Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

V dňoch 30. marca a 3. apríla sa konala súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy  Vajanského Martin.  Našu školu na regionálnom kole reprezentovalo niekoľko študentov a veľmi úspešne. Zo štyroch súťažiacich si všetci štyria odniesli ocenenia.

Starších študentov zastupoval v Martine Aurel Kubacka  zo VI.G v kategórii próza, pričom získal krásne 2.miesto.

Kategóriu mladších žiakov v Turčianskych Tepliciach zastupovali:

Julka Ovšáková, IV.G- 2.miesto (poézia)

Terezka Domková, V.Z - 2. miesto (poézia)

Samko Kružlic, V.Z -1. miesto (próza)

Víťazi boli odmenení vecnými cenami, knižkami, ale i diplomom.  Terezka a Samko budú reprezentovať našu školu aj  na krajskom kole.

Všetkým účastníkom súťaže srdečne gratulujeme!

Akreditované testovacie centrum pri Gymnáziu M. Galandu v Turčianskych Tepliciach naďalej pokračuje v príprave a testovaní uchádzačov o Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL).
ECDL je systém na overovanie znalostí a zručností bežného používateľa v oblasti práce s výpočtovou technikou. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (požadovaný štandard) znalostí a zručnosti z príslušnej oblasti preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Ku skrášľovaniu interiéru Gymnázia Mikuláša Galandu prispeli aj študenti tvorbou násteniek. Námetom a hlavnou myšlienkou bolo ukázať ostatným žiakom a návštevníkom školský rok z pohĺadu študentov. Najlepšie si počínala trieda III. G, ktorá v internetovom hlasovaní získala 275 bodov, nasledoval tandem VII. G a III. A s počtom 251 bodov a na treťom mieste skončila IV. G s s 244 bodmi.

Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice a jeho študenti sa i v tomto roku zapojili do mnohých postupových súťaží, olympiád v cudzích jazykoch nevynímajúc. V škole máme veľa jazykovo zdatných a súťaženia chtivých žiakov, ktorí sa rozhodli prehĺbiť si, rozšíriť a upevniť svoje komunikačné zručnosti z cudzích jazykov, konkrétne z anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka.

21.marca sa uskutočnilo v našej telocvični okresné kolo vo florbale žiakov a žiačok. Chlapci v konkurencii 4 družstiev : ZŠ Školská Turčianske Teplice, ZŠ Horná Štubňa a ZŠ Slovenské Pravno obsadili tretie miesto. Po 2 výhrach sme boli na prvom mieste, ale v treťom. zápase nám došli sily a po prehre so ZŠ  Hornou Štubňou sme o skóre klesli na tretie miesto. Za predvedený výkon našim chlapcom ďakujem. Dievčatá sa nezúčastnili okresného kola.

vrchnaky_pre_tomasa.jpgNič nie je horšie, ako keď vidí matka trpieť svoje dieťa. Paní Beckartová, matka Tomáša z Oslian, vie o tom svoje. Narodil sa s diagnózou, ktorá ho odsúdila na celoživotnú imobilitu. Jeho mama sa o neho stará 24 hodín denne, zatiaľ čo otec zarába na chod tejto ťažko skúšanej rodiny. Nie je to však vždy ľahké, pretože Tomáš leží na posteli bez pohnutia celý deň. Preto potrebujú pomoc.

Tomáš súrne potrebuje nový vozík, čo je finančne veľmi náročné. Ak rodina nazbiera a odovzdá 70 Brantner vriec plných vrchnákov z PET fliaš, splní sa im sen aspoň o čiastočnej chlapcovej mobilite. Vďaka novému pohyblivému kreslu sa Tomáš môže dostať na záhradu, ulicu, do lesa, ale hlavne k doktorom. Jeho rodičom to uľahčí manipuláciu a synovi zlepší kvalitu života.

Všetci, čo chcú, môžu pomôcť. Hoci je podobných projektov veľa, my na Spojenej škole- Gymnázium Mikuláša Galandu sme sa rozhodli podporiť Beckertovcou. V škole sme umiestnili zbernú nádobu a za prvý týždeň sa nám naplnila, čo hovorí o empatii našich študentov, pedagógov i nepedagogických pracovníkov našej školy.

Veríme, že vrecia pomôžeme naplniť a Tomášovi týmto spôsobom pomôžeme aspoň trochu žiť život osemnásťročného chlapca.

Júlia Ovšáková, Miriam Hechelmann

Na štarte 2. ročníka Dňa vody sa 22. 3. 2017 pri záhradnej reštaurácii U Palatína v mestskom parku zišlo takmer 200 detí z MŠ na ulici Školskej, MŠ Horné Rakovce a MŠ Dolná Štubňa, žiaci ZŠ Školská a ZŠ Horné Rakovce, ako aj súťažiaci V. Z, I. G. a II.G GMG. Starší spolužiaci z Gymnázia Mikuláša Galandu totiž pre svojich nasledovníkov pripravili pokusy zamerané na tekutinu s chemickým označením H2O pod vedením pani učiteľky Mgr. Veroniky Kráľovej.

den_vody_2017_a.jpg

Dňa 9. 3. 2017 sa triedy V .G, I. A, VI. G, II. A, VII. G a III. A zúčastnili besedy na tému extrémizmu s pánom Petrom Pollákom. Beseda slúžila na isté otvorenie očí a na nahliadnutie do tejto často zanedbávanej problematiky. Aby sme si uvedomili, že v každom z nás driemu predsudky,tak nám pán Pollák ukázal fotky 4 Rómov a Rómiek a jednej ženy židovského vierovyznania. Mali sme si tipnúť, aké majú vzdelanie, prácu, z akej rodiny pochádzajú (či z chudobnejšej alebo naopak bohatšej) a čo v živote už dosiahli.

Okresné kolo Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo 14.2.2017 v CVČ v Turčianskych Tepliciach. Školu aj seba mali reprezentovať šiesti študenti: z II.G- Lešková A., Krupová K.; z III.G - Jesnská D., Fillová D., Barčin D.; z IV.G - Novák M.

Keďže štyria žiaci práve v tomto termíne boli na zimnom lyžiarskom kurze, nakoniec sa olympiády zúčastnili iba Adelka Lešková a Kristínka Krupová - obe z II.G.

A nezahanbili sa! Stali sa úspešnými riešiteľkami a obe postupujú do krajského kola !

Blahoželáme. PhDr. Drahomíra Miškusová

Dňa 6.2.2017 sa v našej športovej hale odohralo okresné kolo vo volejbale žiakov a žiačok ZŠ Horného Turca. Aj v tomto roku boli naši chlapci a dievčatá úspešní a zvíťazili. V kategórii chlapcov sa podujatia zúčastnili dve družstvá - naši chlapci a družstvo ZŠ Školská TT, v kategórii dievčat sa podujatia zúčastnili tri družstvá - naše dievčatá, družstvo zo ZŠ Školská TT a družstvo ZŠ Horná Štubňa. Gratulujeme.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať