Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

dod_2018.png

V posledný jesenný mesiac naša škola priam „žila“ besedami a podujatiami. Okrem konferencie TEDx sme sa 10.11.2017 zúčastnili, spoločne s Pedagogickou a sociálnou akadémiou, na diskusnom fóre s názvom Budúcnosť Európy. Vďaka organizácii sídliacej v Žiline (Europe Direct) sme naživo videli našich europoslancov, konkrétne pána Vladimíra Maňku a pani Annu Záborskú.

Prvý december bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň boja proti AIDS.  Naša škola sa aj tento rok zapojila do teraz už  11. ročníka kampane Červené stužky. Spolu s našimi študentmi sme si v tento deň pripli červenú stužku ako symbol tohto ochorenia a prejav solidarity s chorými. Hlavnou myšlienkou  kampane je odovzdávanie  vedomostí a informácií o víruse HIV a chorobe AIDS mladým ľudom. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Na hodinách etickej výchovy a biológie sme so študentmi hovorili o tomto ochorení, vyvracali mýty a inšpirovali k rozhovoru a zamysleniu. Nik voči tomuto ochoreniu nie je imúnny. Zdravie je naša voľba! Nech uskutočnené rozhovory a červené stužky naplnia svoj účel a podnietia mladých ľudí k zodpovednému správaniu, múdrosti a  zvýšenému záujmu o okolitý svet.

Mgr. Martina Šléherová
Mgr. Štefánia Farkašovská
Mgr. Veronika Kráľová

Poznáme laureátov 25. ročníka literárnej súťaže J. Braneckého

1.decembra 2017 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne slávnostne vyhodnotili jubilejný 25. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého "Studňa sa tajne s dažďom zhovára".

Odborná porota v osvedčenom zložení - Jaroslav Rezník (predseda), Margita Ivaničková, Jana Poláková, Ján Maršálek - hodnotila literárne práce v dvoch vekových kategóriách. Voľný výber žánru a témy sprevádzala ponuka tematickej oblasti "Pravde a národu" v duchu životného kréda Jozefa Miloslava Hurbana.

Z okresného kola olympiády zo slovenského jazyka, ktoré sa konalo v stredu 29. 11.,  si naša študentka Dominika Fillová (IV.G) priniesla pekný výsledok v podobe 3. miesta. Dominika zvládla všetky tri časti olympiády. Výborne napísala test, poradila si s transformáciou textu a zaujala svojím prirodzeným, pútavým a sebaistým ústnym prejavom. Cieľom tejto olympiády je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti, prebúdzať záujem o vzdelávanie a slovenský jazyk. Preto sa z úspechu našej študentky veľmi tešíme! :)


Srdečne jej blahoželáme a želáme jej veľa chuti do ďalšieho štúdia!  :)

                                                                                                                     Mgr. Martina Šléherová

V dňoch 21. a 22. 11.2017 sa naše gymnázium zúčastnilo už 11. ročníka Burzy informácií pre voľbu povolania.

Chémia je všade okolo nás. Je v potravinách, ktoré jete, oblečení, ktoré nosíte, vode ktorú pijete, liekoch, vzduchu, čistiacich prostriedkoch, skrátka sa vyskytuje vo všetkých životných procesoch. Vo svojom jadre, chémia vysvetľuje, ako svet okolo nás funguje. Všetko (vrátane nás) je zložené z atómov a chemických zlúčenín.  V praxi sa často stretávam s názorom, že chémia je ťažká a málokto jej rozumie. Žiakov odrádzajú chemické vzorce a dlhé nezrozumiteľné chemické rovnice chemických reakcií.  Chémia však vie byť aj zábavná a pútavá. Pýtate sa ako? No predsa pomocou experimentovania v našom chemickom laboratóriu. Vďaka tejto odbornej učebni dokážeme lepšie pochopiť chemické deje, lebo ako sa hovorí človek môže stokrát počuť, ale stačí raz vidieť a silný vizuálny zážitok a bohaté dojmy  nám vystačia v spomienkach na celý život. Pokus je obrovský nástroj v ruke učiteľa chémie a preto ďakujem pánovi riaditeľovi, Rade rodičov a v neposlednom rade nášmu zriaďovateľovi za finančnú podporu chemického laboratória na našej škole. Sme zase o krok bližšie k vede. 

Čiastkové body / Písomná časť

Osvienčim je poľské štyridsaťtisícové okresné mesto v Malopoľskom vojvodstve ležiace pri ústí rieky Soly do Visly, asi 60 km od Krakova.

13. novembra 2017 ho navštívili študenti Gymnázia M. Galandu . Ich cieľom však nebolo samotné mesto, ale bývalý koncentračný tábor s po nemecky znejúcim názvom Auschwitz-Birkenau. Ten sa stal počas druhej svetovej vojny najväčším nemeckým vyhladzovacím táborom.

V dňoch 9. - 11.11.2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo vedeckej súťaže v rámci Festivalu vedy a techniky Amavet. Našu školu veľmi úspešne reprezentovala študentka VIII.G triedy Diana Musová. Práca na tému "Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť" zožala obrovský úspech nielen u poroty, ale aj širokej verejnosti. Získala ocenenie za najväčší počet hlasov v online hlasovaní, v ktorom doslova prevalcovala konkurenciu. To ale nebolo všetko! Diankine meno bolo počuť ešte dvakrát, najskôr vyhrala cenu za najinovatívneší projekt a potom prišla absolútna senzácia.

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Testovanie ECDL modul 2 19.10.2018 - 08:50

VIII. G - 2. skupina + N. Vojtáš

OK v bedmintone žiakov a... 23.10.2018 - 08:00 do 13:20
OK v bedmintone žiakov a... 25.10.2018 - 09:30 do 13:20

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať