Nečakane zaujímavá beseda s netradičnými názormi

Dňa 24. 11. 2010 sa v aule Gymnázia Mikuláša Galandu uskutočnila beseda s Andrejom Ferkom - spisovateľom, dramatikom, scenáristom, vysokoškolským pedagógom - docentom Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky FMFI Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnili sa jej študenti našej školy, ktorí prejavili o besedu záujem a tiež žiačky z Pedagogickej  a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach.

Pán Ferko prišiel v sprievode pani Jaroslavy Brinckovej – predsedníčky Miestnej organizácie Matice slovenskej v Turčianskych  Tepliciach pod záštitou ktorej sa beseda konala a v sprievode  pána Moravca, bývalého profesora SJL v našom gymnáziu, toho času na dôchodku.

Besedu otvorila pani riaditeľka Mgr. Lenka Mihalicová, ktorá nám predstavila hostí a ďalej prenechala slovo pani profesorke Miškusovej. Tá nemusela veľa hovoriť, lebo slova sa hneď iniciatívne ujal sám hosť – Andrej Ferko.

Túto besedu sme si predstavovali ako každú inú, no jej úroveň nás príjemne  prekvapila hneď na začiatku. Pán Ferko sa s nami nerozprával ako s malými deťmi, práve naopak. Sršal vtipom  a témy, o ktorých rozprával, boli zaujímavé. Týkali sa literatúry, dnešnej politiky, jeho predkov – drotárov, jeho literárne nadanej  rodiny – otec Vladimír- spisovateľ, brat Jerguš – spisovateľ, strýko Milan - spisovateľ... ,jeho osobného života .Dozvedeli sme sa niektoré humorné historky, ktoré zažili jeho deti. Dozvedeli sme sa o zrode vtipu, aforizmu. Dozvedeli sme sa o jeho názoroch na dnešnú dobu.

Jeho rozprávanie bolo vtipné, ale chvíľami aj vážne. Súčasných politikov kritizoval bez úsmevu a obalu, ľudí, ktorí nás oberajú o drahocenný čas prázdnymi rečami, alebo nám nemajú čo myšlienkovo ponúknuť,  tiež nenazval dvakrát lichotivo. Prízvukoval nám, že sa máme na svet pozerať realisticky, selektovať informácie, riadiť sa vlastným úsudkom a hlavne – veľa študovať. Štúdiom sa staneme vnímavejšími, budeme vedieť porovnávať a hlavne rozlišovať pravdu od nepravdy.

Prízvukoval nám, že niekedy pravda môže byť veľmi nepríjemná. Dal nám úlohu- kto mu položí najnepríjemnejšiu otázku, získa jeho knihu s venovaním. Jeho najnovšiu knihu JÁNOŠÍKOVA BANKA nakoniec  vyhrala Jana Matiašová z V.G.

Prízvukoval nám ešte, aby sme študovali cudzie jazyky, lebo ony nám otvárajú svet, poskytujú možnosti presadiť sa tam, kde „demokracia funguje...!“

Pán Ferko trošku provokoval, ale my sme práve tento jeho postoj ocenili !

Publikum bolo očarené , on však z nás trocha sklamaný, čakal, že nás poriadne vyburcuje a my sa budeme viac pýtať... – asi sme boli zaskočení prívalom intelektu .

Môžeme však naisto povedať, že náš čas sme rozhodne nestrávili s človekom, ktorý nám nemal čo povedať ... !               

ĎAKUJEME !

PhDr. Drahomíra Miškusová  a  Ivona Cibáková, II. A

Kategória - žiaci: 

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať