Oznam

Chémia je všade okolo nás. Je v potravinách, ktoré jete, oblečení, ktoré nosíte, vode ktorú pijete, liekoch, vzduchu, čistiacich prostriedkoch, skrátka sa vyskytuje vo všetkých životných procesoch. Vo svojom jadre, chémia vysvetľuje, ako svet okolo nás funguje. Všetko (vrátane nás) je zložené z atómov a chemických zlúčenín.  V praxi sa často stretávam s názorom, že chémia je ťažká a málokto jej rozumie. Žiakov odrádzajú chemické vzorce a dlhé nezrozumiteľné chemické rovnice chemických reakcií.  Chémia však vie byť aj zábavná a pútavá. Pýtate sa ako? No predsa pomocou experimentovania v našom chemickom laboratóriu. Vďaka tejto odbornej učebni dokážeme lepšie pochopiť chemické deje, lebo ako sa hovorí človek môže stokrát počuť, ale stačí raz vidieť a silný vizuálny zážitok a bohaté dojmy  nám vystačia v spomienkach na celý život. Pokus je obrovský nástroj v ruke učiteľa chémie a preto ďakujem pánovi riaditeľovi, Rade rodičov a v neposlednom rade nášmu zriaďovateľovi za finančnú podporu chemického laboratória na našej škole. Sme zase o krok bližšie k vede. 

plenarne_rz_19_9_2017_1.jpg

Dňa 19. septembra 2017 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie OZ RZ GMG v Turčianskych Tepliciach. Chcem sa poďakovať v mene vedenia školy a Rady rodičov všetkým rodičom, ktorí si našli čas a zúčastnili sa plenárneho zasadnutia a následne zasadnutí v jednotlivých triednych kolektívoch. Verím, že aj touto formou nám pomôžete šíriť dobré meno nášho gymázia a tak ako povedala na záver svoje myšlienky predsedníčka OZ RZ GMG podporíte snahu o zachovanie školy aj do budúcnosti.

diana_ocenenie_2017.jpg

19. júna 2017 o 12. hodine vo veľkej koncertnej sále Konzervatória v Žiline sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti oceňovania žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania. Celkovo bolo ocenených 24 žiakov a medzi nimi nechýbala ani naša žiačka VII. G triedy Diana Musová. Akadémia mala vysokú spoločenskú úroveň a ako riaditeľa školy ma veľmi teší, že pri odovzdávaní ocenení zaznela aj naša škola.

Týmto chcem poďakovať Diane Musovej za reprezentáciu školy a šírenie dobrého mena nášho gymnázia.

Mgr. Igor Arvensis
riaditeľ školy

prijimacie_konanie.jpgRiaditeľstvo školy oznamuje záujemcom o štúdium na našej škole, že v termíne 20. júna 2017 sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania pre 4-ročnú a 8-ročnú formu štúdia.

Prihlášky je potrebné doručiť do 9. 6. 2017.

vrchnaky_pre_tomasa.jpgNič nie je horšie, ako keď vidí matka trpieť svoje dieťa. Paní Beckartová, matka Tomáša z Oslian, vie o tom svoje. Narodil sa s diagnózou, ktorá ho odsúdila na celoživotnú imobilitu. Jeho mama sa o neho stará 24 hodín denne, zatiaľ čo otec zarába na chod tejto ťažko skúšanej rodiny. Nie je to však vždy ľahké, pretože Tomáš leží na posteli bez pohnutia celý deň. Preto potrebujú pomoc.

Tomáš súrne potrebuje nový vozík, čo je finančne veľmi náročné. Ak rodina nazbiera a odovzdá 70 Brantner vriec plných vrchnákov z PET fliaš, splní sa im sen aspoň o čiastočnej chlapcovej mobilite. Vďaka novému pohyblivému kreslu sa Tomáš môže dostať na záhradu, ulicu, do lesa, ale hlavne k doktorom. Jeho rodičom to uľahčí manipuláciu a synovi zlepší kvalitu života.

Všetci, čo chcú, môžu pomôcť. Hoci je podobných projektov veľa, my na Spojenej škole- Gymnázium Mikuláša Galandu sme sa rozhodli podporiť Beckertovcou. V škole sme umiestnili zbernú nádobu a za prvý týždeň sa nám naplnila, čo hovorí o empatii našich študentov, pedagógov i nepedagogických pracovníkov našej školy.

Veríme, že vrecia pomôžeme naplniť a Tomášovi týmto spôsobom pomôžeme aspoň trochu žiť život osemnásťročného chlapca.

Júlia Ovšáková, Miriam Hechelmann

pf_2017.jpg

14. november 2016 – máme za sebou prvé kolo súťaže, ktorého sa zúčastnili nasledovné tímy:

Základná škola s materskou školou, Ulica školská,Turčianske Teplice                     3 tímy

Základná škola Jána Kollára, Mošovce                                                                     2 tímy

Základná škola Horná Štubňa                                                                                    1 tím

Riaditeľ školy oznamuje, že od 1. novembra 2016 má na našej škole pracovisko školská psychologička.
V prípade potreby stretnutia so žiakmi, rodičmi a inými zamestnancami Spojenej školy je možné si dohodnúť konzultácie e-mailom psychologicka@gymtut.edu.sk alebo na tel. č. 4922328.

Mgr. Igor Arvensis
riaditeľ školy

Riaditeľ školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017
bude dňa 5. 9. 2016 o 8:00 hod. pred budovou školy.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnia aj žiaci V. Z triedy  zo ZŠ s MŠ Školská.
 

Mgr. Igor Arvensis
riaditeľ školy

Od 1. júla 2016 je poverený vedením školy nový riaditeľ Mgr. Igor Arvensis
a funkciu zástupkyne riaditeľa školy vykonáva Mgr. Zdenka Mračková.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať