Podujatie

Dňa 5. 6. 2012 sa žiaci sexty, kvinty a I. A zúčastnili hudobno - dramatického a tanečného predstavenia v Štátnej opere v Banskej Bystrici, ktorého názov je „Biele peklo“.

Hlavnou a ústrednou postavou je mladý človek Martin, ktorý sedí vo väzení a je obvinený z úmyselného ublíženia na zdraví s následkom smrti. Celý príbeh je vlastne prerozprávaním jeho života a všetkého, čím si prešiel počas svojej mladosti. Rozprávačom je sám Martin. Jeho príbehy o svojom živote, osude, vzťahu k rodičom, k priateľke Eve, ku kamarátovi Tiborovi, k spoločnosti a k sebe samému sú zobrazované pomocou rôznych tanečných a dramatických choreografií.

Dňa 25. 5. 2012 sa uskutočnila exkurzia žiakov I. A a V. G triedy v Martine v rámci vyučovacích hodín mediálnej a estetickej výchovy a hodiny slovenského jazyka.

Naším prvým cieľom bola televízia Turiec, v ktorej sme si mohli prezrieť techniku a priestory vysielania. Na prvý pohľad budova, v ktorej sa všetko odohrávalo vyzerala nenápadne, ba až všedne. No po vstupe dnu sa ukázalo, že aj vzhľad môže klamať. Priestory boli malé a stiesnené, no preplnené veľkým počtom kamier, počítačov a ostatných potrebných zariadení.

Začiatkom mája 2012 navštívili v Prahe 12 maturanti z biológie, žiaci Gymnázia Mikuláša Galandu celosvetovú výstavu, ktorá je charakteristická použitím exponátov pravých ľudských tiel, ktoré znázorňujú anatómiu a fyziológiu človeka. Je to objaviteľská cesta po ľudskom tele, od kože po kosti, od hlavy k palcu nohy, kde jednotlivé vzorky orgánov umožňujú hlbšie nahliadnuť do telových štruktúr. Žiaci mali možnosť si prehĺbiť svoje vedomosti z biológie človeka, ktoré im určite pomôžu aj pri zelenom stole.

V piatok 4. 5. 2012 sme sa spolu s II. A triedou zúčastnili exkurzie v Banskej Bystrici. Dopravu sme mali zabezpečenú autobusom. Ako prvé sme navštívili Múzeum SNP. Mohli sme tu vidieť uniformy, zbrane, ocenenia, mapy a iné veci z prvej a druhej svetovej vojny. Čo sa nám však nepáčilo, bol príliš rýchly presun z jednej expozície na druhú. Nemali sme tak dostatok času na pokojné prezretie si vystavovaných exponátov. Po skončení prehliadky múzea sme mali prestávku v blízkom parku. Tu sme obdivovali tanky a obrnené transportéry. Prezreli sme si ich zblízka  a odfotili sa pred nimi.

Fyzika očami fyzikov

RNDr. Martin Plesch, PhD. :  Ako veci fungujú

Dňa 11.4. 2012 sa  triedy IV. G - VIII. G, I. A - IV. A po 4. vyučovacej hodine presunuli do Kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach a zúčastnili sa besedy s Lukym.

Luky beseda_hero_luky_2012.jpgje mladý muž, ktorý si počas svojho života zažil peklo. Drogy mu zničili život. Na besedu sme išli so zmiešanými pocitmi, nevedeli sme, čo presne nás čaká, no skutočnosť predbehla naše očakávania.

Už v minulom školskom roku sa naša škola zapojila do zaujímavého projektu Fyzika očami fyzikov. Jeho cieľom je ponúknuť stredným školám možnosť zorganizovať na svojej pôde prednášku popredných slovenských fyzikov na zvolenú tému. Projekt prebieha pod odbornou garanciou Fyzikálneho ústavu SAV za spolupráce s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

dod_fyz_2012.jpgDňa 1. 2. 2012 sme na Gymnáziu Mikuláša Galandu opäť otvorili dvere pre záujemcov 9., 5. a 4. ročníka ZŠ, pre všetkých rodičov a ostatných návštevníkov. Vyučujúci fyziky Dana Žižlavská a Mgr. Peter Štrba spolu so žiakmi pripravili pre návštevníkov dňa otvorených dverí prehliadku zaujímavých a jednoduchých pokusov, ktorých cieľom bolo ukázať, že fyzika môže byť zaujímavý a krásny predmet.

Dňa 1. 2. 2012 sa na Gymnáziu Mikuláša Galandu uskutočnil Deň otvorených dverí. Bol určený žiakom ZŠ, ich rodičom, aj ostatnej verejnosti.
Počas celého dňa mali návštevníci možnosť nahliadnuť do odborných učební. Žiaci gymnázia spolu so svojimi vyučujúcimi pripravili pre nich ukážky svojich prác aj množstvo zaujímavých pokusov.

Pasovací večierok tento rok pre I.G organizovala IV.G. Zábavné predpoludnie sa konalo v telocvični školy. Celý večierok sa niesol v znamení talentovej šou „Má I.G talent?″

pasovanie_ig_2011_c.jpg

27 žiakov úspešne prešlo cez prísne názory poroty a ruky maskérov. Ak úlohu dostatočne nesplnili, čakal ich trest v podobe jedenia uhorky s medom.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať