Súťaž

Dňa 29. januára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Matematická olympiáda v kategóriach Z5 a Z9. Našu Spojenú školu reprezentovala Karolína Mitrová z V.R a Nicolas Lučan a Šimon Rebidáš zo IV. G triedy. Karolína Mitrová v konkurencii 9 žiakov zo základných škôl okresu obsadila 3. miesto. V kategórii deviatakov z 5 zúčastnených nikto nezískal 12 bodov potrebných na úspešného riešiteľa.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešnej riešiteľke gratulujeme.

V CVČ Úsmev v Turčianskych Tepliciach sa dňa 15. 1. 2020 konalo OK OAJ, ktorého sa v kategórii 1A zúčastnili žiačky VII.Z triedy V. Mikolajčíková a E. Dobáková a v kategórii 1B S. Hrivnáková z III.G a Rebeka Doricová zo IV.G. Do Krajského kola postupuje z 1. miesta S. Hrivnáková, ktorá bude našu školu reprezentovať v Čadci. R. Doricová obsadila 3. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich účasť a snahu a výherkyni prajeme veľa úspechov na KK OAJ.

Mgr. Petra Slováková

Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže organizovanej každoročne MO Matice slovenskej a OOÚŽS sa tohto roku konalo 11. 12. 2019 v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Naši študenti prispeli do súťaže na tému Chcel/a by som vám povedať svojimi citlivými postrehmi, názormi, odkazmi...a boli úspešní. Tu sú výsledky:

Kategória: Stredoškoláci - GYMNÁZIUM

Matúš Mazan - GMG   1. A    1. m
Nina Michalíková - GMG   1. A    2. m
Ivana Neuschlová - GMG   1. A  3. m
Nikola Vráblová - GMG   1. A  3. m
Kristián Rešetár - GMG  1. A ZP ( zlaté pásmo)
Kristína Krupová - GMG 1. A ZP
Šimon Mendel - GMG 1. A ZP
Denis Slivka - GMG 1. A ZP

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V tomto roku sa súťaže na Slovensku zúčastnilo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl.

Členovia tímu Gymkáči: M. Skypala, M. Kalianko a S. Kružlic prezentovali 10. a 11. októbra 2019 žiakom piateho a siedmeho ročníka ZŠ s MŠ Horné Rakovce Turčianske Teplice  robotickú súťaž FLL.

prezentacia_fll_okt_2019_5r.jpgprezentacia_fll_okt_2019_7z.jpg

V piatok 27.9.2019 sa uskutočnil na našej škole medzitriedny štvorkový volejbalový turnaj. Toto podujatie bolo spojené s rozlúčkou nášho dlhoročného a veľmi obľúbeného  profesora Mgr.Petra Gemerského. Zúčastnili sa ho triedy I.A-III.A a V.G -VII.G. Turnaj bol rozlosovaný do dvoch trojčlenných skupín, v ktorých následne víťazi hrali proti sebe o finálové umiestnenia. Jednotlivé družstvá podali krásne výkony.

Výsledky sú nasledovné:

1.miesto VII.G
2.miesto VI.G
3.miesto I.A
4.miesto III.A
5.miesto II.A
6.miesto V.G

bio-olympiada_3.jpgV dňoch 12. – 13. 6. 2019 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo celoštátne kolo Biologickej olympiády kategórii  E, odbor botanika. Z ôsmych postupujúcich, ktorí sa prebojovali cez krajské kolo sa podarilo žiačke IV. G Adele Leškovej dosiahnuť krásne 2. miesto.  Súťažiaci si zmerali sily v poznávaní  a určovaní rastlín, praktickej a ústnej časti a tiež v teste. Adelka zdolala 6 súťažiacich a celkovo získala 286 bodov z 300 možných. Účastníci počas pobytu v Tatrách navštívili aj Múzeum TANAPU a Stanišovskú jaskyňu. Za reprezentáciu školy v celoštátnom kole  Adelke ďakujeme  a k jej úspechu blahoželáme.

Turčianske hry mládeže - 59. ročník - naši žiaci v atletických súťažiach 21. mája 2019 v Martine - výsledky:

Viktória Marčeková - IV.G - kategória staršie žiačky - beh na 8OOm - 1.miesto /výhra 3x za sebou/

Šimon Rebidáš - III.G - kategória starší žiak - beh na 1000m - 1.miesto /výhra 3x za sebou/

Marek Černák - III.G - kategória starší žiak - beh na 1000m - 8.miesto

Jakub Petráš - VI.Z - kategória mladší žiak - beh na 1000m - účasť, vytvorenie osobného rekordu

Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

Dňa 11.4.2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan. Našu školu reprezentovali Amira Musová, Andrej Minarčík a Marián Leško zo VII.G. Prvé kolo súťaže pozostávalo z vedomostného kvízu, v druhom kole súťažné tímy lúštili viacjazyčnú tajničku. Spomedzi dvanástich tímov sa našej trojici podarilo prebojovať do veľkého finále. Posledné kolo pozostávalo z odpovedí na otázky. V tomto kole boli tímy veľmi vyrovnané.

diplom_vm.jpgÚspechy našich žiakov v  predmete slovenský jazyk a literatúra nenechali na seba  dlho čakať, pretože v dňoch 14. a 15. marca 2019 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Vajanského Martin.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu. 

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Prijímacie skúšky 11.05.2020 - 08:00
Prijímacie skúšky 14.05.2020 - 08:00

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať