Podujatie

My a naši o rok starší spolužiaci sme 20. septembra 2013 mali možnosť vypočuť si prednášku PhDr. Ľudmily Húskovej, poručíčky Policajného zboru Slovenskej republiky v Martine.

Hneď na začiatku v nás vzbudila rešpekt, preto aj tí „hluční“ boli ticho. Akonáhle sa otočila a my sme na jej opasku uvideli „devinu“, sedeli sme ako peny. Jej prednáška bola výnimočná tým, že nám uvádzala skutočné príklady priestupkov a trestných činov a my sme boli zarazení, ako skončili naši rovesníci. Veľa vecí nám hovorila na rovinu, a práve to som na nej obdivovala. Pochopila som rozdiel medzi trestným činom a priestupkom. Vieme, do koľkých rokov je za nás zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca, a odkedy sme za svoje činy zodpovední my.

Zrazu zazvonilo a my sme boli prekvapení i sklamaní, že je koniec, pretože nás tak veľmi zaujala.
Ďakujeme a dúfame, že pani Húsková príde ešte raz, pretože jej prednáška bola jedna z najlepších, ktoré sme na našej škole absolvovali.

Zuzka Michalková, III. G

01_edj_2013.jpg26. 9. 2013 sme sa v Bratislave zúčastnili na Európskom dni jazykov, ktorý každoročne od roku 2001 organizuje Rada Európy a ktorého cieľom je podpora štúdia cudzích jazykov a zdôrazniť význam jazykovej rôznorodosti.

Vyrazili sme skoro ráno súkromným autobusom a po niekoľkých hodinách sme plní očakávaní dorazili na miesto. Celá udalosť sa odohrávala na Hviezdoslavovom námestí, na ktorom sa nachádzali malé stánky v zastúpení viacerých štátov Európskej Únie. Pri každom stánku sme sa mohli zapojiť do kvízu alebo súťaže, ktoré si pre nás zástupcovia jednotlivých krajín pripravili. Presúvali sme sa od stánku k stánku, snažili sme sa vyhrať čo najviac a zároveň si otestovať svoje nielen jazykové vedomosti. Najzaujímavejšie ceny boli pri francúzskom a anglickom stánku. Hlavná výhra bol jazykový kurz zadarmo. No bohužiaľ pre nás, kurz sa odohrával v Bratislave.

festvival_vedy_bb_sept2013.jpgAj tento rok sme 27. septembra 2013 vycestovali so žiakmi z II. G a III. G do Banskej Bystrice, kde sa konalo v SC Europa podujatie s názvom Festival vedy Noc výskumníkov 2013. Na Slovensku to bol už siedmy ročník a podujatie sa konalo v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a Tatranskej Lomnici.

Vedecké stánky ponúkali tieto témy:

3D tlač hravo a zábavne, Časopriestor v preklade a tlmočení, Dobré treba chrániť!, Elektochemické pele mele, Elektromagnetické eldorádo, Environmentálny Ping-Pong, EURAXESS - podporné služby výskumníkom, Experimentuj pomocou počítača, Farebná alchýmia, Googlenie, Hľadanie ložísk, Hrou do sveta techniky, Chémia okolo nás, Chyť si blesk, Les, veda a prax, Odkrývanie života v kameni, Otestuj zmysly robota, Poklady v zemi skryté, Poklady Zeme, Poznaj sám seba, Pozorovanie astronomickým ďalekohľadom, Roboty v akcii, Skrytá matematika, Sopka v Banskej Bystrici, Svedectvo starých máp, Staň sa svetovým politikom, Telo v pohybe, Úspešné projekty mladých, VedHračka - Vynálezy, Výskumy stredovekých hradov.

Zaujímavá bola aj prednáška na tému Fyzika a hudba, ktorú prednášal Boris Tomášik. Hrou na husliach sa predviedla počas prednášky aj naša žiačka Alexandra Kajanová (III.G).

Čo si myslíte, podarilo sa Dominike Bahurinskej (III.G) a Alžbete Ďurecovej (III.G) chytiť blesk?

Celý výlet sa začal ráno. O 9:20 sme odišli autobusom do Kremnice.vylet_prima_cakanie_navlak_jun_2013.jpg

Keď sme prišli do Kremnice, ako prvú sme navštívili mincovňu, v ktorej sme si mohli prezrieť krásne vyrazené mince ručne i s pomocou strojov.

Po prehliadke v mincovni sme pokračovali do bane. Obliekli sme sa do oranžových pršiplášťov a na hlavách sme mali helmu s baterkou. V bani nám pani, ktorá nás sprevádzala vyrozprávala rôzne legendy týkajúce sa bane.

Výlet sme zavŕšili menším nákupom. Nakoniec sme išli na železničnú stanicu a vlakom sme sa dopravili späť domov.

Bol to skvelý výlet a myslím si, že všetci máme super zážitok.

Athina John

Eva Hráčová ZEPIRA STUDIO Martin s muzikálovým hercom a spevákom Jánom Slezákom V Turčianskych Tepliciach

Záver školského roka 2012/2013 nám spríjemnil tanečný súbor Eva Hráčová ZEPIRA STUDIO z Martina. Žiakom i učiteľom sa páčili hodnotné výkony tanečníkov. Programom sprevádzal najlepší súčasný slovenský muzikálový herec a spevák Ján Slezák. Jeho výkon zaujal, ba i nadchol.

V utorok 14. mája 2013 študenti septimy a III. A triedy  Gymnázia Mikuláša Galandu boli na poznávacej exkurzii v Bratislave, počas ktorej navštívili Národnú radu SR. V  predmetoch občianska náuka a  náuka o spoločnosti získali základné poznatky o fungovaní parlamentu, a tak  uvítali možnosť ísť sa pozrieť na pôdu inštitúcie, v ktorej sa schvaľujú zákony nášho štátu. 

septima_3a_predprlamentom2013.jpg

Dňa 13. 3. 2013 sa žiaci Gymnázia Mikuláša Galandu a žiaci ZŠ Školská zúčastnili divadelného predstavenia na Skle maľované, ktoré sa šíri celým Turčianskym regiónom. Keďže toto divadelné podujatie bolo hrané cez písomné maturity a monitor, deviataci a maturanti sa ho nemohli zúčastniť. Avšak, od piateho ročníka základnej školy a od I. G na gymnáziu sa ho zúčastnili všetky triedy.

V dňoch 4. a 5. februára 2013 sa na Gymnáziu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach uskutočnil Deň otvorených dverí. V tento deň otvorila naša škola svoje dvere „dokorán", aby privítala všetkých záujemcov o štúdium, ale aj širokú verejnosť.

Izidor Žiak Somolický, Jozef Tatár – dvaja turčianski spisovatelia na pôde Gymnázia Mikuláša Galandu

21. február 2013 - štvrtok - obyčajné dopoludnie obyčajného pracovného dňa...

Ale vďaka doc. RNDr. J. Brinckovej, CSc. - predsedníčke MO MS v Turčianskych Tepliciach, ktorá pripravila projekt besedy o Izidorovi Žiakovi Somolickom, bolo toto dopoludnie pre žiakov našej školy neštandardné.

Stretli sa s vzácnymi hosťami - doc. PaedDr. Jozefom Tatárom, PhD. - vysokoškolským pedagógom, literárnym vedcom a turčianskym spisovateľom - autorom Turčianskych povestí, s pánom Jozefom Moravcom - bývalým  profesorom slovenského jazyka na našom gymnáziu, tajomníčkou MO MS v Turčianskych Tepliciach - pani Z. Ličkovou a v neposlednom rade s primátorom Turčianskych Teplíc Mgr. Michalom Sygútom.

Dňa 21. 12. 2012 sa v našej škole uskutočnila Vianočná besiedka. Programom nás potešili tanečníci, kúzelníci, speváci a mnoho ďalších talentovaných žiakov, ktorí nám spríjemnili odchod na vianočné sviatky.

Vystúpenia mali úspech a pomohli nám naladiť sa na vianočnú atmosféru.

Všetkým ďakujeme a prajeme veľa úspechov v novom roku 2013.

vianocna_besiedka_tanec_2012.jpg

Tanec

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať