Ponuka projektov

Aktuálne projekty, granty, výzvy

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

 • podporené môžu byť projekty v oblasti kultúry, športu, školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb, ochrany životného prostredia a charitatívne činnosti,
 • žiadosti je možné podať osobne v podateľni MsÚ alebo e-mailom na adrese info@turciansketeplice.sk,
 • zmenené sú aj termíny podávania žiadostí - 31. 1. , 30. 5. a 30. 9. príslušného kalendárneho roka,
 • znenie VZN, formulár žiadosti ako aj zúčtovacie tlačivo si môžete stiahnuť na http://www.turciansketeplice.sk/dotacie-z-rozpoctu-mesta.phtml?id3=31410

VEDA PRE MLADÝCH

 • projekt vedený neformálnou skupinou mladých ľudí intenzívne sa venujúcich vede,
 • cieľom je sprostredkovať vedu mladým nádejným vedcom prostredníctvom spolupráce s rôznymi odborníkmi na výskumných projektoch,
 • cieľová skupina sú žiaci ZŠ a SŠ,
 • predmety: biológia, chémia, fyzika, informatika, geovedy a astronómia,
 • viac informácií na www.vedapremladych.sk

NADÁCIA  SLOVENSKEJ  SPORITEĽNE - Otvorený grant 2013

 • prijíma počas celého roka žiadosti o podporu od rôznych organizácií,
 • realizácia projektu určeného na podporu športu, vzdelávania, kultúry alebo charitatívneho charakteru,
 • projekty sa podávajú prostredníctvom elektronickej podateľne,
 • žiadatelia sú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady najneskôr do 60 dní,
 • prioritou Nadácie Slovenskej sporiteľne pre rok 2013 je podpora finančného vzdelávania,
 • o podporu môžu žiadať len právnické osoby, najmä - občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, orgány štátnej správy a územnej samosprávy,
 • viac informácií na http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/ako-poziadat-o-grant

EKOFOND – SPP pre budúcnosť

NADÁCIA  ORANGE - Špeciálne príležitosti

 • ak ste pripravili zaujímavý projekt, ktorý obsahovo spadá do jednej z programových priorít nadácie, ale aktuálne nemajú otvorený žiadny grantový program,
 • o podporu vášho projektu z oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie či regionálneho a komunitného rozvoja sa môžete uchádzať prostredníctvom programu Špeciálne príležitosti,
 • skôr, ako tak urobíte, kontaktujte nadáciu a skonzultujte s nimi svoj zámer projektu,
 • v rámci programu podporujú verejnoprospešné aktivity, ktoré riešia závažný aktuálny problém a zohľadňujú potreby ľudí, pre ktorých sú určené,
 • o grant z tohto programu sa môžu uchádzať - mimovládna nezisková organizácia, obec/mesto, zariadenie sociálnych služieb, príspevková/rozpočtová organizácia, kultúrna inštitúcia,
 • viac informácií na http://www.nadaciaorange.sk/sk/specialne-prilezitosti

eDotácie

 • ak sa chcete dozvedieť viac a vždy aktuálne o nových možnostiach dotácií,
 • ak máte záujem získať informácie k financovaniu, príprave a realizácii vášho projektu,
 • workshopy, semináre, aktuálne výzvy nájdete na http://www.edotacie.sk/

eTwinning 2013

 • celoročná možnosť zapojiť sa do rôznych medzinárodných projektov,
 • množstvo informácií, materiálov a podkladov k spolupráci so školami v zahraničí,
 • viac informácií na http://www.etwinning.sk/

SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ ASOCIÁCIA PRE MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU

Mgr. Lenka Mihalicová, koordinátorka  projektov

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať