Oznam

DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA GYMNÁZIU MIKULÁŠA GALANDU sa uskutoční dňa 21. 6. 2016.

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe (pdf).
 

V dňoch 15.3.2016, 16.3.2016, 30.5.2016, 31.5.2016 udeľujem žiakom Spojenej školy - Gymnázia Mikuláša Galandu riaditeľské voľno z dôvodu konania maturitnej skúšky 2016. Vzhľadom na vyťaženosť pedagogických zamestnancov počas maturitnej skúšky nie je možné zabezpečiť riadne vyučovanie.

Ing. Katarína Hanková, r.š.

vianocne_prianie_2015.jpg

Učitelia školy podporujú iniciatívu bratislavských učiteľov bd_2015.jpga dňa 10. 12. 2015 sa zapoja do Babysitting Day - Deň varovania.

Milí rodičia, dňa 10.12.2015 sa koná akcia Babysitting Day – Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie. Babysitting je ale pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na to, že my ho chceme aj vychovávať a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné. A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.

Gymnázium Mikuláša Galandu Vás srdečne pozýva

na deň otvorených dverí

26. januára 2016 ( 9:00 – 17:00 )

Príďte sa pozrieť na našich učiteľov a žiakov, ktorí budú svoju školu prezentovať rôznymi zaujímavými aktivitami. Ukážeme Vám priestory a vybavenie našej školy a športovej haly, predstavíme Vám predmety, ktoré sa na našej škole vyučujú, vysvetlíme Vám ako môžete na našej škole získať vodičský preukaz na počítače a vodičský preukaz na auto, ukážeme Vám ako pracuje náš krúžok Lega, vyskúšate si testy na prijímacie skúšky, zabavíte sa pri chemických, biologických a fyzikálnych pokusoch, naučíte sa niečo po anglicky, rusky, nemecky a španielsky, uvidíte ako sa učíme zvládať sieťové technológie.

 

Zároveň Vás pozývame na tretí ročník

vedomostnej a športovej súťaže

ŠTUDENTSKÝ MIX MARATÓN,
ktorú vyhlasuje Mesto Turčianske Teplice, v spolupráci s Gymnáziom Mikuláša Galandu.
Súťaž sa uskutoční v troch kolách, v dňoch 02. novembra 2015, 15. decembra 2015 a 26. januára 2016 v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu.  Je určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Jej cieľom je zmerať si sily a vedomosti v oblasti Slovenského jazyka a literatúry, Anglického jazyka, všeobecného prehľadu o Európskej únii a športových súťaží. Pre najlepších žiakov sú pripravené zaujímavé ceny a pre ich školu putovný pohár Mesta Turčianske Teplice.
Príďte a ukážte, čo je vo vás.
Srdečne sa na vás tešíme!

Ing. Katarína Hanková, riaditeľka školy

Podrobnejšie informácie : www.gymtut.edu.sk, 043/4922328

Rok 2015  -  45. výročie založenia gymnázia

Gymnázium v Turčianskych Tepliciach nadväzuje na existenciu Dvanásťročnej strednej školy, ktorá tu bola založená 1. 9. 1959.

V roku 1959 otvorením novej školskej budovy sem  prešla Osemročná stredná škola v Turčianskych Tepliciach (zo starých nevyhovujúcich priestorov) a k nej bola pričlenená Dvanásťročná stredná škola z Kláštora pod Znievom.

V roku 1970 zaznamenala škola ďalšiu významnú zmenu.

V  Turčianskych Tepliciach bolo zriadené od 1. 9. 1970  gymnázium.

V ustanovujúcej listine sa hovorí: "Gymnázium poskytuje úplné stredné, všeobecné vzdelanie s maturitnou skúškou, absolventi gymnázia sú spôsobilí aj pre zastávanie funkcií v oblasti správy a hospodárstva, ktoré zodpovedajú ich odbornému zameraniu . . ."

Takto sa škola v Turčianskych Tepliciach definitívne stabilizovala.

Rok 2015 je rokom, keď si pripomíname 45. výročie „života“ nášho gymnázia.

Tu je malý  literárny príspevok - gratulácie študentov IV.G  triedy k tomuto výročiu.

 

Óda na školu

Ó, ty stará nádoba vedomostí plná,
čo vždy nad všetkým dumá.
Vedomosti nám každý deň dávaš,
dúfam, že v súkromí na nás nenadávaš,
že sme povrchní , hlúpi a naivní,
keď myslíme si, že to všetko,
čo od Teba máme, nás nikdy neovplyvní...
Tak prosím, rob ďalej to, čo robíš,
nech celé ľudstvo na dobré veci nabudíš !

Karol Kubus, IV.G

celozivotne_vzdelavanie_9_10_2015_a.jpgGYMNÁZIUM MIKULÁŠA GALANDU OTVORILO BRÁNU UNIVERZITE TRIETIEHO VEKU

V priestoroch Spojenej školy – Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach vo štvrtok 08. 10. 2015 odštartovalo vzdelávanie dospelých pod záštitou Univerzity tretieho veku, ktorá je organizáciu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Do našich školských lavíc si sadli dospelí ľudia, dychtiví po nových informáciách a poznatkoch z oblasti informatiky. Cieľom tohto vzdelávania je nadobudnúť zručnosti a skúsenosti pri práci s počítačom. Pri tom im pomáha naša kolegyňa, RNDr. Ivica Kováčová.

 

celozivotne_vzdelavanie_9_10_2015_b.jpg

Celoživotné vzdelávanie je v poslednom desaťročí v centre pozornosti nadnárodných organizácií, vlád, medzinárodných organizácií. Pozornosť mu venuje aj naše Ministerstvo školstva SR, pod ktorého záštitou v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa každoročne uskutočňuje Týždeň celoživotného učenia ( TCU ). Tento rok prebiehal TCU v týždni od 21. 09. 2015 do 25. 09. 2015, a teda symbolicky len pár dní pre začiatkom vzdelávania na našej škole. Želáme všetkým účastníkom veľa úspechov, dobrú pracovnú atmosféru a úspešné ukončenie vzdelávania.

Ing. Katarína Hanková, r. š.

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch od 17.6. do 19.6.2015, v čase od 7:00 do 15:00 hod. v kancelárii tajomíčky školy. Je potrebné priniesť zápisný lístok zo základnej školy.

Ing. Katarína Hanková, r. š. 

Turč. Teplice, dňa 16.6.2015

Výsledky prijímacieho konania:

Zápis bude v dňoch 18. 5. - 19. 5. 2015 od 7:00 do 17:00 hod. v kancelárii tajomníčky školy. V prípade, že nemôžete prísť v stanovenom termíne, dohodnite sa telefonicky s pani tajomníčkou - 4922328.

Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať