Súťaž

V piatok 26.marca 2010 sme sa tešili z ďalšieho úspechu na Orlovskej súťaži v informatike.

Naši študenti Eva Staňová zo 7. G, Anna Oravetzová zo 6. G a Lukáš Ruttkay z 1. A sa silnej konkurencie stredných škôl z Česka a Poľska nezľakli a našu školu výborne reprezentovali. Ján Macek zo 4. A sa síce fyzicky nemohol zúčastniť, ale duchom bol isto s nami.

V kategórii tvorba web stránok obsadili Lukáš Ruttkay (programovanie) a Ján Macek (web dizajn) 1. miesto.

Úspešný Janko Hess.

Ďna 3. 12. 2009 sa žiaci Marek Čačko (oktáva) a Ján Macek (IV.A) zúčastnili krajského kola súťaže ZENIT v programovaní v kategórií A. Súťaž sa konala v školskom výpočtovom stredisku v Liptovskom Mikuláši so začiatkom o 8,15 hodine. Po štyroch hodinách ťažkého programovania a vyhodnotení sme sa dozvedeli výsledky.
Z celkového počtu 26 súťažiacich sa M. Čačko umiestnil na 3. mieste a J. Macek na 17. mieste.

Súťažiacim k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

V mesiaci november sme sa, tak ako vlani, zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

Našu  školu reprezentovalo  88 žiakov, 11 - 18 ročných, v štyroch kategóriách. Riešili úlohy rôzneho zamerania aj obtiažnosti. Najväčším úspechom je umiestnenie Mateja Nogu zo 4. A triedy, ktorý skončil v kategórii Seniori medzi víťazmi.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Prázdniny sa neohrozene blížia. Táto skutočnosť poteší zrejme všetkých zainteresovaných žiakov, študentov i pedagógov. Čakajú nás dva mesiace bez školy, rozvrhu hodín, domácich úloh, písomiek a skúšania... Obzrime sa však späť. V uplynulom polroku naši študenti dosiahli úspechy, ktoré si to zaslúžia.

Tento mesiac sme sa, tak ako už tradične, zúčastnili medzinárodnej súťaže v informatike, ktorá sa konala v moravskom meste Orlová. Spolu s našimi a českými študentami súťažili aj chlapci z poľského mesta Rybník.

Naše gymnázium reprezentovali Adam Mališ, Ján Macek a Miroslav Kuka z 3. A, v kategórii grafika a Jakub Šarlina a Ján Špiriak z kvarty, v kategórii tvorba web stránok.

V dňoch 6. – 11. novembra 2008 sa na Slovensku uskutočnila zaujímavá informatická súťaž iBobor.

Do súťaže sa zapojili aj naši študenti a bolo ich veru neúrekom - až 90 – zo všetkých ročníkov. Súťažilo sa v štyroch kategóriách a účastníci riešili 15 úloh, ľahších aj náročnejších, v časovom limite 40 minút. Úlohy boli zamerané na znalosti z oblasti informatiky, na postreh aj na logické myslenie a súťažiaci mohli získať maximálne 80 bodov.

Dňa 28.3.2008 sa šesť študentov našej školy zúčastnilo súťaže z informatiky, ktorá sa konala v meste Orlová v ČR. V kategórii programovanie súťažila Andrea Sládková z kvinty.
V kategórii tvorba web stránok na tému „ Turiec mojimi očami“ to boli študenti Dušan Kováčik a Milan Nemec z 3.A,Jakub Šarlina a Ján Špiriak z tercie a Gabriela Hešková z kvarty.

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, Malopoľským vojvodstvom a nemeckým krajom Durínsko vyhlásilo 3. ročník medzinárodnej vedomostnej súťaže "Priateľské kraje v zjednotenej Európe".

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať