Nezaradený

Famous town or a city

Although there are many cities that leave in indelible vestige upon your mind and imagination, Rome is without a doubt the most majestic one. During its history, Rome underwent the most marvelous changes an experienced all the vicissitudes of fortune. Founded more than 700 years before the birth of Christ by the stronger or more fortunate of two brothers, Romulus, from a village round the Capitoline hill emerged, by successful wars and efficient laws, the greatest empire in the world. After it exulted in its own fortune, exhausted by oppression and decadence, Rome fell to the most object state of misery. Under the propitious influence of clergy, its sway and today, Rome is still one of the most important cities.

Určite to, keď si pri oprave slohovej práce prečítate z pera žiaka tieto riadky: "Tým, že som sa prihlásil na Gymnáziu Mikuláša Galandu som nemohol urobiť nič lepšie. Už po pár dňoch som si tam našiel veľa kamarátov, s ktorými si veľmi dobre rozumiem. Medziľudské vzťahy sú na tejto škole doslova neuveriteľné. Vždy tam panuje rodinná atmosféra. Atmosféra však nie je jediná vec, ktorá mi je sympatická. Je to aj vysvetľovanie učiteľov a ich prístup k nám. Vždy nám dajú možnosť opraviť si zlé známky, prípadne nám dovysvetľujú učivo, ktorému nerozumieme aj na úkor svojho voľného času. Toto je to, čo robí gymnázium gymnáziom." (Tomáš Ondruš, II.A)

Každého učiteľa teší, keď môže svojim žiakom otvárať okná poznania dokorán, keď vidí na svojich žiakoch progres, chuť a záujem o štúdium. Teší ma, že naša škola takýchto žiakov má. Ďakujeme, Tomáš!

Mgr. Eva Bubelínyová

Škola - Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach stále žije...!

Skončil sa ďalší školský rok - turbulentný, ako sú turbulentné dnešné časy... Ako dlhoročný zamestnanec školstva s 32-ročnou praxou si dovolím povedať - napísať, že naše školstvo vo všeobecnosti dostáva poriadne zabrať - v negatívnom slova zmysle...Hoci, občas, nájdeme aj podnetné momenty...

A tým najdôležitejším podnetným momentom je fakt, že ak venujete svoje profesionálne vedomosti a ľudský prístup mladej generácii (samozrejme s vyžadovaním príslušnej autority voči vašej osobe...-čo je dnes pre niektorých žiakov a aj niektorých rodičov, žiaľ, problém), dostaví sa očakávaný efekt.

Rukolapným dôkazom môjho tvrdenia sú študenti nášho „malého“ gymnázia, o ktorom počuť v meste všelijaké „šumy“ a porovnáva sa s „väčšími“ gymnáziami vo „väčšom meste“. Napriek svojej „malosti“ študijné výsledky sú porovnateľné s tými väčšími školami, kde majú iste väčšie možnosti výberu žiakov...

Tohtoročné maturitné skúšky - externá časť aj interná časť dopadli veľmi, veľmi dobre. Keďže som slovenčinárka, poznám situáciu najmä v svojom predmete. Keď sa teda porovnáva, porovnajme!

Maturanti dosiahli tieto výsledky v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka:

V Žilinskom kraji je 30 gymnázií. Prvých desať gymnázií malo percentil školy nad 90. (Pozn. ľudovo povedané - percentil znamená, koľko percent škôl bolo horších v porovnaní s danou školou v dosiahnutých výsledkoch z testu) Jedenáste miesto dosiahlo Gymnázium v Liptovskom Hrádku s percentilom 88,8.

Naše gymnázium sa umiestnilo na dvanástom mieste s percentilom 87,1 !

1

Kreslíš a nevnímaš svoje trápenie
Kreslíš a túžiš
Aj to je život...

2

Nikdy si nebol praktický
(aj keď takého chceli z teba mať?!)
Chvalabohu
Pre umenie !

3

Našiel si zmysel života
Našiel si lásku
Našiel si sám seba
Našiel si pochopenie?

Túto báseň sme preložili na prekladateľskom krúžku a chceli by sme ju venovať  všetkým  profesorom na našej škole ku Dňu učiteľov. Napísal ju indický básnik Kalidasa už veľmi dávno.

Čo chcel touto básňou vyjadriť - radosť, podstatu života alebo nám dáva návod ako prežiť každý deň? To posúďte sami.
Dúfame, že básnička sa Vám bude páčiť.

Ďakujeme za všetko.

Jiali Xia a Martina Pálešová, VII.G


Pozri sa na dnešný deň

Pozri sa na dnešný deň:
veď to j život, najpravdivejší život života.
Na jeho krátkej púti
nájdeš  všetku múdrosť a pravdu nášho bytia.
 
Radosť  dospievania,
sláva činu,
veľkoleposť úspechu,
skúsenosti z cesty, ktorú nazývame čas.
 
Veď včerajšok je len sen
a zajtrajšok len predstava;
A dnešok prežitý naplno
z včerajška robí sen o radosti
a z každého zajtrajška predstavu o nádeji.
 
Pozri sa preto dobre na dnešný deň;
Je to svitanie vždy nového začiatku.

Autor: Kalidasa

Preklad: Martina Pálešová a Jiali Xia, VII.G

VYHODNOTENIE  ANKETY

Stravovanie v školskej jedálni

 

V mesiaci december sme uskutočnili anketu, ktorou sme chceli zistiť názory stravníkov na stravovanie v školskej jedálni. Ankety sa zúčastnilo 18 respondentov – z toho 17 študentov Gymnázia Mikuláša Galandu rôznych vekových kategórií a 1 učiteľ. Anketa bola anonymná.

V prvej otázke sme zisťovali, aké jedlo si stravníci v jedálni najčastejšie objednávajú. Prevažne si objednávajú mäsové pokrmy (9 respondentov), menej vegetariánsku stravu (5) a sladké obedy (4). Výsledky zobrazuje graf 1.

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať