Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o rozhodnutí vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii.

Riaditeľstvo Spojenej školy na Horných Rakovciach oznamuje žiakom a rodičom, že všetky potrebné informácie k dištančnej forme štúdia počas karantény sú uvedené na edupage stránkach našej školy (je potrebné sa prihlásiť). Komunikácia s pedagógmi je cez edupage, email, prípadne cez inú vopred dohodnutú formu. Za porozumenie ďakujeme. 

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o treťom usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu. 

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o ďalšom usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu. 

Informácie pre rodičov a žiakov Spojenej školy Turčianske Teplice, Gymnázium Mikuláša Galandu a ZŠ s MŠ, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice

Na základe aktuálnych informácií o výskyte koronavírusu je rodičom, žiakom a zamestnancom odporúčaný nasledovný postup:

  1. V prípade, že sa vraciate z dovolenky v Taliansku z oblastí: Toskánsko, Sicília, Lombardia, Benátsko, Emilia Romagna, Piemont, Lazio, Trentino Alto Adige, Liguria, po príchode na Slovensko (domov) kontaktujte odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine na telefónnom čísle: 0902 740 766.
  2. V prípade, že sa u Vás vyskytnú príznaky respiračného ochorenia – kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára (nechoďte do čakárne!) a odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine na telefónnom čísle: 0902 740 766.
  3. Po príchode domov odporúčame sledovanie symptómov choroby po dobu 14 dní a dodržiavanie opatrení podľa usmernenia odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.
  4. Ide o odporúčania pre rodičov žiakov, ktorí sa vracajú z Talianska, nakoľko vzniesli obavy o ohrozenie zdravia svojich blízkych
  5. K dnešnému dňu neboli rozhodnutím regionálneho hygienika nariadené žiadne opatrenia, ani karanténa.
  6. Odborní pracovníci oddelenia epidemiológie usmerňujú občanov, ktorí zavolajú na uvedené číslo, v intenciách odporúčaní/usmernení uverejnených na webe ÚVZ SR, žiadnu karanténu nenariaďujú.
  7. Všetky uvádzané body majú charakter odporúčania s kladením dôrazu na zodpovednosť tých osôb (vrátane rodičov detí), ktoré sa vracajú z rizikových oblastí za svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.
  8. Rovnaký postup sa vzťahuje aj na návrat z ďalších krajín, kde sa vyskytlo ochorenie spôsobené koronavírusom.

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu. 

Dňa 6. februára 2020 sa v Turčianaskych Tepliciach v priestoroch ZŠ Školská Turčianske Teplice uskutočnil už 48. ročník Geografickej olympiády. Gymnázium Mikuláša Galandu a ZŠ s MŠ Horné Rakovce úspešne reprezentovali 8 naši študenti.  V kategórii E / 8. – 9.  roč. sme získali prvé 2 miesta, z ktorých 2 žiaci dosiahli výborné výsledky: 1. miesto – Samuel Kružlic III. G, 2. miesto Maroš Skypala III. G a na 5. mieste ako úspešný riešiteľ sa umiestnil Zdenek Cakan III.G. Prví dvaja reprezentanti našej školy postupujú do krajského kola.

V kategórii F / 6. – 7.  roč. sa nám podarilo získať dve mie
sta – 1. miesto - Veronika Bohdalová VII.Z, 3. miesto Natália Lettrichová VII.Z, ktoré budú bojovať tiež na krajskom kole v Žiline. V tomto kole nás reprezentoval aj Jakub Petráš zo VII. Z, ktorý bol tiež úspešným riešiteľom a získal 4. miesto.

V kategórii G / 5. roč. našu školu reprezentovali žiačky z V.R triedy - Lenka Hromadová 2. miesto  a Karolína Mitrová 5. miesto.

Všetkým zúčastneným študentom našej školy ďakujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom kole.

Mgr. Štefánia Farkašovská

 

14. februára 2020 sa v Turčianskych Tepliciach v priestoroch ZŠ Školská Turčianske Teplice uskutočnil 12. ročník  okresného kola Dejepisnej olympiády.

Gymnázium Mikuláša Galandu a Spojenú školu Horné Rakovce úspešne reprezentovalo 5 študentov.

V kategórii E/ 7. roč./ súťažili D.Žúborová a V. Mikolajčíková- zatiaľ len získavali prvé skúsenosti .

V kategórii D /8.roč. - tercia/ súťažila Terezka Domková- ktorá svoju kategóriu vyhrala a postupuje do krajského kola v Martine.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať