Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

V dnešnom uponáhľanom svete nás pomaly, ale isto ovládajú moderné technológie. Stále menej času zostáva na kultúrne vyžitie, ktoré je akousi duševnou vzpruhou pre človeka a aspoň na chvíľu ho prenesie do inej reality, kde môže v pokoji relaxovať a zamyslieť sa nad posolstvom umeleckých diel. O tom, že vzťah ku kultúre treba pestovať už od útleho detstva, vari dnes nikto nepochybuje.

17. 9. 2019 sa v kaštieli v Gbeľanoch pri Žiline uskutočnila slávnostná ceremónia pri príležitosti oceňovania úspešných absolventov programu Cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Oceňovali sa absolventi striebornej a bronzovej úrovne. Aj my, žiaci Gymnázia Mikuláša Galandu, sme medzi nich patrili. Marián Leško, Jiayu Xia, Lenka Kopalová a Amira Musová ako strieborní absolventi a Adela Lešková s Kristínou Krupovou ako bronzové absolventky. Celé podujatie sa nieslo v príjemnom duchu. Vystúpila aj speváčka Zuzana Mikulcová.

Dňa 3. septembra 2019 prebehli na našej škole voľby predsedu žiackej školskej rady pre školský rok 2019 /2020.Týmto dňom sme zaviedli tradíciu celoškolskej voľby predsedu ŽŠR.  Náš volebný deň sme začali v aule školy, kde sa predstavili všetci kandidáti: Šimon Mendel I.A , Jakub Beniač II.A, Júlia Ovšáková VIII.G, Jozef Masarovič III.A a Dávid Zajac VIII.G. Všetci kandidáti nám porozprávali o tom, ako si predstavujú fungovanie žiackej školskej rady. Nasledovalo samotné hlasovanie, všetci žiaci bez ohľadu na vek zakrúžkovali svojho favorita. Celkovo sa zapojilo 157 žiakov.

Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského gmg_logo_male.pngroka 2019/2020 sa uskutoční 2.9.2019 o 8.00 hod. pred budovou Gymnázia Mikuláša Galandu Turčianske Teplice.

Brigády sa môžu zúčastniť iba študenti, ktorí dovŕšili vek 15 rokov a zároveň majú ukončenú 10 ročnú povinnú školskú dochádzku.

pomoz_mestu.jpg

dofe.jpgDňa 8.-10. 6. 2019 sme sa my žiaci VII. G triedy (Amira Musová, Marián Leško, Jiayu Xia) a žiačka III. A triedy (Lenka Kopalová) zúčastnili kvalifikačnej expedície v rámci striebornej úrovni DoFe. Naša cesta sa začínala v Turčianskych Tepliciach na vlakovej stanici spolu so žiačkami IV. G triedy ( Adela Lešková, Kristína Krupová), ktoré sú na bronzovej úrovni DoFe. Spolu sme išli zo stanice cez rybníky Požehy, kde sme si spravili obednú prestávku.

bio-olympiada_3.jpgV dňoch 12. – 13. 6. 2019 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo celoštátne kolo Biologickej olympiády kategórii  E, odbor botanika. Z ôsmych postupujúcich, ktorí sa prebojovali cez krajské kolo sa podarilo žiačke IV. G Adele Leškovej dosiahnuť krásne 2. miesto.  Súťažiaci si zmerali sily v poznávaní  a určovaní rastlín, praktickej a ústnej časti a tiež v teste. Adelka zdolala 6 súťažiacich a celkovo získala 286 bodov z 300 možných. Účastníci počas pobytu v Tatrách navštívili aj Múzeum TANAPU a Stanišovskú jaskyňu. Za reprezentáciu školy v celoštátnom kole  Adelke ďakujeme  a k jej úspechu blahoželáme.

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým úspešným uchádzačom o 4-ročné štúdium na našu školu po 2.kole prijímacieho konania, že zápis sa uskutoční dňa 25. 6. 2019 v kancelárii tajomníčky školy v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.

Na zápis je potrebné doniesť Rozhodnutie RŠ o prijatí vydané SŠ a zápisný lístok vydaný ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

Riaditeľstvo školy a riaditeľka SOŠPg v Turčianskych Tepliciach oznamujú, že od 1. 9. 2019 sa mení pre žiakov Spojenej školy príspevok na stravovanie v ŠJ pri SOŠP. Výška príspevku bude 1,58 €/1 obed.

V prílohe - list riaditeľky SOŠPg

Mgr. Zdenka Mračková, ZRŠ

Turčianske hry mládeže - 59. ročník - naši žiaci v atletických súťažiach 21. mája 2019 v Martine - výsledky:

Viktória Marčeková - IV.G - kategória staršie žiačky - beh na 8OOm - 1.miesto /výhra 3x za sebou/

Šimon Rebidáš - III.G - kategória starší žiak - beh na 1000m - 1.miesto /výhra 3x za sebou/

Marek Černák - III.G - kategória starší žiak - beh na 1000m - 8.miesto

Jakub Petráš - VI.Z - kategória mladší žiak - beh na 1000m - účasť, vytvorenie osobného rekordu

Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať