Súťaž

V stredu 15. 12. 2010 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády 2010/2011. Zúčastnili sa žiaci z I. G a III. G.

Do obvodného kola postupujú nasledovní žiaci:

V dňoch 8. – 11. novembra 2010 sme sa, tak ako po minulé dva roky, zapojili do informatickej súťaže  iBobor. A znovu sme zabodovali.

Tento rok na Slovensku súťažilo 22 142 žiakov a medzi nimi bolo aj 116 z nášho gymnázia. Svojich zástupcov mala každá trieda. Tradične sa súťažilo v štyroch kategóriách a účastníci riešili 15 úloh, ľahších aj náročnejších, v časovom limite 40 minút. Úlohy boli zamerané na znalosti z oblasti informatiky, na postreh aj na logické myslenie a súťažiaci mohli získať maximálne 80 bodov.

Celé to začalo to veľmi obyčajne, otvorením krúžku Odysea Mysle v septembri 2009 na našej škole – Gymnáziu M. Galandu. Niektorým sa mohol tento názov zdať trochu zvláštny a preto deti, ktoré sa na krúžok prihlásili s prekvapením zistili že je to celkom inak.

O mesiac neskôr ako krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa 8.marca 2010 v Liptovskom Mikuláši konalo aj krajské koloolympiády v ruskom jazyku. Aj v tejto súťaži reprezentovali Gymnázium M. Galandu v Turčianskych Tepliciachtri naše študentky. Kategóriu mladších žiakov zastupovala Peťa Morongová z kvarty. Ivana Horáková z oktávy a Tetyana Pohoreltseva z II.A. triedy ukázali svoju šikovnosť a talent v kategóriách starších žiačok. Všetky naše dievčatá odvážne súťažili so svojimi súperkami. Súťažné úlohy však vôbec neboli ľahké.

V piatok 26.marca 2010 sme sa tešili z ďalšieho úspechu na Orlovskej súťaži v informatike.

Naši študenti Eva Staňová zo 7. G, Anna Oravetzová zo 6. G a Lukáš Ruttkay z 1. A sa silnej konkurencie stredných škôl z Česka a Poľska nezľakli a našu školu výborne reprezentovali. Ján Macek zo 4. A sa síce fyzicky nemohol zúčastniť, ale duchom bol isto s nami.

V kategórii tvorba web stránok obsadili Lukáš Ruttkay (programovanie) a Ján Macek (web dizajn) 1. miesto.

Úspešný Janko Hess.

Ďna 3. 12. 2009 sa žiaci Marek Čačko (oktáva) a Ján Macek (IV.A) zúčastnili krajského kola súťaže ZENIT v programovaní v kategórií A. Súťaž sa konala v školskom výpočtovom stredisku v Liptovskom Mikuláši so začiatkom o 8,15 hodine. Po štyroch hodinách ťažkého programovania a vyhodnotení sme sa dozvedeli výsledky.
Z celkového počtu 26 súťažiacich sa M. Čačko umiestnil na 3. mieste a J. Macek na 17. mieste.

Súťažiacim k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

V mesiaci november sme sa, tak ako vlani, zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

Našu  školu reprezentovalo  88 žiakov, 11 - 18 ročných, v štyroch kategóriách. Riešili úlohy rôzneho zamerania aj obtiažnosti. Najväčším úspechom je umiestnenie Mateja Nogu zo 4. A triedy, ktorý skončil v kategórii Seniori medzi víťazmi.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Prázdniny sa neohrozene blížia. Táto skutočnosť poteší zrejme všetkých zainteresovaných žiakov, študentov i pedagógov. Čakajú nás dva mesiace bez školy, rozvrhu hodín, domácich úloh, písomiek a skúšania... Obzrime sa však späť. V uplynulom polroku naši študenti dosiahli úspechy, ktoré si to zaslúžia.

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Noc výskumníkov 2019 27.09.2019 - 07:40

Dňa 27. 9. 2019 (piatok) sa žiaci 7. z triedy zúčastnia...

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať