Súťaž

Dňa 26.1.2016 sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

V kategórii B našu školu reprezentovala Diana Musová - VI.G a v kategórii C Barbora Musilová - IV.G.

Úlohy boli tento rok veľmi náročné, obe študentky dôstojne obstáli  a zaradili sa v bodovom ohodnotení k tej lepšej časti súťažiacich.

Ďakujeme.

19. januára 2016 sa v priestoroch CVČ Úsmev v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády v kategóriach piataci a deviataci. Našu školu reprezentovali 2 žiaci z V. Z triedy, kde Nicolas Lučan vyhral svoju kategóriu. V kategórii deviatakov súťažilo 6 žiakov. Víťazom sa stal Martin Lukáč, na druhom mieste bol Marián Leško a úspešnou riešiteľkou bola aj Amira Musová, všetci žiakmi kvarty. V kategórii Z9 sa postupuje aj do krajského kola, kde boli navrhnutí všetci úspešní riešitelia z okresu. Veríme, že postúpia a úspešne budú opätovne reprezentovať našu školu. Ďakujeme za výborné výkony, blahoželáme a v budúcnosti prajeme ešte veľa skvelých výsledkov.

Mgr. Mračková, vedúca PK 

fll_2015_bb_gymkaci_priprava_robot_game.jpgUž po štvrtý krát náš tím GYMKÁČI v zložení M. Leško (IV.G), M. Lukáč (IV.G), P. Chlapík (IV.G), M. Skypala (IV.G), P. Považai (IV.G) a A. John (IV.G) súťažil v robotickej súťaže FIRST LEGO League (FLL).

Regionálne kolo súťaže FLL sa konalo 14. 1. 2016 v CVTI-SR-ŠVS BB a Aule obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. 

Témou 8. ročníka FLL bolo Trash Trek - Spracovanie odpadu. V regionálnom kole súťaže FLL v  Banskej Bystrici súťažilo celkovo 13 tímov. 

Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí: Robot-Design, Robot-Game, Prezentácia výskumného projektu a Tímová práca.
 

V časti Tímová práca, GYMKÁČI obsadili 1. miesto a  domov si odniesli krásnu cenu ako najlepší tím súťaže regionálneho kola FLL v B. Bystrici.

V časti Robot-Design, tím obhajoval svojho robota a jeho naprogramovanie.  Podarilo sa im zaujať hodnotiteľov natoľko, že získali krásne 2. miesto. V časti Prezentácia výskumného projektu tím obsadil pekné 3. miesto.

fll_2015_bb_gymkaci.jpg

Po prezentácií výskumného projektu
 

Robot-Game sa skladá z 3 kôl a súťaži sa na pripravených stoloch. Podmienky v tejto časti súťaže sú vždy premenlivé (slabé osvetlenie, nerovnosti na stole, zvlnený podklad, únava, nepozornosť atď.). S týmito podmienkami sa museli popasovať Martin Lukáč a Marián Leško a počas prípravy, aj medzi jednotlivými kolami museli preprogramovať robota tak, aby plnil jednotlivé úlohy. V tejto časti súťaže tím očakával dosiahnutie lepších výsledkov. Počas plnenia úlohy v druhom kole ale nastal u robota nečakaný výpadok senzorov a tým strata očakávaných bodov za splnenie úloh. Tretie kolo dopadlo lepšie ako prvé, ale nestačilo to na tých najlepších v tejto časti. Ak by sa podarilo v tejto časti získať viac bodov, GYMKÁČI by v celkovom hodnotení dopadli ešte oveľa lepšie.

GYMKÁČI v celkovom hodnotení obsadili 3. miesto a dosiahli tak zatiaľ najväčší úspech v tejto súťaži.

fll_2015_bb_gymkaci_po_sutazi.jpg

Po odovzdaní cien a skončení súťaže FLL 2015 v BB

Dňa 13. 1. 2016 sa v Centre voľného času Úsmev na ZŠ Školská v Turčianskych Tepliciach konalo OK OAJ v kategóriách 1A (žiaci 5. - 7. ročníkov ZŠ a prvého a druhého ročníka osemročného gymnázia) a 1B (žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ a tretieho a štvrtého ročníka osemročného gymnázia).

Z našej školy sa ho v kategórii 1A zúčastnila Lea Dafčíková z II.G a v kategórii 1B Athina John a Barbora Musilová zo IV.G.

Úlohy olympiády boli náročné, ale dievčatá sa s nimi "popasovali", ako najlepšie vedeli a s výsledkom môžu byť všetky tri spokojné.

Dňa 10. 12. 2015 si traja študenti kvarty "zmerali sily" vo vedomostiach a zručnostiach z rodného jazyka v CVČ v Turč. Tepliciach.

V konkurencii dvanástich súťažiacich sa nestratili.

Marián Leško obsadil 6. miesto,

Martin Lukáč  sa umiestnil na 4. mieste.

Barbora Musilová pôjde reprezentovať našu školu i celý okres Turčianske Teplice do Žiliny - na krajské kolo

Olympiády zo SJL, keďže vyhrala - obsadila 1. miesto.

Gratulujeme a ďakujeme všetkým trom za snahu a záujem ukázať, čo vedia!

PhDr. Drahomíra Miškusová

gymkaci-04-g-robot-staviame-slovensko-2015.jpgDňa 20. 11. 2015 sa konala robotická súťaž G-Robot na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Našu školu reprezentovali študenti kvarty A. John, M. Leško a M. Lukáč. V kategórií "Staviame Slovensko" obsadili pekné 8.miesto a v kategórií "Vlastný model" obsadili 19. miesto.

Výsledky kategórie "Staviame Slovensko"

1.miesto ProgrammersNZ, Gymnázium, Nové Zámky
2.miesto zshradna2, ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok
3.miesto Programmers, ZŠ Nábrežná, Nové Zámky
4.miesto Dravec, ZŠ Čs.Brigády, Liptovský Mikuláš
5.miesto VeterRobot, ZŠ Veternicová, Bratislava
6.miesto Softíci S, ZŠ Trieda SNP, Banská Bystrica
7.miesto IT volá domov, ZŠ A. Dubčeka, Martin
8.miesto GYMKÁČI, Spojená škola - Gymnázium MG,Turčianske Teplice

24.11.2015 sa uskutočnil v Martine vo Vonsgym 9. ročník súťaže Mladí turčianski siláci. Našu školu reprezentovali Tomáš Pittner z I. A, Adrián Cobas z II.A, Denis Putrovec z VIII.G, Roman Jurášik zo IV.A. Chlapci postupne absolvovali 3 disciplíny : tlak na lavičke, zhyby na hrazde podhmatom, sed- ľah a dosiahli výborné druhé miesto ako kolektív z 9 škôl. Okrem toho sme získali aj 2 individuálne ocenenia, Adrián Cobas obsadil 3. miesto v kategórii mladších dorastencov a Roman Jurášik bol prvý v tlakoch na lavičke. K dosiahnutým výsledkom im gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

V dňoch 9. – 13. novembra 2015 sme sa, tak ako po minulé roky, zapojili do informatickej súťaže iBobor. Tento rok na Slovensku súťažilo 66 843 žiakov z 982 škôl a medzi nimi bolo aj 97 účastníkov z nášho gymnázia. Tradične sa súťažilo v štyroch kategóriách a účastníci riešili 15 úloh, ľahších aj náročnejších, v časovom limite 40 minút. Úlohy boli zamerané na znalosti z oblasti informatiky, na postreh aj na logické myslenie a súťažiaci mohli získať maximálne 80 bodov. Tento rok máme trinásť úspešných riešiteľov v troch kategóriách:

Rok 2015 sa nesie v znameni osláv 200. výročia narodenia Ľ. Štúra najdôležitejšej osobnosti z hľadiska formovania národnouvedomovacieho procesu Slovákov.

Ani my sme neostali bokom.

Dňa 1.10.2015 sa žiaci VI.G, II.A, IV.A,VIII.G vybrali na exkurziu do jeho rodiska - Uhrovca navštíviť jeho rodný dom, aby sa na vlastné oči presvedčili, že aj zo skromných , ale podnetných pomerov učiteľskej rodiny, môže vzísť silná a zásadová osobnosť, ktorá má presnú predstavu, čo je dôležité pre národ a ktorá je za národ ochotná sa aj angažovať - v 19.storočí dosť nepopulárne a riskantné...

Je priam magické a osudové, že v tom istom dome sa v 20. storočí narodila druhá významná osobnosť našich politických dejín Alexander Dubček. Človek, ktorý je symbolom ľudskosti a spravodlivosti v politike.

Obe osobnosti symbolizujú silu charakteru a poctivosť voči sebe i iným- môžu byť v dnešnej pragmatickej dobe mnohým ľuďom príkladom...

Druhou zastávkou exkurzie bol kaštieľ v Brodzanoch - expozícia venovaná A. S. Puškinovi. Veľmi zaujímavý profesionálny výklad, podnetné prostredie, podrobné informácie zo súkromného života tohto velikána ruskej literatúry( aj keď sme na toto všetko museli neplánovane skoro 1 hodinu čakať) žiakov zaujali.Prežili hodnotný deň s vyučovaním naživo.

Ako si ešte pripomenieme osobnosť L.Štúra?

Chystajte sa na školský kvíz: POZNÁTE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA?

Kedy? 26.10.2015

Kde? učebňa S1

Kto? súťažné družstvá (2 žiaci za triedu): IV.G, V.G, VI.G VIII.G, I.A, II.A, IV.A

PhDr. D. Miškusová, PK SPOL

o1.jpgZase sme  dokázali, že naši študenti vedia zviditeľniť seba, svoje gymnázium i svoje mesto....

Dňa 19. 6. 2015 Diana Musová, žiačka kvinty - Gymnázia M.Galandu v Turč. Tepliciach, sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia X. ročníka prestížnej celoslovenskej súťaže z novodobej histórie pre študentov stredných škôl EUSTORY.

Patrila k trom víťazným žiakom v celoslovenskom meradle. Zaujala svojou prácou PRÍBEH JEDNÉHO ŠTUDENTA.

V nej veľmi ľudsky spracovala životný príbeh človeka, ktorý sa stal súčasťou slovenského spoločenstva napriek – vďaka svojim cudzím koreňom.

 Nielenže sa stal plnohodnotným občanom Slovenska, ale svojou prácou, pracovným zaradením, súkromným životom- založením si rodiny  dokonca obohatil  a obohacuje, posúva našu spoločnosť dopredu.

Práca Dianky, jej rodina, ona sama dokazuje možnosť spolužitia rôznych kultúr, národov, náboženstiev. Lebo podstata  nás všetkých je rovnaká - sme ľudia !!!!!

V dnešných časoch je veľmi dobré si to pripomínať, lebo... Tí vnímavejší to chápu, tým druhým  - to  treba stále prízvukovať!

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať