Zelená pre seniorov

smg.png

V pondelok 18.júna 2012 sa uskutočnilo prvé stretnutie v rámci projektu.

Po krátkom privítaní a osviežení seniorov u pani riaditeľky sme sa presunuli do auly školy a vypočuli si, spolu so žiakmi V.G a I.A, zaujímavú prednášku pána Jozefa Filu s témou Zdravie, prevencia a ako sa dožiť 120 rokov.

 alkal_stravovanie.jpg
Informácie o alkalickom stravovaní zaujali

V poslednom týždni školského roka, 27. a 28. júna 2012, k nám na školu opäť zavítali naši seniori. Zúčastnili sa ďalšej aktivity v rámci projektu Zelená pre seniorov: Moderné technológie. Zišli sa tu úplní začiatočníci ale aj celkom zdatní jedinci, ktorí presne vedeli, na čo sa ešte potrebujú spýtať, aby mohli svoj počítač lepšie využívať.

Na kurze PC a internet RNDr. Ivica Kováčová vyhovela všetkým. Seniori veľmi ocenili aj pomoc a rady študentov, ktorí im ochotne odpovedali na všetky otázky.

Hoci informácia o súťaži „Moja rodina“ alebo „Moje koníčky“ o najzaujímavejšiu prezentáciu niektorých trocha zaskočila, odhodlane pridávali nové snímky do svojich cvičných prezentácií, vkladali bloky textu či obrázky z internetu, postupne objavovali, pod vedením trpezlivej lektorky, ďalšie možnosti PowerPointu.

2728_6_2012_smg_01.jpg2728_6_2012_smg_02.jpg

Konzultácie PC

Viacerí seniori v plnom rozsahu využili možnosť navštevovať v prvom júlovom týždni učebne informatiky na našej škole a konzultovať podľa vlastného záujmu s vyučujúcou informatiky RNDr. Ivicou Kováčovou.
Niektorí s neskrývanou hrdosťou skonštatovali, že konečne prekonali strach priblížiť sa k počítaču, tí skúsenejší dôsledne trénovali a zdokonaľovali sa vo svojich zručnostiach.
Všetci si zaslúžia naše uznanie. Obdivujeme ich nadšenie, snahu a optimizmus.

prazd_konzult1.jpgprazd_konzult2.jpg

augustových športových stretnutí najviac zaujala rozcvička QI GONG v parku ( 28. 8. 2012). Na rozdiel od predchádzajúcich aktivít, na ktorých za zúčastnili aj naši žiaci, túto si seniori vychutnali – tak povediac – bez svedkov. Počasie nám prialo a tak bosí v rannej rose sme pod vedením cvičiteľa Janka Mareka čerpali energiu do nového dňa.

pri_rozcvicke1.jpg

Pri rozcvičke

Septembrové stretnutia

6. 9. 2012 pomáhali žiaci II. A a VI.G  našim seniorom pri zvládaní  moderných technológií. Najprv Peter Heško zo VI.G priblížil vo  svojej prezentácii všeobecne mobilný telefón a možnosti jeho využitia, potom už patril priestor problémom s jeho používaním. Seniori si priniesli svoje telefóny  a konkrétne otázky smerovali na dobrovoľníkov z radov žiakov.  Zo začiatku bolo trocha badať ostych pri vzájomnej komunikácii niektorých dvojíc, ale snaha pomôcť nakoniec zvíťazila a seniori dostali fundované odpovede na svoje otázky i návody na riešenia „telefónnych“ problémov.

mobil1.jpgmobil2.jpg

Na 12. 9. 2012 bola naplánovaná prednáška a aktivita Relax z témy Zdravý životný štýl. Lektorka Milica Zacharovská poukázala na význam správneho stravovania, pohybu a relaxu. Podelila sa aj s osobnou skúsenosťou, kedy predišla operácii chrbtice vhodným cvičením. Škoda len, že avizovaný mimoriadny záujem seniorov o toto stretnutie nebol nakoniec naplnený aj ich účasťou. Viacerí sa ospravedlnili zo zdravotných a rodinných dôvodov. Všetci prítomní si odniesli nie len rady, prečo a čo raňajkovať, ale ocenili aj  konkrétne ukážky  ako správne dýchať i  podporiť cvičeniami svoju chrbticu. Veríme, že v  súčasnosti, kedy prevláda sedavý spôsob života pri televízoroch a počítačoch, bola jej prednáška mementom aj inšpiráciou pre žiakov i seniorov.

relax1.jpgrelax2.jpg

Stretnutie 13. 9. 2012 čiastočne poznačil prebiehajúci štrajk učiteľov a riaditeľské voľno, vyhlásené na tento deň. Tvorivých dielní s názvom Perníky, sa okrem seniorov zúčastnili i ženy v mladšom veku, mamičky našich žiakov. Lektorka Soňa Lúdiková  prezradila svoj recept  a ochotne sa podelila so skúsenosťami so zdobením perníkov. Pripravila aj cesto, z ktorého si každý kúsok odniesol domov a  všetci zúčastnení radi využili možnosť vyskúšať si zdobenie perníkov, ktoré už upečené na stretnutie doniesla. Pod rukami šikovných žien  „ožívali“ kvietky, domčeky, srdiečka, mikulášske čižmy  i snehuliaci. A tak si  pochvalu a obdiv zaslúžia všetci – naša skúsená lektorka, snaživé seniorky i šikovné mamičky.

perniky1.jpgperniky2.jpg

20. 9. 2012 sa uskutočnilo stretnutie, v rámci ktorého sme si najprv vypočuli prednášku Prvá pomoc. Vážime si, že MUDr. Miloš Kapusta, na úkor svojho voľna  a po náročnej nočnej službe, zavítal medzi nás. Dostali sme návody, ako postupovať v kritických situáciách, videli sme konkrétne simulácie na modeloch a figurantoch.

pp1.jpgpp2.jpg

Stretnutie pokračovalo ukážkami športovej činnosti našich žiakov a seniorov.

K najobľúbenejším aktivitám v rámci telesnej výchovy na škole patrí lyžiarsky kurz a prechod Veľkou Fatrou, ktorý seniorom priblížila prezentácia Mgr. Petra Gemerského. Miesta, zachytené na fotografiách, viaceré turisticky zdatné seniorky  poznávali a presne pomenovali.

Zaujímavý bol príspevok  Alice Krausovej  z II. A a Petronely Pavlíkovej z III. A.  Bojové umenia, ktorým sa dievčatá venujú vo svojom voľnom čase, najprv prítomným predstavili a potom predviedli ukážky cvičení i tvrdej sebaobrany.

ukazky1.jpg

Nemenej zaujímavé bolo vystúpenie seniorky  p. Nagayovej. Priblížila nám svoje osobné „stretnutia“ i „rozchody“ s jógou. O to viac si ceníme jej ochotu podeliť sa s nami, poradiť a konkrétnymi ukážkami cvičení dať návod, ako správne dýchať, uvoľniť sa či sedieť.

ukazky2.jpg

Na stretnutí sa zúčastnili aj seniori z Domova dôchodcov so svojou ošetrovateľkou.

Posledné septembrové stretnutie sa uskutočnilo 27. 9. 2012 a bolo opäť v znamení tradícií. Tvorivé dielne s názvom Kraslice viedla lektorka p. Krupová. Doniesla nie len rôznymi technikami upravené a maľované výfuky, ktorým veľkosťou dominovalo obrovské  jemne zdobené pštrosie vajce, ale aj všetko potrebné na nácvik týchto techník. Najprv nám porozprávala o svojej záľube, o tom ako začínala a čo robí teraz. Priblížila nám teoreticky i metódu batikovania, ale venovala sa najmä reliéfnemu voskovaniu. Dala cenné praktické rady ako postupovať pri nanášaní vosku, upozornila na nástrahy, ktoré hrozia pri miešaní farieb či vŕtaní dierok. A potom prišli na rad šikovné ruky dievčat a žien. Nebolo to jednoduché, ale skúšali všetky  – žiačky i seniorky.

kraslice1.jpgkraslice2.jpg

Časy, kedy dievčatá odmenili svojich kúpačov peknou kraslicou, sú zrejme minulosťou. Ale mnohé z prítomných si predsavzali, že pred Veľkou nocou si  byt vyzdobia vlastnoručne zhotovenými kraslicami.
 

Plánované aktivity

Program plánovaných aktivít projektu sa blíži k svojmu záveru. Od júna do septembra sme sa stretávali na aktivitách k jednotlivým témam: Moderné technológie, Životný štýl, Pohyb a šport i Tradície a ručné práce.

Čaká nás už len príprava výstavy, vyhodnotenie a záverečné stretnutie. 

Srdečne Vás pozývame na Vernisáž a výstavu „Vy nám – my Vám“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. 10. 2012 v aule gymnázia.

O programe „Zelená pre seniorov“ nájdete viac na http://www.nadaciaorange.sk/. Informácie o našom projekte „Solidarita medzi generáciami“ budeme priebežne aktualizovať na stránke školy.

Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n. o. vyhlásila už štvrtý ročník grantového programu „Zelená pre seniorov“ zameraného na ľudí v poproduktívnom veku. Do programu sa mohli zapojiť mimovládne organizácie, obce a mestá, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť a rozpočtové organizácie.

Aj naša škola využila túto možnosť predložením projektu „Solidarita medzi generáciami“. Z celkového počtu 361 žiadostí bolo vybraných 61, ich zoznam nájdete na stránke http://nadaciaorange.sk/rs/foto/articles/file/Zoznam%20podporenych%20projektov%20s%20anotaciou_Zelena%20pre%20seniorov%202012.pdf

Sme radi, že náš projekt je jedným z nich, s dotáciou 1000 €.

Projektom chceme pomôcť prelomiť komunikačné bariéry medzi generáciami a seniorom ponúknuť spoločné stretnutia, poučenie i zábavu. Počas aktivít budú aj oni odovzdávať našim žiakom kus toho, čo vedia.

Veríme, že spoločné stretnutia a aktívna činnosť seniorov i žiakov budú pre nich príjemným spestrením.

 

Vernisáž

18. októbra 2012 sa v aule našej školy uskutočnila vernisáž „Ďakujeme“ k výstave „Vy nám – my Vám“.

Po príhovore riaditeľky školy Ing. Kataríny Hankovej nás svojím pestrým kultúrnym programom potešili mladší žiaci gymnázia. Potom koordinátorka projektu D. Žižlavská poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu projektu – bývalému i terajšiemu vedeniu školy, Domova dôchodcov, všetkým lektorom, kolegom, žiakom, ale najmä seniorom. Veríme, že účastnícky list a malý balíček, ktorý dostali, ich potešil a bude pre nich nie len spomienkou na príjemné chvíle strávené s našimi žiakmi, ale aj inšpiráciou k aktívnemu využitiu získaných zručností a ďalšej návšteve našej školy.

Po vyhodnotení najaktívnejších seniorov a súťaží si všetci, bez ohľadu na vek a profesiu, s mimoriadnym záujmom a uznaním pozreli víťaznú prezentáciu p. Mažáryovej „Moja záhrada“.

Jednotlivé aktivity projektu priblížila výstava fotografií a ručných prác. To, že boli pestré a zaujímavé potvrdili i seniori vo svojich vyjadreniach.

Projekt „Solidarita medzi generáciami“ oficiálne skončil. Veríme, že účastníci budú zachovávať jeho myšlienku a aktívne sa pričinia o dobré vzťahy medzi generáciami vo svojich rodinách a blízkom okolí. My sa budeme snažiť udržiavať jeho myšlienku prostredníctvom následných aktivít.

vernisaz_01.jpg

vernisaz_02.jpg

vernisaz_03.jpg

vernisaz_04.jpg

vernisaz_05.jpg

vernisaz_06.jpg

 

Fotografie

27. - 28. 6. 2012

2728_6_2012_smg_03.jpg2728_6_2012_smg_04.jpg

18. 6. 2012

18_6_2012_smg_01.jpg18_6_2012_smg_02.jpg

18_6_2012_smg_03.jpg18_6_2012_smg_04.jpg

28. 8. 2012

pri_rozcvicke2.jpg

6. 9. 2012

dz_6_9_2012.jpg

13. 9. 2012

perniky_13_9_2012.jpg

20. 9. 2012

pp3_20_9_2012.jpg

 

ukazky2.jpg

27. 9. 2012

kraslice_27_8_2012.jpg

 

Kategória - Gymnázium: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať