Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Vážení rodičia, milí žiaci, dávame Vám do pozornosti výsledky 1. kola prijímacieho konania na štvorročné štúdium.

Spoločnosť Talentída, n.o., vzhľadom na aktuálnu spoločenskú situáciu sa rozhodla uskutočniť medzinárodnú matematickú súťaž "Matematický klokan" online formou. V tabuľke je rozpis jednotlivých dní, v ktorých sa súťaž uskutoční podľa kategórií jednotlivých ročníkov. Prihlásení žiaci svoje kódy na prihlásenie dostanú od vyučujúcich matematiky.

V čase 25. až 31. mája 2020 je potrebné si vyskúšať pripojenie podľa kódov na stránke súťaže. Záujemcovia si môžu urobiť aj skúšobný test z predchádzajúceho ročníka. 

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium v našej škole!

Dávame Vám do pozornosti kritériá prijímania na štúdium na Gymnáziu M. Galandu v Turčianskych Tepliciach  na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

Vážení rodičia a žiaci, dávame Vám do pozornosti harmonogram prijímacieho konania a kritériá vydané ministerstvom školstva SR.

Vážení rodičia a žiaci, dávame Vám do pozornosti aktúalne usmernenie ministra školstva na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o rozhodnutí vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii.

Riaditeľstvo Spojenej školy na Horných Rakovciach oznamuje žiakom a rodičom, že všetky potrebné informácie k dištančnej forme štúdia počas karantény sú uvedené na edupage stránkach našej školy (je potrebné sa prihlásiť). Komunikácia s pedagógmi je cez edupage, email, prípadne cez inú vopred dohodnutú formu. Za porozumenie ďakujeme. 

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o treťom usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu. 

Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o ďalšom usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu. 

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať