Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

V dňoch 4. a 5. 12. 2012 sme sa znovu zúčastnili podujatia organizovaného Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine pod názvom Burza informácií pre voľbu povolania. Podujatie bolo určené žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ a prezentovali sa na ňom stredné školy zo Žilinského regiónu.

Dňa 22. 11. 2012 sa konalo v Banskej Bystrici regionálne kolo súťaže FLL 2012. Našu školu reprezentoval tím GYMKÁČI v zložení Matúš Malina (II.G), Marián Neuschl (II.G), Sebastián Vojtáš (II.G), Andrej Dorica (I.G), Martin Lukáč (I.G) a Martin Skypala (I.G). Tím na súťaži intenzívne povzbudzovali a podporovali Vanesa Dafčíková (II. G), Dominika Bahurinská (II. G), Alžbeta Ďurecová (II. G), Viktória Labonová (I. G).

Milí kolegovia,
dnes sme sa zúčastnili protestného zhromaždenia učiteľov v Banskej Bystrici a s potešením konštatujem, že sme zaplnili celé námestie. Protestu v B. Bystrici sa aj napriek chladnému počasiu zúčastnilo cca. 2000 pedagogických i nepedagogických zamestnancov školstva. Žltá farba bola všade okolo nás.

V týždni od 12.11. do 15.11 sa naši žiaci znovu zapojili do informatickej súťaže iBobor. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 49 798 súťažiacich z 814 škôl.

Úlohy neboli jednoduché, ale naši "bobríci" sa nedali zahanbiť a z 93 zapojených bolo až 25 úspešných yes

22. október 2012 sa v našej škole – Gymnáziu Mikuláša Galandu začal ako každý iný.

Avšak bol to štvrtý októbrový pondelok a tento deň je už od roku 1999 označovaný ako

Medzinárodný deň školských knižníc.

V rámci tohto dňa naša škola žila knihami a knižnicou. Na dverách učební boli pripevnené citáty o knihách a knižniciach, v školskom rozhlase bola odvysielaná relácia o knižniciach. Z nej mali žiaci čerpať vedomosti a odpovede na súťažné otázky , ktoré boli tiež zverejnené na chodbách školy.

Žiaci prímy, sekundy a tercie sa zúčastnili netradičných vyučovacích hodín slovenského jazyka v školskej knižnici. Tam sme na nich čakali my- „knihovníčky“, pomocníčky pani profesorky, ktorá má pod patronátom žiacku knižnicu.

Pripravili sme si program- scénku o Bete Analfabete (postavičke z rovnomennej knihy Jána Uličianskeho), súťažné úlohy, informácie o práci knižníc.

24. októbra 2012, 46 našich žiakov, seminaristov z biológie, doplnení mladšími spolužiakmi z 1. a 2. ročníka, pod vedením učiteľov Mgr. Igora  Arvensisa a Mgr. Andrey Belákovej, navštívili v Bratislave celosvetovú výstavu, ktorá je charakteristická použitím ľudských tiel, ktoré sú upravené metódou plastinácie. Je to objaviteľská cesta po ľudskom tele, kde jednotlivé vzorky orgánov umožňujú nahliadnúť do telových štruktúr. Zážitok z vystavených exponátov bol doplnený odborným výkladom. Žiaci mali možnosť  prehĺbiť si svoje vedomosti z biológie človeka.

V pondelok 29. 10. 2012 naša škola organizovala obvodné kolo v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl Horného Turca. Išlo o postupovú súťaž dvojčlenných družstiev. Podujatia sa zúčastnili školy - ZŠ Mošovce, ZŠ Horná Štubňa, ZŠ Školská Turčianske Teplice a naša škola Gymnázium Mikuláša Galandu. Našim chlapcom sa posledné dva roky darí a opäť sme postúpili na krajské kolo.  Naše dievčatá skončili na 3. mieste. Ďakujeme chlapcom - Xia Zhen Yu a Jakubovi Šagátovi za víťazstvo a dievčatám - Athine John a Petre Michajlovovej za slušnú reprezentáciu našej školy.

Dňa 10.10.2012  sa naše triedy I.A a V.G zúčastnili exkurzie v Martine.Cesta vlakom ubehla rýchlo. Zo železničnej stanice sme zamierili do Slovenskej národnej knižnice.  Cesta na "Hostihoru", kde sa nachádza budova SNK, bola dlhá a v záverečnej fáze sme ešte naviac museli prekonať niekoľko desiatok schodov, ktoré vedú k hlavnému vchodu.Po príchode sa nás ujala pani , ktorá nam podala tieto informácie: budova bola stavaná v rokoch 1964 až 1975, je vysoká 42 metrov, dlhá 110 metrov , má 14 poschodí, nachádza sa v nej vyše 6 miliónov kníh, každé dielo  je tu v počte  dvoch kusov , jeden kus výpožičný a jeden archívny.Knižnica slúži všetkým občanom Slovenska od veku 15 rokov ako aj používateľom zo zahraničia.Potom sme navštívili výpožičné oddelenie , kde nám bolo vysvetlené, ako je vedená kartotéka a ako funguje vypožičiavanie kníh.

Medzinárodný deň školských knižníc bol prvý raz vyhlásený v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.

Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je Školské knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

Naša škola si pripomenula tento DEŇ aktivitami, cieľom ktorých bolo zábavnou formou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Aktivity zahŕňali štyri oblasti.

Milí maturanti,

iniciatíva Študentské financie oslovuje záujemcov, ktorí štúdium na vysokej škole odkladajú hlavne z finančných dôvodov, ale aj tých, ktorí sa chcú dozvedieť, aké finančné prostriedky budú musieť počas štúdia vynaložiť.

Prostredníctvom internetu zrozumiteľne a prehľadne informuje budúcich a súčasných vysokoškolákov o finančných nárokoch na štúdium, o možnostiach ako získať peniaze, aj keď rodina nie je práve v najlepšej sociálnej situácii.

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať