Podujatie

Celý vytúžený výlet sa začal v nedeľu (t . j. 26. 6. 2016). Rozlúčili sme sa s rodinami, ktoré nás autom doviezli do Gaderskej doliny a išli sme do našich apartmánov. Vybrali sme si izby a následne aj spolubývajúcich. Izby sme najprv zamorili všetkými našimi vecami a po vybalení sme sa išli všetci prejsť. Po prechádzke sme išli na večeru. Spokojne najedení, sme preskúmali okolie apartmánového domu.  O desiatej sme sa vybrali na naše izby a išli sme ,,spať´´ . Samozrejme, že sme nešli spať a celý večer sme prekecali.  Rozumne sme sa rozhodli, že pred výstupom na Tlstú, nám budú ,,stačiť´´ dve hodiny spánku. Jedno z ďalších ,,múdrych´´ rozhodnutí v našich životoch. Celí unavení, sme napokon začali našu túru na Tlstú. Prvá zastávka – jaskyňa Mažárna. S iskričkou nádeje v očiach sme dúfali v návrat do nášho dočasného domova, no realita bola pravým opakom.  Pokračovali sme teda k nášmu cieľu – na Tlstú. Prekonali sme tento výstup a zistili sme, že cesta dole bude asi rovnako dlhá, ako tá hore. No postrašili nás príznaky búrky a tak sme dole zišli priam rýchlosťou blesku.  Unavení, no šťastní, že už je po všetkom, sme konečne došli na izby. Oddychovali sme až do večere a po nej sme sa rozhodli, že si preveríme naše zdatnosti  na badmintonovom turnaji.

24. 6. 2016  IV.G, V.G, I.A  a vybraní žiaci z VI.G. o ôsmej ráno sa stretli na autobusovej zastávke a začali výlet do MONDI SCP a.s. RK (t.j. do papierní v Ružomberku). Prišli sme do Ružomberku a rozdelili sme sa na dve skupiny. Prvá skupina išla na exkurziu do papierní, a druhá – tá naša sa vydala na prieskum mesta. Každý sme si niečo kúpili, či už na jedenie, alebo na pamiatku. Po necelých dvoch hodinách sme sa vystriedali a autobus nás doviezol do papierní. V buse nás už čakal náš sprievodca. Ukázal nám, kde sa čo nachádza a skúsil nám priblížiť výrobu papiera. Niečo sme pochopili a niečo nie.

V  júnový utorkový podvečer, 7. 6. 2016, sa niektorí žiaci V. G triedy z Gymnázia Mikuláša Galandu spoločne so svojimi rodičmi rozhodli spríjemniť si deň účasťou na opere Macbeth.  Do Štátnej Opery v Banskej Bystrici sa vybrali autobusom, v ktorom okrem nich boli aj iní milovníci opery z Turčianskych Teplíc.

Keď mal  Giuseppe Verdi v roku 1846 napísať operu pre Florenciu, rozhodol sa pre Macbeth. Macbeth a Lady Macbeth patria k jedným z najväčších postáv Williama Shakespeara, ale sú taktiež aj vrcholovými charaktermi vo Verdiho opere. Postavu  Lady Macbeth stvárnila hosťujúca gruzínska sopranistka Nana Mariani, ktorá ohúrila svojim výkonom každého v sále.  Počúvať počas predstavenia jej sopránový hlas bol pre mňa naozaj nezabudnuteľný zážitok. Hlavného hrdinu hral jeden z najvýznamnejších talianskych barytonistov Carlo Guelfi a jeho dobrého priateľa Banca si zahral rodák z Albánska Frano Lufi.

45_vyrocie_skoly_20_5_2016_047.jpg20. mája 2016 sa na gymnáziu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach zavreli symbolicky brány za tohtoročnými maturantami, do školy sa vrátia už len aby úspešne zdolali maturitné otázky.

Ich osemročné, resp. štvorročné štúdium uzavrela slávnostná akadémia venovaná tentokrát aj oslavám 45. výročia zriadenia gymnázia v podobe, ako ho poznáme dnes.

História  školy je ale podstatne dlhšia. Teplické gymnázium je totiž jedným z pokračovateľov najstaršieho slovenského Gymnázia v Kláštore pod Znievom.

V školskom roku 1970/71 však stredná škola nadobudla dnešnú podobu. Dnes je jej oficiálnym názvom Spojená škola Turčianske Teplice a jej súčasťou je aj Materská škola a Základná škola Horné Rakovce.

Od februára do konca apríla v priestoroch školy jeden krát týždenne popoludní sa 24 žiakov pri tónoch hudby zoradilo na tanečné pozície, aby spoznali čaro „spoločenskej výchovy“. Pod vedením trénerky, bývalej aktívnej tanečnej majsterky a dlhoročnej spolupracovníčky s Gymnáziom, p. Beáty Pišnej sa 12 dvojíc učilo zvládnuť základné držanie tela, postavenie a kroky jednotlivých štandardných, latinsko-amerických, ale aj novodobých tancov. Podľa jej slov ich pokroky rástli z hodiny na hodinu, boli veľmi ctižiadostiví, disciplinovaní a „chtiví“ naučiť sa čo najviac.

22. apríla je Deň Zeme. Zem je planéta, na ktorej žijeme a nemáme v úmysle sa z nej sťahovať. Chceme žiť v čistom, zdravom prostredí. Aj študenti Gymnázia M. Galandu pomohli upratať vonkajšie plochy mesta v rámci týždňa aktivít ku Dňu Zeme. Na fotografii žiaci II. G pri zberaní odpadkov v blízkosti MŠ Rakovce. Kiež by boli ľudia uvedomelí a hádzali odpadky do koša.

cv_chem_2016.jpgNie veľa Tepličanov vie, že v meste sú špičkové laboratóriá medzinárodnej spoločnosti Eurofins. Študenti Gymnázia Mikuláša Galandu s väčším záujmom o experimentálnu činnosť, ktorý dokazujú v rámci voliteľného predmetu Cvičenia z chémie, mali možnosť spoznať náplň práce tohto pracoviska. Je jedným z 200 pracovísk v 36 krajinách sveta.

Pán riaditeľ Ing. Valko, uvedomujúc si, že motivuje študentov k hlbšiemu štúdiu chémie, veľmi ochotne porozprával o činnostiach, ktorými sa zaoberajú. Sú to najmä laboratórne skúšky v oblasti nutričných vlastností výrobkov, analýzy odpadov, zemín, pôdy, kompostov, nerastných surovín, analýzy vôd, meranie hluku, ozónu, certifikácia produktov a poradenstva.

Sú komerčnou spoločnosťou, ktorá pracuje na základe požiadaviek trhu, aj radových občanov. Tí si môžu dať urobiť napr. rozbor vody, s ktorou prichádzajú do kontaktu alebo posúdiť, či zastúpenie ťažkých kovov napr.kadmia, olova, ortuti spĺňa európske normy a neohrozuje zdravie ľudí. Využívajú veľmi pokrokové, moderné metódy kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy- spektrometrické, metódy elektrochemickej analýzy, chromatografiu atď.

28. apríla sa žiaci prímy pod vedením p. uč. Mračkovej vybrali do Martina do priestorov televízie Turiec v rámci predmetu mediálna výchova. V prílohe sú postrehy a vyjadrenia niektorých z nich.

Arbeit macht frei. „Práca oslobodzuje“. Plní očakávania a neistoty sme stáli pred veľkou kovovou bránou a so zaklonenými hlavami čítali známy slogan, s ktorým sa nám spájajú mnohé fakty a čísla, z ktorých vám po chrbte prebieha mráz.

Vyše 1,5 milióna mŕtvych nevinných ľudí... Židia, politickí väzni, homosexuáli, Rómovia, Poliaci, Slovania,... . Na dejepise sme videli množstvo fotiek, počuli množstvo príbehov a varovaní. No lepšie je raz zažiť ako stokrát počuť.

18. 4. 2016 sme ráno plní neistoty a strachu z nepoznaného nastúpili do autobusu. Nasledovala dlhá, takmer štvorhodinová cesta neutíchajúcej vravy a smiechu, ktorý utíchol hneď po prekročení brán mesta Osvienčim. Vystúpili sme pred prvou sprístupnenou časťou koncentračného tábora Auschwitz I. Každý z nás dostal slúchadlá a mohli sme začať s prehliadkou. Začali sme pred vstupnou bránou a pokračovali cez jednotlivé bloky a plynové komory, v ktorých si nejeden uvedomil aké strašné veci sa tu diali. Takmer neschopní slova sme na chvíľku opäť nasadli do autobusu a odviezli sa do druhej časti Auschwitz-Birkenau. Prvá vec, čo si všimnete, je určite akási vstupná brána, ktorá slúžila zároveň aj ako strážna veža. Nedá sa nevšimnúť si množstvo zo zeme vytŕčajúcich komínov po pravej strane a tehlové alebo drevené baraky do ktorých sa zmestilo až sedemsto ľudí po ľavej strane. Návšteva týchto barakov bola myslím, že nielen pre mňa, jedna z najdeprimujúcejších vecí tohto výletu, ktorý sme pod dozorom pani učiteľky Z. Mračkovej a K. Janovskej zvládli bez väčších komplikácii.

Barbora Musilová, kvarta GMG Turčianske Teplice

den_vody_2016_01.jpgV kúpeľnom meste Turčianske Teplice sú priam ideálne podmienky na  pripomenutie si Medzinárodného dňa vody, ktorý Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo v roku 1992 a pripomíname si ho na celom svete dňa 22.marca  už od roku 1993.

Tento rok si študenti a pedagógovia Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach vytvorili vlastný scénar, ako ukázať svojim spolužiakom z nižších stupňov škol, že vedomosti o vode sú veľmi osožné a dajú sa získať aj zábavnou a pútavou formou priamo v teréne, kde tečie, pamení a využíva sa na liečebné účely.

Na štart približne 4 km dlhého putovania sa po príhovore primátora Mgr. Igora Husa postavili žiaci prvého až štvrtého ročníka ZŠ Rakovce, VII. A a IX. A zo ZŠ Školská a farby organizátorov hájila V.Z. Spojenej školy Gymnázia M.Galandu. Po ceste parkom a lesoparkom Bôr sa súťažiaci dozvedali nové informácie súvisiace s vodou, mestom i regiónom a vzápätí si svoje vedomosti testovali v kvízoch a súťažiach.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať