Súťaž

Dňa 26. septembra 2016 sa v kúpeľnom parku uskutoční okresné kolo v Cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ.

Literárne nadané študentky Gymnázia M. Galandu v Turčianskych Tepliciach.
Tri študentky Saška Kajanová, Zuzka Michalková – obe z V. G triedy a Barborka Musilová zo IV. G triedy dokázali, že v nich drieme literárny talent - zožali úspech pre seba i pre svoju školu.

Zuzka Michalková vyhrala v literárnej súťaži Paulínyho Turiec organizovanej Gymnáziom V. Paulínyho -Tótha v svojej kategórii 1. miesto s poviedkou Znovunájdení.

Barborka Musilová vyhrala 1. miesto s prózou Idem domov...! v literárnej súťaži O cenu Maše Haľamovej – Venujem Turcu- organizovanej Okresnou knižnicou a Maticou slovenskou v Martine.

Alexandra Kajanová získala Čestné uznanie v súťaži Hodžova esej organizovanej Bilingválnym gymnáziom Milana Hodžu v Sučanoch za esej Reflexie súčasného mladého človeka o ceste k pravde ako podnetu k novým riešeniam.

Prečítajte si ich literárne dielka a posúďte, prečo boli úspešné!
Prajem príjemné prázdninové čítanie.

PhDr. Drahomíra Miškusová

Zuzana Michalková, študentka V.G triedy, sa aj tento rok zúčastnila literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe Paulínyho Turiec.

Do súťaže sa zapojila so svojou poviedkou Znovunájdení a presadila sa  v konkurencii študentov z okolitých stredných škôl.  Umiestnila sa na 1. mieste vo svojej kategórii a 24. mája si  prevzala diplom v priestoroch Gymnázia V. P. Tótha v Martine.

Odborná porota Zuzku označila za nádejný talent a povzbudila v ďalšej tvorbe. Pripomeňme, že minulý rok získala v tejto súťaži krásne 2. miesto.

Zuzke zo srdca gratulujeme a ďakujeme za reprezentovanie školy!

Mgr. Ivana Kolenová

m_lesko_chem_o_2016.jpg

a_musova_chem_o_2016.jpg

Marián Leško zo IV. G je multitalent, ktorý sa s úspechom zapojil aj do chemickej olympiády. Najskôr vyhral v silnej konkurencii okresné kolo a potom sa stal úspešným riešiteľom krajského kola kategórie D.

Škola si cení takých študentov, ktorý zvyšujú svoj potenciál štúdiom rozširujúceho učiva a šíria jej dobré meno.

Do okresného kola postúpila aj Amira Musová.

RNDr. Edita Budiská

21. marec bol tento rok určený na uskutočnenie medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, ktorú zastrešuje n.o. Talentída. V tomto školskom roku si v nej svoje vedomosti a zručnosti otestovalo 17 záujemcov školy. Na riešenie 24 úloh stúpajúcej náročnosti mali 60 minút a že sa im darilo, svedčia o tom ich výsledky. V śtredoškolskej kategórii G12 dosiahol 100 % úspešnosť žiak sexty - Patrik Labat  a takýto úspech dosiahol v kategórii Kadet 9 (najvyššia pre ZŠ) Marián Leško z kvarty. K ďalším krásnym výsledkom prispeli Martin Lukáč, IV. G, ktorí za sebou zanechal 97,6 %  ostatných súťažiacich v danej kategórii, Viktória Marčeková, I. G, za sebou zanechala 87 %súťažiacich a Šimon Rebidáš, V.Z, predbehol 86,7 %  vo svojej kategórii.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za chuť zmerať si sily so žiakmi sveta, úspešným gratulujeme a veríme, že budeme pokračovať aj v ďalších ročníkoch.            

Mgr. Zdenka Mračková, koordinátorka súťaže na škole

Aj tento školský rok sme v Hornom Turci najlepší. Gratulujeme.

8. apríla sa na družobnej Strednej odbornej škole NET OFFICE Orlová konal 20. ročník informatickej súťaže. Jednou zo súťažných kategórií bolo Programovanie robotov Lego Mindstorms - ralley cross. Našu školu boli reprezentovať Marián Leško a Martin Lukáč z kvarty. Vo štvrtok sa títo dvaja žiaci pod dozorom pp. Mračkovej vybrali na neznámu cestu s modelom robota, ktorého si postavili "doma" počas krúžku Lego pod vedením pp. Štrbu. V piatok ráno, plní očakávaní, sa pustili "do boja" v konkurencii ďalších 5 tímov z českých stredných odborných škôl a gymnázií z Orlovej, Českého Těšína a Karvinej. 1. súťažnú jazdu vyhrali a vo finále získali najlepší čas a suverénne porazili súperov, čím v danej kategórii získali víťazstvo. 

Naša cesta bola úspešná a veríme, že sa budeme môcť zúčastniť aj nasledujúcich ročníkov a tak reprezentovať našu školu aj v zahraničí. Ešte raz blahoželáme víťazom a ďakujeme.

Dňa 5. apríla sa v priestoroch CVČ Úsmev Turčianske Teplice uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády v kategóriach šiestaci, siedmaci a ôsmaci. V kategórii ôsmakov za celý okres nebol ani 1 postupujúci, v kategórii siedmakov súťažili len 2 naši žiaci zo sekundy, a to Milan Uhliar a Mário Stolár a v kategórii šiestakov súťažilo 6 žiakov z našej školy a zo ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice.

Marián Leško a Martin Lukáč zo IV.G triedy zase úspešní...!

Aj takto môžeme zhodnotiť ich účasť na krajskom kole Dejepisnej olympiády .Konala sa 31.3.2016 na Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine.

kategórii C, kde bolo prihlásených 21 súťažiacich sa nestratili. Sú úspešnými riešiteľmi. Marián obsadil peké 5. miesto  so 71 bodmi  a Martin 8. miesto so 65 bodmi z možných 100 bodov.

Gratulujeme a ďakujeme v mene školy!

D. Miškusová

V dňoch 17. 3. a 18. 3. 2016 sa konala súťaž recitátorov Vajanského Martin -  jej okresné a regionálne kolo.

Starších žiakov zastupovali v Martine Saška Kajanová a Aurel Kubacka  obaja z V. G v kategórii próza.

Kategóriu mladších žiakov na súťaži v Turč. Tepliciach zastupovali:

Dávid Zajac, IV.G - 2. miesto(próza)
Adriana Gracáková, I.G - 3. miesto (próza)
Julka Ovšáková, III.G - 2. miesto (poézia)
Viktória Marčeková, I.G - 2. miesto (poézia)

Mário Stolár, II.G -  získal 1. miesto v kategórii poézia a bude našu školu i okres Turčianske Teplice reprezentovať vo svojej vekovej kategórii na krajskom kole .

Všetkým účastníkom súťaže gratulujeme a  ďakujeme za ochotu učiť sa texty naspamäť a ešte ich aj zaujímavo a s citom predniesť!

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať