Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

prijimacie_konanie.jpgRiaditeľstvo školy oznamuje záujemcom o štúdium na našej škole, že v termíne 20. júna 2017 sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania pre 4-ročnú a 8-ročnú formu štúdia.

Prihlášky je potrebné doručiť do 9. 6. 2017.

Deň Zeme je venovaný našej planéte a pripomíname si ho každoročne 22. apríla. Pôvodne sa dni Zeme konali pri príležitosti jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí však ide aj o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Každoročne poďnecuje diskusiu o možných riešeniach a prevencii neohľaduplného správania sa k prírode.

logoden_usmevu.jpgV piatok 12. mája 2017 dobrovoľníci z V. G a I. A zrealizovali zbierku Deň úsmevu spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Počas prestávok v rámci vyučovania jednotliví žiaci a učitelia prispeli do zbierky v celkovej hodnote 27 €. Všetkým zainteresovaným sa chcem poďakovať a aj malá kvapka v mori pomôže vytvoriť veľký oceán.

 

V prílohách sú zverejnené výsledky uchádzačov o štúdium na našej škole podľa jednotlivých odborov - 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium. Zápis prijatých žiakov bude v dňoch 16. a 17. 5. 2017 v kancelárii tajomníčky školy.

    Vo štvrtok 4. mája sa na našom gymnáziu posledný raz v tomto akademickom roku stretli poslucháči Univerzity tretieho veku (UTV) odboru informatika. UTV zastrešuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Deväť nadšencov, ktorí cítia potrebu neustále sa vzdelávať, absolvovalo záverečnú skúšku a úspešne ukončilo 2. ročník. V tomto roku všetci poslucháči zvládli prácu s Internetom a s elektronickou poštou, naučili sa robiť prezentácie a na koniec sa popasovali s tabuľkovým kalkulátorom.

Žiaci našej školy pod vedením svojich triednych učiteliek a učiteľov sa aktívne zapojili do komunálnej kampane "Týždeň ochrany životného prostredia 2017" vyhlásenej mestom Turčianske Teplice pri príležitosti "Dňa Zeme". V rámci tejto kampane zrealizovali zber odpadkov a nečistôt v okolí školy Gymnázia M. Galandu a v areáli ZŠ s MŠ Horné Rakovce. Najstarší žiaci z III.A a VII.G pod vedením školskej psychologičky vysadili nové stromčeky na trávnatej ploche na sídlisku Horné Rakovce.

Kam kráčaš, Slovensko ?

(Esej)

                    Pohľad na vývoj Slovenska poskytuje naozaj pochmúrnu scenériu. Vývoj štátu ovplyvňujú z veľkej časti práve občania a ich názory. Názory staršej ale aj mladšej generácie sú určite ovplyvnené aj našou minulosťou. Práve pre našu nie až tak oslňujúcu históriu je len malý alebo možno žiadny záujem o uchovanie dobrého mena nášho štátu.

Dňa 2.5. 2017 sa v priestoroch Turčianskej galérie v Martine konalo krajské kolo najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu prózy a poézie – Hviezdoslavov Kubín. Už niekoľko rokov sa uvedená súťaž v regióne Turiec koná pod názvom Vajanského Martin.

Z našej školy sa krajského kola zúčastnili dvaja žiaci z V.Z triedy, a to Terezka Domková a Samko Kružlic. Obaja súťažili v II. kategórii, Terezka v poézii a Samko v próze. Pred porotu predstúpilo celkovo 25 recitátorov. V poézii vystúpilo 14 súťažiacich, v próze 11. Porota mala neľahkú úlohu pri určovaní prvenstva. Konkurencia bola naozaj veľká, no aj napriek tomu sa Samkovi podarilo získať krásne 2. miesto. Spolu s Terezkou reprezentovali seba i školu na vysokej úrovni. Víťazi získali krásne vecné ceny a diplom. Každý súťažiaci dostal aj účastnícky diplom.

Obom recitátorom srdečne gratulujeme!

V piatok 21. apríla sa v priestoroch Mestského úradu v Žiline uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2017. Súťaže sa zúčastnilo 15 trojčlenných družstiev študentov stredných škôl zo všetkých regiónov ŽSK - Oravy, Liptova, Turca, Kysúc, Žiliny. Vyhlasovateľom 12. ročníka súťaže je Zastúpenie Európskej komisie v SR a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct na Slovensku.

galanda193637.jpgSpojená škola – Gymnázium M. Galandu v Turčianskych Tepliciach

vyhlasuje 1. ročník literárno- výtvarnej súťaže

Galandov odkaz

ODKAZ MLADÝM UMELCOM

„Nezapadnite do ľahostajnosti svojich otcov, do pohodlia starej konzervatívnej spoločnosti, nedajte sa zabiť peniazmi, nehľadajte ľahký úspech starého spoločenstva. Pracujte ako káže doba, hľadajte novú pravdu a krásu, hrajte svoju veľkú hru, hru mladosti a radosti tvorby.“

na tému:

Zem je náš domov

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Noc výskumníkov 2019 27.09.2019 - 07:40

Dňa 27. 9. 2019 (piatok) sa žiaci 7. z triedy zúčastnia...

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať