Oznam

Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno v dňoch 28. a 29. mája 2018 (t.j. v pondelok a utorok) z organizačných dôvodov ústnej formy maturitnej skúšky.

V prílohe sa nachádza tabuľka výsledkov prijímacieho konania 1. kola pre školský rok 2018/2019.

Zápis úspešných uchádzačov o 4-ročné štúdium na našej škole sa uskutoční dňa 24. mája 2018 v kancelárii tajomníčky školy v čase od 7.30 do 15.00 hodiny. Na zápis je potrebné doniesť rozhodnutie o prijatí - vydané SŠ a zápisný lístok, ktorý vydala základná škola, ktorú žiak teraz navštevuje.

Mgr. Zdenka Mračková, zástupkyňa RŠ

Upozornenie pre žiakov III.G a IV.G triedy osemročného štúdia !

Z dôvodu silného ochladenia sa zimný kurz plánovaný na dni 26.2. - 2.3.2018, prekladá na náhradný termín. Žiaci sa pripravia na normálne vyučovania podľa rozvrhu na dané dni.

Gymnáziu Mikuláša Galandu, ktoré je od roku 1959 historickým pokračovateľom gymnázia v Kláštore pod Znievom, jedného z prvých troch slovenských gymnázií, hrozí zánik.

gmg_2018.jpg

Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach sa dotklo rozhodnutie ministerstva školstva, že v školskom roku 2018/2019 nadobudne platnosť časť novely školského zákona, ktorá zohľadňuje klauzulu, že do nového ročníka je možné prijať iba 5 % z daného populačného ročníka v jeho územnej pôsobnosti. „Ako zriaďovateľ gymnázia sme sa opakovane odvolávali a žiadali o prehodnotenie tohto diskriminačného rozhodnutia. Žiadali sme o prehodnotenie územnej pôsobnosti gymnázia a uznanie pôsobnosti gymnázia na celý Žilinský kraj, nie iba pre okres Turčianske Teplice. Taktiež sme žiadali okresný úrad, aby pre budúci školský rok povolil otvorenie jednej triedy s počtom žiakov 17, čo je v zmysle školského zákona najnižší počet žiakov, aby sa prvý ročník mohol otvoriť,“ hovorí o námietkach proti likvidácii osemročného gymnázia primátor Igor Hus.

Petíciu môžu občania podpísať vo vestibule mestského úradu alebo na gymnáziu. Elektronicky môžete petíciu podporiť na tomto odkaze.

Problematike osemročných gymnázií sa venuje aj TV Turiec. Reportáž začína od času 3:20.

Vážení rodičia, milí žiaci,

chcem touto cestou oznámiť všetkým žiakom, ktorí sa na jeseň záväzne prihlásili na intenzívny kurz anglického jazyka organizovaný spoločnosťou TalkTalk Courses, s. r. o. na pôde našej školy v dňoch 9. - 13. apríla 2018, že bude možné realizovať platbu za kurz v mesiacoch február a marec (čiastka činí 40 €), a to buď jednorazovo alebo s možnosťou rozdeliť si sumu na dve časti, a to na čiastku 20 € splatnú do 28. februára 2018 a zvyšných 20 € splatných do 20. marca 2018.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska navštívi 22. januára 2018 (v pondelok) priestory našej školy. Po rokovaní s vedením školy sa stretne aj so žiakmi vyšších ročníkov.

Záznamy médií z návštevy pána prezidenta nájdete na stránke nášho mesta - 

http://www.turciansketeplice.sk/?id_menu=0&module_action__152556__id_ci=...

a vo fotogalérii pod článkom.

dod_2018.png

Chémia je všade okolo nás. Je v potravinách, ktoré jete, oblečení, ktoré nosíte, vode ktorú pijete, liekoch, vzduchu, čistiacich prostriedkoch, skrátka sa vyskytuje vo všetkých životných procesoch. Vo svojom jadre, chémia vysvetľuje, ako svet okolo nás funguje. Všetko (vrátane nás) je zložené z atómov a chemických zlúčenín.  V praxi sa často stretávam s názorom, že chémia je ťažká a málokto jej rozumie. Žiakov odrádzajú chemické vzorce a dlhé nezrozumiteľné chemické rovnice chemických reakcií.  Chémia však vie byť aj zábavná a pútavá. Pýtate sa ako? No predsa pomocou experimentovania v našom chemickom laboratóriu. Vďaka tejto odbornej učebni dokážeme lepšie pochopiť chemické deje, lebo ako sa hovorí človek môže stokrát počuť, ale stačí raz vidieť a silný vizuálny zážitok a bohaté dojmy  nám vystačia v spomienkach na celý život. Pokus je obrovský nástroj v ruke učiteľa chémie a preto ďakujem pánovi riaditeľovi, Rade rodičov a v neposlednom rade nášmu zriaďovateľovi za finančnú podporu chemického laboratória na našej škole. Sme zase o krok bližšie k vede. 

plenarne_rz_19_9_2017_1.jpg

Dňa 19. septembra 2017 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie OZ RZ GMG v Turčianskych Tepliciach. Chcem sa poďakovať v mene vedenia školy a Rady rodičov všetkým rodičom, ktorí si našli čas a zúčastnili sa plenárneho zasadnutia a následne zasadnutí v jednotlivých triednych kolektívoch. Verím, že aj touto formou nám pomôžete šíriť dobré meno nášho gymázia a tak ako povedala na záver svoje myšlienky predsedníčka OZ RZ GMG podporíte snahu o zachovanie školy aj do budúcnosti.

diana_ocenenie_2017.jpg

19. júna 2017 o 12. hodine vo veľkej koncertnej sále Konzervatória v Žiline sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti oceňovania žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania. Celkovo bolo ocenených 24 žiakov a medzi nimi nechýbala ani naša žiačka VII. G triedy Diana Musová. Akadémia mala vysokú spoločenskú úroveň a ako riaditeľa školy ma veľmi teší, že pri odovzdávaní ocenení zaznela aj naša škola.

Týmto chcem poďakovať Diane Musovej za reprezentáciu školy a šírenie dobrého mena nášho gymnázia.

Mgr. Igor Arvensis
riaditeľ školy

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať