vydaný ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

Príloha: tabuľka výsledkov uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacieho konania v 2. kole

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Prijímacie skúšky 11.05.2020 - 08:00
Prijímacie skúšky 14.05.2020 - 08:00

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať