Podujatie

17. 3. 2016 sa spoločenská miestnosť nad hasičskou zbrojnicou v Turčianskych Tepliciach premenila na Veľtrh organizácii pracujúcich s mládežou.

S nápadom zorganizovať takéto podujatie prišli členovia Mestského parlamentu mladých Turčianske Teplice pod vedením koordinátorky Ing. Evy Mališovej.

veltrh_organizacii_marec_2016_02.jpg

Podujatie pod mottom „Príď a spoznaj svoje možnosti“ otvoril primátor mesta Mgr. Igor Hus, ktorý vyzdvihol obetavú prácu všetkých inštitúcii, klubov, či spolkov pracujúcich s deťmi a mládežou.

veltrh_organizacii_marec_2016_03.jpg

jozef_lettrich_konferencia_01.jpgJozef Lettrich sa narodil v Diviackych hájoch, žil v rokoch 1905 až 1969 a už v mladšom veku patril k popredným predstaviteľom predvojnovej agrárnej strany na Slovensku. Organizoval odboj i Povstanie v období druhej svetovej vojny. Ako povojnový predseda Slovenskej národnej rady a predseda Demokratickej strany sa radí k najvýznamnejším slovenským politikom.

Okolo jeho osoby sa aj po odchode z vtedajšieho Československa sústreďovali aktivity demokratického exilu. Okolo jeho osoby sa aj po odchode z vtedajšieho Československa sústreďovali aktivity demokratického exilu. Jozef Lettrich a jeho doba, pod týmto názvom sa konala v Martine dňa 23. marca 2016 v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty historická vedecká konferencia so zahraničnou účasťou. Úvodné slovo patrilo primátorovi mesta Turčianske Teplice Igorovi Husovi, ktorý vyzdvihol jedného z najvýznamnejších rodákov svojho mesta ako medzinárodne uznávaného štátnika a politika.

     Trieda III.G si tento školský rok pripravila pasovací večierok pre žiakov I.G, ktorý sa niesol v duchu známych televíznych relácií. Zvolili si preň názov GYMSHOW.

     V rámci rôznych relácií, ktorých názvy si terciáni upravili po svojom (Karma, 1 proti 1, Svorka, Milujem Gymnázium, Varí X lepšie ako Y?, Gymtut Star, Strieka ti to?, Nákupné gymtuťáčky, Žumpár hľadá ženu, Prima šéf či Traktor strachu), plnili žiaci I.G úlohy vystihujúce tému danej relácie. "Na ocot" neostala ani triedna pani učiteľka, RNDr. Ivica Kováčová, ktorej pri vykonávaní svojej "misie" pripravili dvaja primáni chutné občerstvenie. Mimochodom skonštatovala, že jej jedlo veľmi chutilo a bolo aj pekne naaranžované.

Všetci prváci zvládli svoje zadania na jednotku (hoci niektorí sa s nimi museli "pasovať" viac než iní) a stali sa tak ozajstnými žiakmi Gymnázia Mikuláša Galandu.

Ani tento ročník Burzy informácií pre voľbu povolania sa nezaobišiel bez našej účasti.
Podujatie určené žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich rodičom  sa konalo už tradične v priestoroch SNK v Martine a zúčastnili sa ho stredné školy zo Žilinského regiónu, ale aj z Kremnice a Bratislavy. Prezentovali sa aj martinské firmy, ako ECCO a Kaufland.

Hamlet

Tragédia o hľadaní zmyslu života, o cti a poctivosti v spoločnosti pretvárky, intríg a falše patrí k najhrávanejším a najprekladanejším dielam svetovej dramatickej literatúry. Inscenačná tradícia Hamleta ponúka stovky riešení, variácií a úprav, každá doba nachádza v Hamletovi aktuálne všeplatné odkazy. Režisér Dodo Gombár prichádza s moderným, súčasným pohľadom na hamletovskú tému.

26. október 2015 sa niesol v znamení Ľudovíta Štúra, kníh a knižnice.

V ten deň predmetová komisia spoločenskovedných predmetov a SJL zorganizovala - kvíz Poznáš Ľudovíta Štúra?, burzu kníh a netradičné hodiny slovenského jazyka v našej školskej knižnici.

Kvíz sa uskutočnil v učebni S1, kde študentom boli na interaktívnej tabuli sprístupnené otázky o živote a činnosti Ľ. Štúra. Študenti sa dozvedeli hneď aj správne odpovede. A kto najlepšie poznal túto osobnosť?

Október je mesiac plný farieb jesene, kedy sa snažíme využiť posledné teplé slnečné lúče na prechádzky v prírode. No je predovšetkým mesiacom, ktorý patrí seniorom a úcte k starším.

Pri tejto príležitosti si žiaci našej školy pripravili krátky kultúrny program pre seniorov žijúcich v Domove sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach s názvom Literárne dotyky s gymnazistami.

Po dohode so zamestnankyňou zariadenia, ergoterapeutkou Soňou Lúdikovou, sme dňa 21. 10. 2015 zavítali do ich priestorov. Spoločenská miestnosť sa po našom príchode postupne zapĺňala, až napokon neostalo voľné ani jedno miesto.

Po úvodnom príhovore Adriána Cobasa smerom k seniorom nasledoval program, v ktorom recitáciu poézie v podaní Mária Stolára a Barbory Musilovej, prózy recitovanej Leou Dafčíkovou a vlastnú tvorbu Zuzany Michalkovej striedal spev Adriany Habrdovej doprevádzaný keyboardom, na ktorý hrala Daniela Biščáková. Dievčatá seniorom zaspievali ľudovú pieseň Porezala som sa a známy hit od Mira Žbirku a Mariky Gombitovej V slepých uličkách. Celé predstavenie ukončilo tanečné číslo dievčat Alexandry Kajanovej a Alžbety Ďurecovej, ktoré predviedli scénický tanec s názvom Anjeli.

25. septembra sa naša trieda, kvarta a pár žiakov z iných tried školy, zúčastnili exkurzie do Banskej Bystrice na projekt „Noc výskumníkov“. Po príchode na miesto sme si najprv vypočuli prednášku Umenie versus veda, ktorá nás poučila o tom, že tieto 2 pojmy spolu úzko súvisia. Po prednáške sme sa vybrali poprezerať informačné stánky VŠ a účastníkov a vyskúšali sme si aj pár pokusov.

Myslím si, že za nás všetkých môžem povedať, že táto exkurzia bola „super“ a rozhodne by sme sa chceli takejto akcie zúčastniť aj nabudúce.

Za kvartánov, A. John

     Jedno pekné ráno som sa zobudila a zistila som, že je utorok a nás čaká exkurzia do Banskej Bystrice. Cieľom našej cesty bolo Hudobné átrium v Štátnej vedeckej knižnici a návšteva Bábkového divadla na Rázcestí. Rýchlo som si nachystala desiatu a utekala som na vlak. Na stanici nás už čakala pani učiteľka Brngalová.

    Cesta ubehla rýchlo, napočítali sme 22 tunelov. Konečne sme prišli do vytúženej Bystrice. Cestou zo stanice sme prešli okolo Múzea SNP, pešou zónou a dostali sme sa do Hudobného átria. Tu dostal každý z nás svoj audio box, slúchadlá na uši a mohli sme pracovať s hudbou. Bolo to veľmi zaujímavé. Potom nám ešte premietli kreslenú rozprávku o skupine Beatles.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať