Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže organizovanej každoročne MO Matice slovenskej a OOÚŽS sa tohto roku konalo 11. 12. 2019 v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Naši študenti prispeli do súťaže na tému Chcel/a by som vám povedať svojimi citlivými postrehmi, názormi, odkazmi...a boli úspešní. Tu sú výsledky:

Kategória: Stredoškoláci - GYMNÁZIUM

Matúš Mazan - GMG   1. A    1. m
Nina Michalíková - GMG   1. A    2. m
Ivana Neuschlová - GMG   1. A  3. m
Nikola Vráblová - GMG   1. A  3. m
Kristián Rešetár - GMG  1. A ZP ( zlaté pásmo)
Kristína Krupová - GMG 1. A ZP
Šimon Mendel - GMG 1. A ZP
Denis Slivka - GMG 1. A ZP

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V tomto roku sa súťaže na Slovensku zúčastnilo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl.

V utorok 19.11. sme sa niekoľkí študenti z VIII.G spolu s pani učiteľkou Mračkovou zúčastnili diskusie organizovanej Študentskými voľbami v bratislavskom V-klube. Do diskusie sa zapojili traja študenti (medzi nimi aj študentka VIII.G Barbora Musilová) a traja profesionáli z rôznych oblastí. Či už šlo o vzdelávanie (Julian Gerhart – Zmudri), hejt na internete a online diskusie (Veronika Klindová - #somtu) alebo o veľmi aktuálnu otázku klimatických zmien a ekológie (Simona Hlaváčová – SaUvedom).

Milí študenti,

pred dvomi rokmi prebehol na našej škole intenzívny týždenný kurz s lektormi z Veľkej Británie a Ameriky a mal medzi študentmi výborný ohlas, o čom svedčí aj počet prihlásených študentov v danom školskom roku, ktorých bolo vyše 60.

Tento školský rok je tu znovu možnosť absolvovať tento kurz, ktorý sa uskutoční prvý júnový týždeň, t. j. od 1. júna 2020 do 5. júna 2020.

Počet prihlásených študentov je zatiaľ 30, pričom je stále možné sa prihlásiť na niektorý z variantov, ktoré spoločnosť zastrešujúca tento kurz ponúka.

 

V dňoch 25.10.- 26.10.2019 (piatok, sobota) sa na našej škole zorganizoval prvý ročník akcie Strašidelná noc v škole. Zúčastnili sa je žiaci vyšších ročnikov. Cieľom tejto akcie bolo upevnenie vzťahov medzi žiakmi jednotlivých tried. Prípravy sa začali od 18. hodine, príchodom jednotlivých žiakov v  maskách, výzdobou telocvične a prípravou rôznych maškŕt, ktorých bolo naozaj neúrekom.

Rok 2020 bude rokom, keď si pripomenieme 50. výročie existencie gymnaziálneho štúdia v Turčianskych Tepliciach.

V Turčianskych Tepliciach totiž bolo zriadené gymnázium 1. 9. 1970.

Gymnázium nadväzovalo na prvú formu stredoškolského štúdia v meste- existenciu Dvanásťročnej strednej školy, ktorá bola otvorená v Turčianskych Tepliciach 1. 9. 1959. Išlo o zlúčenie Osemročnej strednej školy v Turčianskych Tepliciach a Dvanásťročnej strednej školy z Kláštora pod Znievom.

Dňa 18. 10. na naša škola zapojila do európskeho týždňa programovania - Code Week.

Členovia tímu Gymkáči: M. Skypala, M. Kalianko a S. Kružlic prezentovali 10. a 11. októbra 2019 žiakom piateho a siedmeho ročníka ZŠ s MŠ Horné Rakovce Turčianske Teplice  robotickú súťaž FLL.

prezentacia_fll_okt_2019_5r.jpgprezentacia_fll_okt_2019_7z.jpg

V piatok 27.9.2019 sa uskutočnil na našej škole medzitriedny štvorkový volejbalový turnaj. Toto podujatie bolo spojené s rozlúčkou nášho dlhoročného a veľmi obľúbeného  profesora Mgr.Petra Gemerského. Zúčastnili sa ho triedy I.A-III.A a V.G -VII.G. Turnaj bol rozlosovaný do dvoch trojčlenných skupín, v ktorých následne víťazi hrali proti sebe o finálové umiestnenia. Jednotlivé družstvá podali krásne výkony.

Výsledky sú nasledovné:

1.miesto VII.G
2.miesto VI.G
3.miesto I.A
4.miesto III.A
5.miesto II.A
6.miesto V.G

Jednou z pravidelných aktivít našej školy je absolvovanie rôznych zaujímavých literárno-historických exkurzií po stopách významných spisovateľov, či historických miest. Inak tomu nebolo ani na začiatku tohto školského roka, kedy sa starší žiaci vybrali do centra kultúrneho života Slovákov-do Martina.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať