Keď je angličtina zábavou

     V dnešnej dobe sú jazyky, obzvlášť angličtina, viac než dôležité. Dokonca čím ďalej, tým viac je už (takmer) samozrejmé ovládať aspoň základy iného jazyka ako toho svojho rodného. Angličtina (a cudzie jazyky celkovo) sú na našej škole na veľmi dobrej úrovni nielen vďaka vysokej profesionalite a vzdelanosti pedagógov, ale aj vďaka rôznym novým možnostiam, ktoré nám škola ponúka.

     Jednou z nich bol týždenný kurz s rodenými Angličanmi z Veľkej Británie - s Ellie, Sharon a Ralphom. Záujem o kurz bol naozaj veľký, vytvorili sa až tri skupiny účastníkov s celkovým počtom 60 prihlásených. Deň čo deň každá skupina absolvovala dve hodiny s každým lektorom. Mladší žiaci sa zoznamovali s britskou angličtinou prostredníctvom rôznych hier či projektov, my starší sme k projektom a hrám pridali aj trošku, mnohým študentom strach naháňajúcej, gramatiky. Nebolo to však nič strašné. Naopak, vôbec sme nevnímali, že robíme nejaké cvičenia zamerané na gramatiku či tvorbu viet.

     Napriek tomu, že tento týždeň bol okrem iného aj veľmi zábavný, uvoľnený a niesol sa v príjemnej priateľskej atmosfére, môžem s istotou povedať, že nám dal veľmi veľa. Nielenže sme prišli na to, že aj s nie úplne dokonalou angličtinou môžeme smelo rozprávať, že nám porozumejú, aj keď vo vete použijeme tri rôzne gramatické časy, ale hlavne sme prišli na to, že sa vo svete nestratíme, keďže dohovoriť sa vieme...

     Ani sme sa nenazdali a bol piatok. Každý z nás obdržal certifikát ako osvedčenie o úspešnom zvládnutí kurzu. Myslím, že sa nám všetkým domov odchádzalo ťažko. Akoby aj nie, lektori boli veľmi milí a priateľskí, aktivity naozaj zaujímavé a dokonca sme sa aj čo-to naučili... Čo viac si priať, že?

     Všetci teda dúfame, že skúsenosť podobného druhu nám bude dopriata a umožnená aj niekedy v budúcnosti a že obľúbiť si angličtinu aj takouto formou budú mať šancu aj ďalší žiaci našej školy.

Barbora Musilová, VI.G

 

Naše gymnázium sa na týždeň stalo domovom pre troch anglických lektorov. V rámci kurzu, ktorý nám prostredníctvom pani učiteľky Mgr. Petry Slovákovej sprostredkovala jazyková spoločnosť TalkTalkCourses s. r. o., sme mali možnosť stať sa súčasťou vyučovania, ktoré prebiehalo len v angličtine.

            Lektori nás počas tohto týždňa oslovili svojou charizmou, prenikavým britským prízvukom, humorom, typickým britským štýlom oblečenia a aj spôsobom výučby. Každý z nich nás naučil niečo nové.

            S Ellie sme si obľúbili hru Werewolf, pri ktorej sme si trénovali najmä situačné dialógy. So Sharon sme si precvičli aj gramatickú stránku anglického jazyka a naša obľúbená aktivita bola hra na detektívov, pri ktorej bola dôležitá naša slovná zásoba a tiež fantázia na vymyslenie si toho najuveriteľnejšieho alibi. S Ralphom sme cez hodiny počúvali hudbu, trénovali správnu anglickú výslovnosť, našu slovnú zásobu a hovorovú angličtinu.

            Týchto tridsať vyučovacích hodín plných zábavy, skvelých aktivít a hlavne angličtiny nás veľmi "posunulo" v našich doterajších vedomostiach. Bola to pre nás skúsenosť, ktorú by sme si okamžite zopakovali.

Zuzana Michalková, VII.G

Kategória - žiaci: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať