Kurz

Milí študenti,

pred dvomi rokmi prebehol na našej škole intenzívny týždenný kurz s lektormi z Veľkej Británie a Ameriky a mal medzi študentmi výborný ohlas, o čom svedčí aj počet prihlásených študentov v danom školskom roku, ktorých bolo vyše 60.

Tento školský rok je tu znovu možnosť absolvovať tento kurz, ktorý sa uskutoční prvý júnový týždeň, t. j. od 1. júna 2020 do 5. júna 2020.

Počet prihlásených študentov je zatiaľ 30, pričom je stále možné sa prihlásiť na niektorý z variantov, ktoré spoločnosť zastrešujúca tento kurz ponúka.

 

kozz_01_2018.jpgUž od septembra tohto školského roka sme my, žiaci septimy a 3. A triedy na Gymnáziu Mikuláša Galandu netrpezlivo čakali na babie leto, kedy sme spolu mali absolvovať Kurz ochrany života a zdravia, v podobe Prechodu Veľkou Fatrou. Čakala nás ťažká skúška - prejsť hrebeň Veľkej Fatry z Turčianskych Teplíc do Ružomberka.

10. októbra sme sa dočkali a ráno sme sa spoločne s naším telocvikárom p. uč. Gemerským, p. uč. Mračkovou, p. uč. Kováčovou a  s naplnenými ruksakmi vybrali na našu náročnú cestu. Ráno nás sprevádzala hustá hmla, až kým sme neprešli cez Háj na Husný vrch. Odtiaľ sme mali krásny výhľad na Turčianske Teplice pod prikrývkou oblakov. Na Čremošianskych lazoch sme si spravili desiatovú prestávku a pokračovali sme ďalej. Prechádzali sme lesom hýriacim krásnymi jesennými farbami. Okolo 15:00 sme sa dostali k nášmu prvému cieľu - Hotelu Kráľova studňa. Na izbách sme si trochu oddýchli a pár z nás, ešte plných energie, sa vybralo na menšiu prechádzku - ku Kráľovej skale. Na tú sme vyliezli až úplne hore. Keď sme sa vrátili na hotel, už nás čakala teplá večera a spolužiaci. Keď sa zotmelo, išli sme sa pozrieť aj na hviezdnu oblohu. V horách nás nerušili žiadne svetlá, a tak sme mohli jasne identifikovať súhvezdia.

V prílohe majú žiaci, rodičia aj vyučujúci možnosť si pozrieť harmonogram priebehu kurzu angličtiny s lektormi, pričom prihlásení dostanú tento harmonogram aj vytlačený, aby vedeli s kým a kde budú jednotlivé hodiny prebiehať.

 

Poznámka: Assembly Hall = aula

Blíži sa terním začiatku intenzívneho týždňového kurzu anglického jazyka s rodenými lektormi.

Kurz bude prebiehať v priestoroch školy v dňoch od 9. apríla (pondelok) do 13. apríla (piatok) v troch učebniach šesť hodín denne. Vzhľadom na veľký počet prihlásených sa vytvorili tri skupiny účastníkov.

Prvú skupinu budú tvoriť žiaci V.Z a I.G triedy, a to konkrétne nasledovní žiaci (18 žiakov):

Antoš Timotej

Bohdalová Veronika
Fillo Ján

Spoločnosť TalkTalkCourses v spolupráci s naším gymnáziom ponúka žiakom a študentom našej školy jedinečnú možnosť rozšírenia jazykových kompetencií záujemcov.

Ide o ponuku týždňového jazykového kurzu, ktorý vedú zahraniční lektori priamo na našej škole, pričom prihlásiť sa naň môžu žiaci všetkých ročníkov nášho gymnázia a podľa počtu prihlásených sa vytvoria približne vekovo rovnorodé skupiny. Podmienkou na vznik aspoň jednej skupiny je 15 prihlásených žiakov; maximálny počet žiakov na skupinu je 23.

Dňa 27. júna 2017 v rámci letného kurzu trieda II.A pokorila najvyšší vrch Chočského pohoria Veľký Choč. Výstup sme zahájili z Valaskej Dubovej - od známej Jánošikovej krčmy. Cesta na vrchol nebola jednoduchá, išlo o neustále striedanie mierneho a strmšieho stúpania. Cesta trvala do dvoch hodín. Počasie nám pripravilo nádherný výhľad na všetky svetové strany. Po polhodinovom kochaní sa prírodou  a občerstvení sme sa vrátili späť po tej istej trase. Z výstupu boli žiaci nadšení.

    Vo štvrtok 4. mája sa na našom gymnáziu posledný raz v tomto akademickom roku stretli poslucháči Univerzity tretieho veku (UTV) odboru informatika. UTV zastrešuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Deväť nadšencov, ktorí cítia potrebu neustále sa vzdelávať, absolvovalo záverečnú skúšku a úspešne ukončilo 2. ročník. V tomto roku všetci poslucháči zvládli prácu s Internetom a s elektronickou poštou, naučili sa robiť prezentácie a na koniec sa popasovali s tabuľkovým kalkulátorom.

Pre niekoho bol 4. 2. 2013 obyčajný pondelok, pre nás pre sextánov a II. A to bol začiatok dlho očakávaného lyžiarskeho. Stáli sme pred jedálňou s nabalenými ruksakmi a lyžami, presne ako vo filme Sněženky a machři, a čakali na autobus. Cesta nám ubehla rýchlo s pesničkami od Horkýže Slíže a inými menej známymi skupinami sme dorazili ku zasneženej chate Oravice.

Rovno z nej bolo vidieť na svah a krásne zasneženú prírodu dookola. Presvedčili sme profesorov, že chceme ísť hneď lyžovať, aj keď sem práve prišli, a tým sa začal náš nezabudnuteľný lyžiarsky. Je pravda, že nám snežilo skoro každý deň, až sme niekedy museli lyžovať za ratrákom, ktorý upravoval svah, ale aj tak sme si to užívali.

Rovnako ako v minulom školskom roku, aj teraz sme sa snažili pripraviť našim novým žiakom príjemnejší štart do školského roka, ktorý pre nich znamená dosť veľké zmeny. Aby sme ich bližšie spoznali a aby sa spoznali aj oni navzájom, absolvovali dňa 7. 9. obidve nové triedy kurz pod názvom "Osobnostný a sociálny rozvoj".

Kurz prebehol pod vedením p. riaditeľky Lenky Mihalicovej a vých. poradkyne Ivice Kováčovej. Účastníci absolvovali zážitkovou formou rôzne aktivity zamerané na zoznámenie, sebapoznávanie, mohli vyjadriť svoje postoje a hodnoty.

Žiaci pracovali aktívne a zdalo sa nám, že aj s chuťou a že ich jednotlivé činnosti bavili.

Veríme, že im spoločne strávených šesť vyučovacích hodín pomohlo pri adaptácii na nové prostredie a pri odbúraní prípadného stresu.

Takto pracovala I. A

fotoa1_2009.jpg

A takto pracovali žiaci z V. D

fotov1_2009.jpg

Na konci prvého polroka absovovali študenti 1. A druhú časť prierezovej témy pod názvom "Osobnostný a sociálny rozvoj".

Kurz bol tentoraz zameraný na vážnejšiu tému, na toleranciu v medziľudských vzťahoch. Okrem iných aktivít, študenti vyplnili dotazník, ktorý by im mal pomôcť zistiť, aká klíma vládne v triede po 6. mesiacoch školského spolunažívania. Po vyhodnotení dotazníka budú možno prekvapení, snáď príjemne.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať