Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

diplom_vm.jpgÚspechy našich žiakov v  predmete slovenský jazyk a literatúra nenechali na seba  dlho čakať, pretože v dňoch 14. a 15. marca 2019 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Vajanského Martin.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu. 

Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z dôvodu konania písomnej formy MS nasledovne:

12. 3. 2019 – VI.G, VII.G, II.A, III.A

13. 3. 2019 – V.G, VII.G, I.A, III.A

14. 3. 2019 – žiaci VIII.G, IV.A, ktorí nematurujú z matematiky.

 

Turčianske Teplice 28. 2.  2019                                  

Mgr. Mračková, ZRŠ

Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci, ich rodičia a sympatizanti Spojenej školy.

Riaditeľstvo školy Vás pozýva na pracovné stretnutie -  diskusiu ohľadom fungovania školstva na území mesta, ktoré organizuje Mesto Turčianske Teplice. Stretnutie sa uskutoční 28. februára 2019 (t.j. vo štvrtok) o 17. 00 hod. v sále KD Turčianske Teplice.

Príloha: oficiálna pozvánka MsÚ Turčianske Teplice

Našu školu na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku v Martine úspešne reprezentovala žiačka VII. G triedy  Athina John, kde s počtom 97 bodov  obsadila 1. miesto. Svoje víťazstvo obhajovala dňa 14.2.2019 na krajskom kole v Žiline. Spomedzi 12 súťažiacich so ziskom 95 bodov zvíťazila a tým si zabezpečila postup na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 18. marca 2019 v Bratislave.

K dosiahnutým výsledkom gratulujeme a želáme veľa šťastia na celoslovenskom kole, kde si sily zmeria s víťazmi ostatných krajov Slovenska.

dod_19_2_2019.jpg

14. februára 2019 sa pod záštitou Katedry slovenského jazyka a literatúry na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku konal druhý ročník podujatia Slovenčinársky milionár, ktorý netradičnou, zábavnou-súťažnou formou preveril nielen vedomosti v oblasti slovenského jazyka a literatúry, ale aj kreativitu študentov  stredných škôl.

Nikdy nie je neskoro sa začať zaujímať o verejné dianie na Slovensku. Študentské voľby dávajú prvotný impulz k tomu, aby si dnešná mládež uvedomila, čo je občianska zodpovednosť. O tom, že študenti našej školy majú záujem a odhodlanie sa v budúcnosti reálne podieľať na chode našej republiky, sme sa presvedčili aj dnes, 15. 2. 2019. Tento deň sa na škole niesol v duchu prezidentských volieb.

14. februára 2019 sa v Turčianskych Tepliciach v priestoroch ZŠ Školská Turčianske Teplice uskutočnil 11. ročník Dejepisnej olympiády. Gymnázium Mikuláša Galandu úspešne reprezentovali 4 študenti.

V kategórii E/ 7. roč.- sekunda/ sme získali prvé 2 miesta. Na 1. mieste sa umiestnila Terka Domková, na 2. mieste Zdeněk Cakan. Obaja postupujú do krajského kola v Martine.

Hlavné správy TV Turiec Martin 6. februára 2019 odvysielali reportáž, v ktorej MŠVV a Š SR určilo počet žiakov 1. ročníka 4-ročného štúdia v školskom roku 2019/2020 pre Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach. Celú reportáž si môžete prezrieť od 15. minúty na https://youtu.be/WeIvz7iyV2c?t=906

 

7. februára 2019 sa v Turčianaskych Tepliciach v priestoroch ZŠ Školská Turčianske Teplice uskutočnil už 47. ročník Geografickej olympiády. Gymnázium Mikuláša Galandu úspešne reprezentovali 5 naši študenti.  V kategórii F / 6. - 7. roč.  sme získali prvé 3 miesta, z ktorých 2 žiaci dosiahli výborné výsledky a stali sa úspešnými riešiteľmi: 1. miesto – Samuel Kružlic II. G, 2. miesto Maroš Skypala II. G a 3. miesto Jakub Petráš VI. Z.

Prví dvaja reprezentanti našej školy postupujú do krajského kola. V kategórii E / 8. – 9.  roč. sa nám podarilo získať ako úspešnému riešiteľovi 3. miesto – Alexander Chrobák III. G, ktorý bude bojovať tiež na krajskom kole v Žiline. V tomto kole nás reprezentoval aj Ondrej Ambroz z III. G, ktorému sa ale nepodarilo umiestniť. Všetkým zúčastneným študentom našej školy ďakujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom kole.

Mgr. Štefánia Farkašovská

Stránky

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať