Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým úspešným uchádzačom o 4-ročné štúdium na našu školu po prijímacom konaní, že zápis sa uskutoční dňa 28. 5. 2019 v kancelárii tajomníčky školy v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod.

Na zápis je potrebné doniesť Rozhodnutie RŠ o prijatí vydané SŠ a zápisný lístok vydaný ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

Príloha: tabuľka výsledkov uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacieho konania v 1. kole

Dňa 7.5. 2019 sa uskutočnilo v Čadci Krajské kolo Biologickej olympiády – Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. Témou tohtoročnej biologickej olympiády boli rastliny a živočíchy vôd a ich okolí. Oblasťou mapovania a poznávania rastlín a živočíchov, ktoré si súťažiace vybrali boli Mokrade Turca. Sú zapísané medzi ramsarské lokality a patria medzi územia medzinárodného významu. Aby sme ich vedeli chrániť je potrebné ich aj poznať. V kategórii E odbornosť botanika sa Adele Leškovej zo IV.G podarilo popasovať s poznávaním rastlín a vyhrať 1.miesto.  V zoológii Nikola Bieliková z III.G postúpila z prvého miesta okresného kola do krajského, kde sa stala úspešnou riešiteľkou. Dievčatám srdečne blahoželáme a Adelke držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 12.-13. 6. 2019 v Tatranskej Lomnici.

Mgr. Štefánia Farkašovská

Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice

Oznámenie o riaditeľskom voľne.

Riaditeľ Spojenej školy – Gymnázia Mikuláša Galandu Turčianske Teplice, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 20. 5. a 21. 5. 2019 z dôvodu ústnych maturitných skúšok.

Turčianske Teplice, 15. 5. 2019

Mgr. Igor Arvensis

Dňa 11.4.2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan. Našu školu reprezentovali Amira Musová, Andrej Minarčík a Marián Leško zo VII.G. Prvé kolo súťaže pozostávalo z vedomostného kvízu, v druhom kole súťažné tímy lúštili viacjazyčnú tajničku. Spomedzi dvanástich tímov sa našej trojici podarilo prebojovať do veľkého finále. Posledné kolo pozostávalo z odpovedí na otázky. V tomto kole boli tímy veľmi vyrovnané.

Kvarta v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Dňa 9. apríla 2019 sme sa my, žiaci IV. G triedy Gymnázia Mikuláša Galandu, zúčastnili exkurzie v Banskej Bystrici. Cieľom našej cesty bol Pamätník SNP a priľahlý skanzen bojovej techniky používanej počas II. svetovej vojny.

Našu cestu skomplikovala výluka vlakov na železničnej trati Horná Štubňa – Banská Bystrica pre údržbu tunelov a spevňovanie okolia trate proti padaniu skál... Museli sme cestu cez Šturec absolvovať náhradnými autobusmi – bez problémov...

yume.jpgDňa 25. 3. 2019 sme sa zúčastnili akcie "Rande s robotom", ktorá sa konala v Banskej Bystrici. Spoločnosť ABB nás naučila technickému mysleniu a posunula ciele žien v IT ďalej.

"Rande" nám dalo veľa zručnosti po stránke  programovania aj po stránke vzdelávania. Tešíme sa na ďalšiu akciu.

Možno práve ženy o pár rokov budú programovať aj tvoj notebook.

Nikola Bieliková, 3. g

 

 

Vo štvrtok 4. apríla našu školu navštívili predstavitelia Matice slovenskej - predseda JUDr. Marián Gešper a tajomník MS ThLic.Mgr. Viliam Komora, PhD.

S riaditeľom školy podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci a následne sa zúčastnili besedy so žiakmi tried kvarty, prvého, druhého a tretieho ročníka SŠ.

V úvode besedy pán predseda ozrejmil činnosť MS zameranú na mládež a v historickej hierarchii priblížil obsah knihy "Apoštoli národného ducha." Žiaci, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie, boli odmenení knihou z vydavateľstva Matice slovenskej.

Žiaci kvarty 3. apríla 2019 t. j. v stredu sa zúčastnia celoslovenského testovania T9. Príchod žiakov do školy 7.30 h. Od 8.00 do 9.50 h. administrácia testu z matematiky, 9.55 - 10.15 - prestávka pre žiakov, 10.15 až 11.50 h. administrácia testu zo slovenského jazyka.

Riaditeľ školy udeľuje študijné voľno z dôvodu organizácie TESTOVANIA 9 pre žiakov I. A a V. G triedy dňa

3. apríla 2019 t. j. v stredu.

V dňoch 25. 2. až 1. 3. sme sa zúčastnili lyžiarského výcviku vo Valčianskej doline. Pri zdokonaľovaní a začiatkoch lyžovania nám pomáhali traja inštruktori Lukáš, Jakub a Braňo. Prvý deň sme sa inštruktorov báli, báli sme sa ich názorov a reakcií. Inštruktori mali s nami menej trpezlivosti než sme si mysleli. Na druhý deň nám naše jazdy išli lepšie a naša odvaha bola iná než v prvý deň.

Ako vyzeral náš bežný deň na lyžiarskom?

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať