Oznam

V školskom roku 2014/2015 sa budú konať prijímacie skúšky pre školský rok 2015/2016 v dňoch 11. 5. 2015 a 14. 5. 2015 (prvé kolo – prvý a druhý termín). Prijímacie skúšky budú formou písomných testov zo Slovenského jazyka a z Matematiky.

V školskom roku 2015/2016 otvárame jednu triedu osemročného štúdia s počtom žiakov 25 a jednu triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 30.

Aj v tomto školskom roku ponúkame možnosť prihlásiť sa pre nasledujúci školský rok 2015/2016 do piatej triedy ( 5. Z ), ktorá bude elokovaným pracoviskom ZŠ Školská, takže výučba bude prebiehať podľa učebných osnov základnej školy, v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu. V prípade záujmu pripravíme žiakov na prijímacie skúšky na naše osemročné gymnázium. Po skončení 5. Z triedy si môžu žiaci vybrať, či pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu alebo na ZŠ Školská Turčianske Teplice, prípadne na inej základnej škole.

Ak máte záujem o štúdium v triede 5. Z v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, vyplňte priloženú záväznú prihlášku a odovzdajte ju riaditeľke vašej základnej školy alebo priamo u nás na Gymnáziu Mikuláša Galandu osobne alebo mailom: skola@gymtut.edu.sk

Ing. Katarína Hanková, r.š.

Prílohy:

Záväzná prihláška do triedy 5.Z pre školský rok 2015/2016 [pdf]
Prihláška  na štúdium na SŠ [pdf]

V súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. sa mení organizácia vyučovania nasledovným spôsobom:

1. vyučovacia hodina: 7:55 – 8:40
1. prestávka: 8:40 – 8:50
2. vyučovacia hodina: 8:50 – 9:35
2. prestávka: 9:35 – 9:55
3. vyučovacia hodina: 9:55 – 10:40
3. prestávka: 10:40 – 10:50
4. vyučovacia hodina: 10:50 – 11:35
4. prestávka: 11:35 – 11:45
5. vyučovacia hodina: 11:45 – 12:30
5. prestávka: 12:30 – 12:35
6. vyučovacia hodina: 12:35 – 13:20
6. prestávka: 13:20 – 13:50
7. vyučovacia hodina: 13:50 – 14:35
7. prestávka: 14:35 – 14:40
8. vyučovacia hodina: 14:40 – 15:25
6. – 7. ( spojené ): 13:00 – 14:30
7. – 8. ( spojené ): 13:50 – 15:20

V Turčianskych Tepliciach, dňa 29. 1. 2015

Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

vianocne_prianie_2014_15.jpg

Gymnázium Mikuláša Galandu Vás srdečne pozýva

na dni otvorených dverí

4. decembra 2014 a 29. januára 2015 od 9.00 - 17.00 hod.

Príďte sa pozrieť na našich učiteľov a žiakov, ktorí budú svoju školu prezentovať rôznymi zaujímavými aktivitami. Ukážeme Vám priestory a vybavenie našej školy a športovej haly, predstavíme Vám predmety, ktoré sa na našej škole vyučujú, vysvetlíme Vám ako môžete na našej škole získať vodičský preukaz na počítače a vodičský preukaz na auto, ukážeme Vám ako pracuje náš krúžok Lega, vyskúšate si testy na prijímacie skúšky, zabavíte sa pri chemických, biologických a fyzikálnych pokusoch (☺ máme novú chemikárku ☺), naučíte sa niečo po anglicky, rusky, nemecky a španielsky, uvidíte ako sa učíme zvládať sieťové technológie.

 

Zároveň Vás pozývame na druhý ročník

vedomostnej a športovej súťaže

ŠTUDENTSKÝ MIX MARATÓN,

ktorú vyhlasuje Mesto Turčianske Teplice,
v spolupráci s Gymnáziom Mikuláša Galandu,
pod odbornou záštitou Paneurópskej vysokej školy.

Súťaž sa uskutoční v troch kolách, v dňoch 19. novembra 2014, 4. decembra 201429. januára 2015 v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu. Je určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Jej cieľom je zmerať si sily a vedomosti v oblasti Slovenského jazyka a literatúry, Anglického jazyka, všeobecného prehľadu o Európskej únii a športových súťaží. Pre najlepších žiakov sú pripravené zaujímavé ceny a pre ich školu putovný pohár Mesta Turčianske Teplice.

Príďte a ukážte, čo je vo vás.

Srdečne sa na vás tešíme! ☺

Ing. Katarína Hanková, riaditeľka školy

board.jpgVážení študenti,
v súčasnosti v spolupráci s vedením GMG pripravujeme model jazykového kurzu AJ pre školský rok 2014/2015. V snahe podporiť záujem o tieto vzdelávacie aktivity na pôde Gymnázia M.Galandu v Turčianskych Tepliciach, sme pristúpili k viacerým krokom, ktoré budú pre Vás určite zaujímavé !

Znížili sme ceny viacerých kurzov (!!!), rozložili sme platbu za kurz na viac častí, čo by malo mať pozitívnu odozvu u záujemcov o kurzy v našej jazykovej škole.

Aj v budúcom školskom roku budú kurzy viesť slovenskí a britskí lektori. V našom lektorskom tíme sa objavia aj nové tváre, takže dajte sa prekvapiť...

Predkladáme Vám preto 2 dokumenty: predbežnú prihlášku na kurz a finančný model kurzu.

Dňa 13. mája sa študenti sexty a 2. A triedy zúčastnia aktivity, ktorej presný názov je "Psychologická diagnostika a poradenstvo pre stredoškolákov, zamerané na výber VŠ štúdia a profesijnej orientácie". Aktivita prebehne pod vedením pracovníčok Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPaP) v Žiline. Počas troch vyučovacích hodín budú študenti vypracovávať rôzne úlohy zamerané na logiku, predstavivosť, tvorivosť,... Úlohy sú postavené tak, aby sa účastníci dozvedeli, v ktorých oblastiach vynikajú a kde majú prípadné rezervy.

pozvanka_dod_2013.gif

vianoce.png„Mrazivé ticho, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce,

Prajeme vám zo srdca prekrásne Vianoce.“

Krásne sviatky prežité v kruhu svojej rodiny a svojich priateľov,
veľa pokoja, lásky, zdravia a šťastia,
všetkým žiakom, rodičom, učiteľom
a prevádzkovým pracovníkom
želajú

Ing. Katarína Hanková a Mgr. Ľubica Menichová

V marci 2012 sa naše gymnázium stalo akreditovaným testovacím centrom ECDL (European Computer Driving Licence). Získať túto akreditáciu nebolo jednoduché, ale nakoniec sa nám to, aj za pomoci rodičov, podarilo a mohli sme našim študentom ponúknuť možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát.

V histórii ľudstva ešte nikdy nebolo tak dôležité učiť sa cudzí jazyk ako práve teraz, v dnešnom globálne rozvíjajúcom sa svete plnom technológií a interkultúrnej komunikácie.  

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať