Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

dofe.jpgDňa 8.-10. 6. 2019 sme sa my žiaci VII. G triedy (Amira Musová, Marián Leško, Jiayu Xia) a žiačka III. A triedy (Lenka Kopalová) zúčastnili kvalifikačnej expedície v rámci striebornej úrovni DoFe. Naša cesta sa začínala v Turčianskych Tepliciach na vlakovej stanici spolu so žiačkami IV. G triedy ( Adela Lešková, Kristína Krupová), ktoré sú na bronzovej úrovni DoFe. Spolu sme išli zo stanice cez rybníky Požehy, kde sme si spravili obednú prestávku.

bio-olympiada_3.jpgV dňoch 12. – 13. 6. 2019 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo celoštátne kolo Biologickej olympiády kategórii  E, odbor botanika. Z ôsmych postupujúcich, ktorí sa prebojovali cez krajské kolo sa podarilo žiačke IV. G Adele Leškovej dosiahnuť krásne 2. miesto.  Súťažiaci si zmerali sily v poznávaní  a určovaní rastlín, praktickej a ústnej časti a tiež v teste. Adelka zdolala 6 súťažiacich a celkovo získala 286 bodov z 300 možných. Účastníci počas pobytu v Tatrách navštívili aj Múzeum TANAPU a Stanišovskú jaskyňu. Za reprezentáciu školy v celoštátnom kole  Adelke ďakujeme  a k jej úspechu blahoželáme.

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým úspešným uchádzačom o 4-ročné štúdium na našu školu po 2.kole prijímacieho konania, že zápis sa uskutoční dňa 25. 6. 2019 v kancelárii tajomníčky školy v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.

Na zápis je potrebné doniesť Rozhodnutie RŠ o prijatí vydané SŠ a zápisný lístok vydaný ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

Riaditeľstvo školy a riaditeľka SOŠPg v Turčianskych Tepliciach oznamujú, že od 1. 9. 2019 sa mení pre žiakov Spojenej školy príspevok na stravovanie v ŠJ pri SOŠP. Výška príspevku bude 1,58 €/1 obed.

V prílohe - list riaditeľky SOŠPg

Mgr. Zdenka Mračková, ZRŠ

Turčianske hry mládeže - 59. ročník - naši žiaci v atletických súťažiach 21. mája 2019 v Martine - výsledky:

Viktória Marčeková - IV.G - kategória staršie žiačky - beh na 8OOm - 1.miesto /výhra 3x za sebou/

Šimon Rebidáš - III.G - kategória starší žiak - beh na 1000m - 1.miesto /výhra 3x za sebou/

Marek Černák - III.G - kategória starší žiak - beh na 1000m - 8.miesto

Jakub Petráš - VI.Z - kategória mladší žiak - beh na 1000m - účasť, vytvorenie osobného rekordu

Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým úspešným uchádzačom o 4-ročné štúdium na našu školu po prijímacom konaní, že zápis sa uskutoční dňa 28. 5. 2019 v kancelárii tajomníčky školy v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.

Na zápis je potrebné doniesť Rozhodnutie RŠ o prijatí vydané SŠ a zápisný lístok vydaný ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

Príloha: tabuľka výsledkov uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacieho konania v 1. kole

Dňa 7.5. 2019 sa uskutočnilo v Čadci Krajské kolo Biologickej olympiády – Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. Témou tohtoročnej biologickej olympiády boli rastliny a živočíchy vôd a ich okolí. Oblasťou mapovania a poznávania rastlín a živočíchov, ktoré si súťažiace vybrali boli Mokrade Turca. Sú zapísané medzi ramsarské lokality a patria medzi územia medzinárodného významu. Aby sme ich vedeli chrániť je potrebné ich aj poznať. V kategórii E odbornosť botanika sa Adele Leškovej zo IV.G podarilo popasovať s poznávaním rastlín a vyhrať 1.miesto.  V zoológii Nikola Bieliková z III.G postúpila z prvého miesta okresného kola do krajského, kde sa stala úspešnou riešiteľkou. Dievčatám srdečne blahoželáme a Adelke držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 12.-13. 6. 2019 v Tatranskej Lomnici.

Mgr. Štefánia Farkašovská

Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice

Oznámenie o riaditeľskom voľne.

Riaditeľ Spojenej školy – Gymnázia Mikuláša Galandu Turčianske Teplice, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 20. 5. a 21. 5. 2019 z dôvodu ústnych maturitných skúšok.

Turčianske Teplice, 15. 5. 2019

Mgr. Igor Arvensis

Dňa 11.4.2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan. Našu školu reprezentovali Amira Musová, Andrej Minarčík a Marián Leško zo VII.G. Prvé kolo súťaže pozostávalo z vedomostného kvízu, v druhom kole súťažné tímy lúštili viacjazyčnú tajničku. Spomedzi dvanástich tímov sa našej trojici podarilo prebojovať do veľkého finále. Posledné kolo pozostávalo z odpovedí na otázky. V tomto kole boli tímy veľmi vyrovnané.

Kvarta v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Dňa 9. apríla 2019 sme sa my, žiaci IV. G triedy Gymnázia Mikuláša Galandu, zúčastnili exkurzie v Banskej Bystrici. Cieľom našej cesty bol Pamätník SNP a priľahlý skanzen bojovej techniky používanej počas II. svetovej vojny.

Našu cestu skomplikovala výluka vlakov na železničnej trati Horná Štubňa – Banská Bystrica pre údržbu tunelov a spevňovanie okolia trate proti padaniu skál... Museli sme cestu cez Šturec absolvovať náhradnými autobusmi – bez problémov...

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať