Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci, dávame Vám do pozornosti výsledky 2. kola prijímacieho konania na štvorročné štúdium.

Vážení rodičia, milí uchádzači o štvorročné štúdium na Gymnáziu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, riditeľka Spojenej školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok. Termín 2. kola je 22.6.2020. Posledný akceptovaný temín podania prihlášky na štúdium je do 19.6.2020. 

Vážení rodičia, milí uchádzači o štvorročné štúdium na Gymnáziu Mikuláša Galandu. Podľa doterajšieho prejaveného záujmu o štúdium na našej škole riaditeľka Spojenej školy - Gymnázia M. Galandu v Turčianskych Tepliciach, rozhodla, že bude prijímať 8 žiakov v druhom kole prijímacích skúšok. Termín druhého kola prijímacích skúšok bude ešte upresnený.

Vážení rodičia, milí žiaci, dávame Vám do pozornosti výsledky 1. kola prijímacieho konania na štvorročné štúdium.

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium v našej škole!

Dávame Vám do pozornosti kritériá prijímania na štúdium na Gymnáziu M. Galandu v Turčianskych Tepliciach  na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

Vážení rodičia a žiaci, dávame Vám do pozornosti aktúalne usmernenie ministra školstva na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o rozhodnutí vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii.

Riaditeľstvo Spojenej školy na Horných Rakovciach oznamuje žiakom a rodičom, že všetky potrebné informácie k dištančnej forme štúdia počas karantény sú uvedené na edupage stránkach našej školy (je potrebné sa prihlásiť). Komunikácia s pedagógmi je cez edupage, email, prípadne cez inú vopred dohodnutú formu. Za porozumenie ďakujeme. 

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať