Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci, dávame Vám do pozornosti výsledky 1. kola prijímacieho konania na štvorročné štúdium.

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium v našej škole!

Dávame Vám do pozornosti kritériá prijímania na štúdium na Gymnáziu M. Galandu v Turčianskych Tepliciach  na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

Vážení rodičia a žiaci, dávame Vám do pozornosti aktúalne usmernenie ministra školstva na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o rozhodnutí vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii.

Riaditeľstvo Spojenej školy na Horných Rakovciach oznamuje žiakom a rodičom, že všetky potrebné informácie k dištančnej forme štúdia počas karantény sú uvedené na edupage stránkach našej školy (je potrebné sa prihlásiť). Komunikácia s pedagógmi je cez edupage, email, prípadne cez inú vopred dohodnutú formu. Za porozumenie ďakujeme. 

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o treťom usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu. 

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o ďalšom usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu. 

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať