Súťaž

30. apríla 2015 sa dve naše 4 - členné družstvá  zúčastnili okresného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorá pozostávala z vedomostnej súťaže, streľby zo vzduchovky, prvej pomoci, topografie, použitia ochrannej masky a behu.

Družstvo v  zložení Matej Jurčišin, Dávid Kubačka, Daniela Jesenská, Dorotka Pokrievková obsadilo 2. miesto a družstvo v zložení Aurel Kubacka, Silvia Staníková, Laura Lavičková, Kristián Boďa obsadilo 3. miesto. K dosiahnutým výsledkom im blahoželám.

   Hviezdoslavov Kubín patrí k recitačným súťažiam, ktoré majú na Slovensku dlhú tradíciu. Z našej školy sa jej zúčastnilo niekoľko študentov, pričom dvaja z nich, Barbora Musilová z III.G a Aurel Kubacka zo IV.G, postúpili až na krajské kolo.

23. marca 2015 pätnásť prihlásených žiakov školy si preverilo svoje vedomosti z matematiky a logiky v medzinárodnej súťaži Matematický klokan.Naúspešnejšou riešiteľkou školy sa stala Athina John z tercie v kategórii Benjamín, ktorá dosiahla 95 % úspešnosť riešenia a predbehla 98,7 % riešiteľov v danej kategórii z celého Slovenska. 

Mikuláš Galanda
Motto: „Hľadám a nachádzam vôňu Slovenska. Je to ťažká úloha.“

Milí študenti, kolegovia!

Mesto Turčianske Teplice vyhlásilo rok 2015 za Rok Mikuláša Galandu, keďže 4. mája 2015 uplynie 120 rokov od jeho narodenia. 

Naša škola je nositeľkou jeho mena, je to pre nás česť, ale zároveň záväzok .

Záväzok pre nás všetkých – pre vás študentov aj pre nás zamestnancov školy-  poctivo, zodpovedne a tvorivo pristupovať k povinnostiam i k životu tak, ako to činil sám Mikuláš Galanda.

Dôkazom toho je jeho život, pohnutý osud a hlavne tvorba. Bol priekopníkom nových smerovaní vo výtvarnom umení, bol úprimný k sebe i k iným, hľadal pravdu a krásu.

Buďme aj my takí, ukážme sebe a iným, že naša škola má v sebe potenciál byť nielen dôstojným nositeľom mena Mikuláša Galandu, ale má aj potenciál obstáť v očiach verejnosti v nie ľahkých podmienkach súčasného stavu školstva.

Nech sú nám slová maliara Galandu ODKAZ MLADÝM UMELCOM inšpiráciou do ďalších dní

„Nezapadnite do ľahostajnosti svojich otcov, do pohodlia starej konzervatívnej spoločnosti, nedajte sa zabiť peniazmi, nehľadajte ľahký úspech starého spoločenstva. Pracujte ako káže doba, hľadajte novú pravdu a krásu, hrajte svoju veľkú hru, hru mladosti a radosti tvorby.“

Drahomíra Miškusová, vedúca PK SPOL

Milí pedagógovia, študenti a žiaci,

ponúkame vám možnosť zapojiť sa do celosvetovo obľúbenej fotosúťaže pre mládež na tému Selfie. Selfie prežíva svoju najväčšiu slávu práve v tejto dobe. Jedná sa typ fotografického autoportrétu.

Ako na to?

Stačí ak sa bezplatne zaregistrujte na stránke www.talentagent.sk a pridáte svoje selfie fotografie do danej súťaže. Vyhrať môžete perfektne vybavený vodotesný mobilný telefón Sony Xperia Z1 Compact s 20 Mpix fotoaparátom a štvorjadrovým 2,2 GHz procesorom, MP3 prehrávač MPman a 4000 kreditov!

POZOR! Hlasovanie v súťaži spúšťame už tento piatok!

Dňa 13. 3. 2015  sa uskutočnilo regionálne kolo  recitačnej súťaže Vajanského Martin v Turčianskych Tepliciach. Našu školu reprezentovalo päť žiakov a úspešne. Piatok - trinásteho im bol priaznivo naklonený. Z piatich súťažiacich si štyria odniesli ocenenia:

  • Aurel Kubacka IV. G   - 1. miesto / III.kateg. - próza/ - postup do krajs. kola
  • Barbora Musilová III. G  - 1. miesto / III.kateg. - poézia/ - postup do krajs.kola
  • Zuzana Michalková IV. G  - 2. miesto / III.kateg. - próza/
  • Margaréta Beláňová I. G  - 2. miesto / II. kateg. - poézia/

Aj piata recitátorka Lea Dafčíková I. G veľmi pekne a dôstojne reprezentovala seba i našu školu.

Všetkým gratulujeme. Máme šikovných, rozhľadených aj umelecky nadaných žiakov!

PhDr. Drahomíra Miškusová, vedúca PK SPOL

Dňa 5. 2. 2015 sa v CVČ Turčianske Teplice uskutočnilo okresné  kolo geografickej olympiády kat. E: 8.- 9.roč. a 3.-4.roč.OG s nasledovným umiestnením:

  1. miesto Andrej Dobrota  Gymnázium M.Galandu Turč. Teplice
  2. miesto Marian Neuschl Gymnázium M.Galandu Turč. Teplice
  3. miesto Marian Leško     Gymnázium M.Galandu Turč.Teplice.

Podľa súťažného poriadku všetci traja postupujú do krajského kola. Úspešnými riešiteľmi okresného kola sa stali z našej školy aj Amira Musová a Andrej Minarčík. Všetkým srdečne blahoželáme.

Dňa 12. februára 2015 sa v Centre voľného času "Úsmev" v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo obvodné kolo dejepisnej olympiády. V kategórii D nás reprezentovali 3 žiaci z III. G – Athina John, Marián Leško a Martin Lukáč. Martin Lukáč  sa stal úspešným riešiteľom  a postupuje  do krajského kola v Martine.

Dňa 6.  februára 2015  na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka v Žiline veľmi úspešne reprezentovala seba i našu školu Diana Musová z V. G. Z počtu 23 súťažiacich získala pekné 4. miesto. Na víťaza súťaže jej chýbalo iba 5 bodov. Nechala za sebou súťažiacich ostatných turčianskych gymnázií...

Máme talenty a keď sa k tomu pridruží záujem o vec, ochota na sebe pracovať a podpora zo strany učiteľov - úspechy prídu!

 Ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov  aj v budúcnosti.

PhDr. D. Miškusová, vedúca PK SPOL

Dňa 21. januára 2015 sa v Centre voľného času "Úsmev" v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády v kategóriach Z5 a Z9. Z našej školy súťažilo 5 žiakov, a to žiačka V. Z triedy Viktória Marčeková, ktorá zvíťazila v danej kateórii a stala sa jedinou úspešnou riešiteľkou ObK a 4 žiaci z kvarty, kde víťazom ObK sa stal Andrej Dobrota, ktorý je navrhnutý okresnou komisiou na postup do krajského kola.

fll_bb_2014.jpgDňa 22. 1. 2015 sa tím GYMKÁČI v zložení S. Vojtáš (kvarta), M. Leško (tercia), M. Lukáč (tercia), M. Skypala (tercia), P. Chlapík (tercia) a P. Považai (tercia) zúčastnil už po tretí raz regionálneho kola súťaže FIRST LEGO League (FLL)  2014, ktoré sa konalo tento rok na Spojenej škole, Kremnička 10 v Banskej Bystrici.

Súťaž začínala tímovou časťou, potom nasledovala prezentácia výskumného projektu a robot dizajn. Po obednej prestávke sa súťažilo v disciplíne robot game. Tím v každej disciplíne bojoval s plným nasadením a chcel dosiahnúť čo najlepší výsledok.
 

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať