Oznam

Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom školy,
že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 8.00 hodine pred budovou Gymnázia Mikuláša Galandu Turčianske Teplice.

Riaditeľ školy oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018
bude dňa 29. 6. 2018 o 8:00 hod. pred budovou školy.
Vyučovanie končí o 9:35 hod.
 

Mgr. Igor Arvensis
riaditeľ školy

 

Gymnázium M. Galandu poskytuje v rámci Horného Turca solídne základy všeobecného vzdelania porovnateľné s inými gymnáziami regiónu či dokonca kraja.

Aj keď v počtoch žiakov možno nedosahuje očakávané a finančne rentabilné čísla, jeho opodstatnenosť v našom regióne dokazujú aj výsledky tohtoročnej externej časti maturitnej skúšky (testová forma).

V predmete matematika – úspešnosť školy bola 52,2% - keď maturovali len 3 žiaci.

V predmete anglický jazyk – úspešnosť 51,5%.

V predmete slovenský jazyk- úspešnosť školy 65,5%.

Hlavne slovenský jazyk dopadol veľmi dobre, keď naši žiaci boli lepší oproti národnému priemeru. 10,8 - táto hodnota znamená, že priemerná úspešnosť našej školy je vyššia ako národný priemer.

Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno v dňoch 28. a 29. mája 2018 (t.j. v pondelok a utorok) z organizačných dôvodov ústnej formy maturitnej skúšky.

V prílohe sa nachádza tabuľka výsledkov prijímacieho konania 1. kola pre školský rok 2018/2019.

Zápis úspešných uchádzačov o 4-ročné štúdium na našej škole sa uskutoční dňa 24. mája 2018 v kancelárii tajomníčky školy v čase od 7.30 do 15.00 hodiny. Na zápis je potrebné doniesť rozhodnutie o prijatí - vydané SŠ a zápisný lístok, ktorý vydala základná škola, ktorú žiak teraz navštevuje.

Mgr. Zdenka Mračková, zástupkyňa RŠ

Upozornenie pre žiakov III.G a IV.G triedy osemročného štúdia !

Z dôvodu silného ochladenia sa zimný kurz plánovaný na dni 26.2. - 2.3.2018, prekladá na náhradný termín. Žiaci sa pripravia na normálne vyučovania podľa rozvrhu na dané dni.

Gymnáziu Mikuláša Galandu, ktoré je od roku 1959 historickým pokračovateľom gymnázia v Kláštore pod Znievom, jedného z prvých troch slovenských gymnázií, hrozí zánik.

gmg_2018.jpg

Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach sa dotklo rozhodnutie ministerstva školstva, že v školskom roku 2018/2019 nadobudne platnosť časť novely školského zákona, ktorá zohľadňuje klauzulu, že do nového ročníka je možné prijať iba 5 % z daného populačného ročníka v jeho územnej pôsobnosti. „Ako zriaďovateľ gymnázia sme sa opakovane odvolávali a žiadali o prehodnotenie tohto diskriminačného rozhodnutia. Žiadali sme o prehodnotenie územnej pôsobnosti gymnázia a uznanie pôsobnosti gymnázia na celý Žilinský kraj, nie iba pre okres Turčianske Teplice. Taktiež sme žiadali okresný úrad, aby pre budúci školský rok povolil otvorenie jednej triedy s počtom žiakov 17, čo je v zmysle školského zákona najnižší počet žiakov, aby sa prvý ročník mohol otvoriť,“ hovorí o námietkach proti likvidácii osemročného gymnázia primátor Igor Hus.

Petíciu môžu občania podpísať vo vestibule mestského úradu alebo na gymnáziu. Elektronicky môžete petíciu podporiť na tomto odkaze.

Problematike osemročných gymnázií sa venuje aj TV Turiec. Reportáž začína od času 3:20.

Vážení rodičia, milí žiaci,

chcem touto cestou oznámiť všetkým žiakom, ktorí sa na jeseň záväzne prihlásili na intenzívny kurz anglického jazyka organizovaný spoločnosťou TalkTalk Courses, s. r. o. na pôde našej školy v dňoch 9. - 13. apríla 2018, že bude možné realizovať platbu za kurz v mesiacoch február a marec (čiastka činí 40 €), a to buď jednorazovo alebo s možnosťou rozdeliť si sumu na dve časti, a to na čiastku 20 € splatnú do 28. februára 2018 a zvyšných 20 € splatných do 20. marca 2018.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska navštívi 22. januára 2018 (v pondelok) priestory našej školy. Po rokovaní s vedením školy sa stretne aj so žiakmi vyšších ročníkov.

Záznamy médií z návštevy pána prezidenta nájdete na stránke nášho mesta - 

http://www.turciansketeplice.sk/?id_menu=0&module_action__152556__id_ci=...

a vo fotogalérii pod článkom.

dod_2018.png

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať