Podujatie

Dňa 31. marca 2014 sa v našej škole uskutoční beseda s hercami Slovenského komorného divadla Martin. Herci martinského divadla prijali pozvanie, aby nám porozprávali o divadelnom "kumšte".

Žiaci starších ročníkov budú mať možnosť položiť otázky hercom, ktorých sme obdivovali na predstaveniach www.narodnycintorin.sk.

beseda_o_divadle.jpg

Fotka z besedy

Mirka Moncmanová, II. A

V štvrtok 30. 1. 2014 sme triedy 4.A a 8.G navštívili resocializačné zariadenie MANUS v Priekope.    

V resocializačnom zariadení nás privítali dvaja mladí muži, ktorí nám rozpovedali svoje príbehy z čias, keď užívali drogy. Každého poslucháča tieto príbehy zaujali a zanechali v ňom stopy. Mladí chlapci nás oboznámili s ich každodenným režimom v centre. Porozprávali nám o svojom postupnom znovuzačlenení do spoločnosti. Bolo smutné počúvať a pozerať sa na mladých ľudí, ktorým drogy zničili celé detstvo, mladosť a sťažili tak možnosť postaviť sa na vlastné nohy.

História školy

Filip Hrivnák, septima

burza_skol3a4_12_2013.jpgV dňoch 3. a 4. 12. 2013 sa v priestoroch SNK na Hostihore v Martine konala každoročná prehliadka stredných škôl pod názvom Burza SŠ. Medzi 23 zúčastnenými školami Turca, ale aj Žiliny, Banskej Bystrice a iných miest, boli aj zástupcovia z našej školy. Ich snahou bolo vyvrátiť „fámy“ o zániku našej školy a poukázať na výsledky a úspechy našich žiakov a aktivity, ktoré sa u nás organizujú. V prílohe článku je pohľad a vyjadrenie pocitov nášho žiaka z danej akcie. Veríme, že sme svojou účasťou pomohli k šíreniu dobrého mena školy.

Mgr. Z. Mračková, zúčastnený pedagóg školy

tvorime_pre_radost_nasevyrobky.jpg„Tvoríme pre radosť “

bol názov malého projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a ktorý sa realizoval na našej škole v rámci Dňa otvorených dverí. Žiaci našej školy, ale aj zo škôl, ktoré si prišli pozrieť priestory školy, ich rodičia, sa mohli zapojiť do činnosti, ktorú si organizačný výbor tvorivej dielne pre všetkých pripravil.

V prvej časti si záujemcovia zdobili alebo vytvárali predmety tzv. servítkovou technikou. Mali možnosť si dotvoriť podľa vlastnej fantázie vianočné ozdoby, rámiky na fotky z dreva alebo kartónu, darčekové krabičky alebo vytvoriť si vlastné obrázky na stenu. Tu sa potvrdilo, že stačí možnosť, trochu chuti a malé vlastnoručne vyrobené predmety majú vysokú cenu.

narodnycintorin_nov_2013.jpgDňa 6. 11. 2013 sme sa my, žiaci gymnázia Mikuláša Galandu, zúčastnili divadelného predstavenia www.narodnycintorin.sk – 1. časť, ktorá zožala naozaj veľký úspech, nielen v radoch našich žiakov.

Martinské komorné divadlo nám zahralo prvú časť aj napriek tomu, že sa už skoro vôbec nehráva a je veľmi ťažké si tam rezervovať miesta. Vďaka pani profesorke Bartošovej sme ale mali možnosť toto neskutočné predstavenie vidieť. Ohlasy boli len pozitívne. Dokonca aj žiaci, ktorí nemajú v obľube divadlo, boli naozaj príjemne prekvapení. Všetci odchádzali spokojní, prekvapení a s pocitom, že sa do divadla určite 22. januára 2014 vrátime a pozrieme si druhú časť.

exkurzia_mt_tv_dec2013.jpg

Dňa 5. decembra 2013 si žiaci prímy v rámci predmetu Mediálna výchova k téme "Televízia trochu inak" prezreli priestory lokálnej televízie mesta Martin - Televízie Turiec. Postrehy z tejto exkurzie si môžete prečítať vo vyjadreniach žiakov v prílohe článku, kde sa nachádza aj mini fotogaléria.

Mgr. Zdenka Mračková, organizátorka exkurzie

 

Dňa 22. novembra 2013 sme v rámci projektu "Afrika bez mýtov" v spolupráci s OZ Človek v ohrození realizovali so žiakmi I. a II. G triedy on-line besedu s terénnym pracovníkom v Keni s cieľom zvýšenia povedomia o slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráci, posilnenia medzikultúrnych vzťahov žiakov a zmenenia postojov, predsudkov a mýtov o Afrike. Aktivita bola veľmi úspešná a v tejto spolupráci by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti.

Mgr. Z. Mračková a Mgr. P. Slováková

online4xafrika_beseda_nov2013.jpg

budova_2012_250px.jpgSPOJENÁ ŠKOLA – GYMNÁZIUM MIKULÁŠA GALANDU
TURČIANSKE TEPLICE

Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón: 043 492 23 28, 043 490 15 06, fax: 043 490 15 06
E-mail: skola@gymtut.edu.sk, webová stránka: www.gymtut.edu.sk

Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice sídli v samostatnej budove, ktorá je v súčasnosti vo vlastníctve Mesta Turčianske Teplice, ktoré je zároveň zriaďovateľom školy. Gymnázium v Turčianskych Tepliciach vzniklo v roku 1959 a je pokračovateľom jedného z prvých gymnázií na Slovensku, pretože nadväzuje na tradície gymnázia z Kláštora pod Znievom.Škola profiluje predmety – informatiku a cudzie jazyky, a v tomto trende bude pokračovať aj v ďalšom školskom období. Má dve formy štúdia – osemročné a štvorročné gymnaziálne štúdium. Pre svoju prácu a ďalší rozvoj má vytvorené veľmi dobré podmienky.

Obsah štúdia

Iné možnosti
» Všeobecnovzdelávacie predmety.
» Cudzie jazyky: anglický, nemecký, ruský a španielský
» Informatika, zvýšená dotácia hodín vo všetkých ročníkoch
» Možnosť získať ECDL certifikát s medzinárodnou pôsobnosťou.
» Projekt CISCO – práca v sieťových technológiách.
» Dopravná výchova – súčasť prípravy na získanie vodičského preukazu za zvýhodnenú cenu.
» Voliteľné predmety podľa vlastného výberu od 2. a 5. ročníka.

Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium sa uskutoční 2. decembra 2013 a 30. januára 2014 v čase od 9:00 do 17:00 hod.

» Prístup k internetu aj mimo vyučovania.
» Práca na projektoch.
» Záujmové krúžky
» Mimoškolské aktivity - pasovanie, valentínske, mikulášske stretnutia, vianočná pošta, rozlúčka s maturantmi.
» Športová hala a fitness-centrum v škole.
» Občianske združenie AUXILIUM – na pomoc gymnáziu.
» Práca v školskom časopise GYMKO.
» Školská jedáleň (výber z 3 ponúk), bufet, nápojový
» Žiacka školská rada, školská knižnica.
» Účasť na lyžiarskych, plaveckých a turistických kurzoch.
» Medzinárodné poznávacie pobyty Londýn, Paríž, Brusel. 
» Organizovanie, účasť a úspechy žiakov v rôznych súťažiach a projektoch.
» Účasť na zaujímavých exkurziách a školských výletoch.

Štúdium
» Štvorročné štúdium – po ukončení 9. ročníka ZŠ
- Podmienky prijatia: písomná skúška z  MAT, SJL, úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, priemer do 2,0, úspešnosť v predmetových súťažiach, úspešnosť v celoslovenskom testovaní 9. ročníkov.
» Osemročné štúdium – po ukončení 5. ročníka ZŠ.
- Podmienky prijatia: písomná skúška z MAT, SJL, úspešné ukončenie 5. ročníka ZŠ, úspešnosť v predmetových súťažiach.

Pozývame Vás na deň otvorených dverí

Dátum: 2. decembra 2013 a 30. januára 2014
Čas: od 9:00 hod. do 17:00 hod.
Kde: Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach

  • Príďte si pozrieť naše gymnázium – učebne IKT, multimediálna učebňa, učebňa ANJ, multifunkčná športová hala, aula...
  • Pripravili sme pre Vás mnoho zaujímavých aktivít – naučíte sa základné frázy v štyroch cudzích jazykoch – nemeckom, anglickom, ruskom, španielskom, scénky, tvorivé úlohy, puzzle na interaktívnej tabuli, maľovanie na tvár, umelecká fotografia, chemické a biologické pokusy, športové súťaže, aktivity nášho krúžku LEGA, informácie o možnostiach získania ECDL certifikátu a akadémii CISCO.
  • Môžete si vyskúšať skúšobné testy na prijímacie pohovory.

Zapojte sa do prvého ročníka súťaže ŠTUDENSTKÝ MIX MARATÓN.

Tešíme sa na Vás.

Ing. Katarína Hanková
riaditeľka školy

literarna_exkurzia_orava_2013.jpgV piatok 4. 10. 2013 sme sa vybrali na exkurziu s pracovným názvom Literárna Orava. Cieľ – Dolný Kubín, Leštiny, Jasenová. Študenti tried II. A, VI. G, III .A, IV. A čakali uzimení s pani profesorkami Miškusovou a Janovskou na teplo autobusa a ten nikde...

Autobus meškal pätnásť minút, pretože pán šofér si pomýlil okresný úrad s mestským úradom a tam nás od 8,00 hod. čakal - tak sme sa čakali navzájom...

Keď sme si konečne našli miesto v autobuse, eufória radosti nás prešla. Začal sa „boj o život“, ale zobrali sme to s humorom. Zadné dvere nefungovali a poriadne cez ne fúkalo, televízor v autobuse sa neustále pohyboval zo strany na stranu a čakali sme, že čochvíľa spadne...

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať