Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Riaditeľ Spojenej školy – Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice,
v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom  školy riaditeľské voľno dňa 29.10. 2018 z prevádzkových dôvodov.

19. septembra 2018 som sa ja, žiačka III.A triedy Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach a štyria moji spolužiaci zo VII. G triedy – Athina, Amira, Jiaya a Marián, zúčastnili slávnostnej ceremónie v rámci medzinárodného projektu DofECena vojvodu z Edinburgu. Po ceste vlakom do Žiliny a autobusom zo Žiliny sme sa dostali na miesto, a to do Gbelian. Ceremónia sa konala v parku pri kaštieli Chateau Gbeľany. Každý z nás dostal tzv. rozpoznávacie náramky, presunuli sme sa k našej skupine.

moskva_01_sept_2018.jpgNavštívili sme Moskvu !

Vďaka ponuke pani učiteľky Šuhajovej zo ZŠ na Ulici školskej a pani profesorky Janovskej sa uskutočnil v termíne 6. 9. - 11. 9. 2018 poznávací zájazd do Ruskej federácie. Konkrétne naším cieľom bola Moskva-hlavné mesto Ruskej federácie.

Spočiatku bola situácia kritická, mysleli sme si, že zájazd sa neuskutoční pre nízky záujem zo strany študentov Gymnázia M. Galandu. Nakoniec sme do Moskvy predsa cestovali vďaka záujmu dospelých...

Z nás – študentov gymnázia sme šli len traja: ja- Viktória Marčeková- IV. G (s rodičmi a bratom), Andrea Goldbergerová a Andrej Špiriak - obaja zo VI. G. Našu školu ešte zastupovali pani profesorka Janovská – ruštinárka a pani profesorka Miškusová - dejepisárka. Myslím, že nikto z nás svoje rozhodnutie ísť do Moskvy neľutoval - máme nezabudnuteľné zážitky...!

Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom školy,
že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 8.00 hodine pred budovou Gymnázia Mikuláša Galandu Turčianske Teplice.

Mimoriadne skúšobné obdobie MS 2018 je v termíne od 4. do 6. septembra 2018. Opravná skúška z EČ a PFIČ z anglického jazyka sa uskutoční 5. septembra 2018 na Gymnáziu sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok.

Dňa 17. 6. 2018 sme sa my, piati žiaci VI. G a jedna žiačka II. A triedy, vybrali na našu poslednú, kvalifikačnú výpravu, v rámci projektu DofE. Naša púť sa začala predpoludním na stanici v Turčianskych Tepliciach, kde sme sa o 10:00 stretli s našou mentorkou – pani učiteľkou Kováčovou. Po kontrole našich batožín a počiatočnej ,,selfie‘‘ sme sa vydali na našu túru – na Sklené. Zo stanice sme sa teda vydali na cestu Novým dvorom. Po stretnutí s niekoľkými cyklistami sme sa pomaly, ale isto prepracovali k Rovnej Hore, kadiaľ pokračovala naša cesta.

Riaditeľ školy oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018
bude dňa 29. 6. 2018 o 8:00 hod. pred budovou školy.
Vyučovanie končí o 9:35 hod.
 

Mgr. Igor Arvensis
riaditeľ školy

 

Gymnázium M. Galandu poskytuje v rámci Horného Turca solídne základy všeobecného vzdelania porovnateľné s inými gymnáziami regiónu či dokonca kraja.

Aj keď v počtoch žiakov možno nedosahuje očakávané a finančne rentabilné čísla, jeho opodstatnenosť v našom regióne dokazujú aj výsledky tohtoročnej externej časti maturitnej skúšky (testová forma).

V predmete matematika – úspešnosť školy bola 52,2% - keď maturovali len 3 žiaci.

V predmete anglický jazyk – úspešnosť 51,5%.

V predmete slovenský jazyk- úspešnosť školy 65,5%.

Hlavne slovenský jazyk dopadol veľmi dobre, keď naši žiaci boli lepší oproti národnému priemeru. 10,8 - táto hodnota znamená, že priemerná úspešnosť našej školy je vyššia ako národný priemer.

2. júna sa opäť našla skupinka ochotných a aktívnych žiačok našej školy, ktoré svojou účasťou prispeli k úspešnému priebehu akcie pre deti z mesta, okolia, ale aj hostí pod názvom "Cesta rozprávkovým lesom". Tento rok na stanovišti Mimoni na deti so svojou úlohou čakali Athinka a Amirka zo sexty a kvintánky Kristínka a Miška im pripravili chôdzu s knihou na hlave v kostýmoch Minie a Mickey

Chcem sa dievčatám poďakovať za ochotu a pomoc pri realizácii tohto podujatia a verím, že pomôžeme aj o rok nášmu mestu.

Mgr. Zdenka Mračková

Dňa 15. mája 2018 sme sa so žiakmi kvarty vydali na cestu do mesta Kremnica. Našim cieľom bola návšteva priestorov štátnej Mincovne. Nakoľko sme mali dostatok času pred objednaným vstupom do výrobných a historických priestorov mincovne, tak sme ešte navštívili expozície v Múzeu mincí a medailí na námestí mesta. Spiatočnú cestu sme realizovali vlakom a k vlakovej stanici sme si museli mierne vyšliapať do kopca po parkovom chodníku aj za nepriaznivého počasia. No napriek všetkým úskaliam exkurzia splnila svoj cieľ a toto sú postrehy a vyjadrenia žiakov - účastníkov:

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Pytagoriáda 13.12.2018 - 08:00

Žiaci tried VI.Z, II.G, III.G sa zúčastnia školského kola...

FLL semifinále Slovensko... 09.02.2019 - 08:00

Dňa 9. 2. 2019 sa Gymkáči zúčastnia ...

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať