Oznam

Brigády sa môžu zúčastniť iba študenti, ktorí dovŕšili vek 15 rokov a zároveň majú ukončenú 10 ročnú povinnú školskú dochádzku.

pomoz_mestu.jpg

Riaditeľstvo školy a riaditeľka SOŠPg v Turčianskych Tepliciach oznamujú, že od 1. 9. 2019 sa mení pre žiakov Spojenej školy príspevok na stravovanie v ŠJ pri SOŠP. Výška príspevku bude 1,58 €/1 obed.

V prílohe - list riaditeľky SOŠPg

Mgr. Zdenka Mračková, ZRŠ

Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice

Oznámenie o riaditeľskom voľne.

Riaditeľ Spojenej školy – Gymnázia Mikuláša Galandu Turčianske Teplice, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 20. 5. a 21. 5. 2019 z dôvodu ústnych maturitných skúšok.

Turčianske Teplice, 15. 5. 2019

Mgr. Igor Arvensis

Žiaci kvarty 3. apríla 2019 t. j. v stredu sa zúčastnia celoslovenského testovania T9. Príchod žiakov do školy 7.30 h. Od 8.00 do 9.50 h. administrácia testu z matematiky, 9.55 - 10.15 - prestávka pre žiakov, 10.15 až 11.50 h. administrácia testu zo slovenského jazyka.

dod_19_2_2019.jpg

Hlavné správy TV Turiec Martin 6. februára 2019 odvysielali reportáž, v ktorej MŠVV a Š SR určilo počet žiakov 1. ročníka 4-ročného štúdia v školskom roku 2019/2020 pre Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach. Celú reportáž si môžete prezrieť od 15. minúty na https://youtu.be/WeIvz7iyV2c?t=906

 

den_bez_mobilov_1_6_2_2019.jpgden_bez_mobilov_2_6_2_2019.jpg

den_bez_mobilov_3_6_2_2019.jpgden_bez_mobilov_4_6_2_2019.jpg

pohladnica_vianoce_2018_9.jpg

Riaditeľ Spojenej školy – Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice,
v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom  školy riaditeľské voľno dňa 29.10. 2018 z prevádzkových dôvodov.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať