Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Gymnázium M. Galandu poskytuje v rámci Horného Turca solídne základy všeobecného vzdelania porovnateľné s inými gymnáziami regiónu či dokonca kraja.

Aj keď v počtoch žiakov možno nedosahuje očakávané a finančne rentabilné čísla, jeho opodstatnenosť v našom regióne dokazujú aj výsledky tohtoročnej externej časti maturitnej skúšky (testová forma).

V predmete matematika – úspešnosť školy bola 52,2% - keď maturovali len 3 žiaci.

V predmete anglický jazyk – úspešnosť 51,5%.

V predmete slovenský jazyk- úspešnosť školy 65,5%.

Hlavne slovenský jazyk dopadol veľmi dobre, keď naši žiaci boli lepší oproti národnému priemeru. 10,8 - táto hodnota znamená, že priemerná úspešnosť našej školy je vyššia ako národný priemer.

2. júna sa opäť našla skupinka ochotných a aktívnych žiačok našej školy, ktoré svojou účasťou prispeli k úspešnému priebehu akcie pre deti z mesta, okolia, ale aj hostí pod názvom "Cesta rozprávkovým lesom". Tento rok na stanovišti Mimoni na deti so svojou úlohou čakali Athinka a Amirka zo sexty a kvintánky Kristínka a Miška im pripravili chôdzu s knihou na hlave v kostýmoch Minie a Mickey

Chcem sa dievčatám poďakovať za ochotu a pomoc pri realizácii tohto podujatia a verím, že pomôžeme aj o rok nášmu mestu.

Mgr. Zdenka Mračková

Dňa 15. mája 2018 sme sa so žiakmi kvarty vydali na cestu do mesta Kremnica. Našim cieľom bola návšteva priestorov štátnej Mincovne. Nakoľko sme mali dostatok času pred objednaným vstupom do výrobných a historických priestorov mincovne, tak sme ešte navštívili expozície v Múzeu mincí a medailí na námestí mesta. Spiatočnú cestu sme realizovali vlakom a k vlakovej stanici sme si museli mierne vyšliapať do kopca po parkovom chodníku aj za nepriaznivého počasia. No napriek všetkým úskaliam exkurzia splnila svoj cieľ a toto sú postrehy a vyjadrenia žiakov - účastníkov:

Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno v dňoch 28. a 29. mája 2018 (t.j. v pondelok a utorok) z organizačných dôvodov ústnej formy maturitnej skúšky.

V prílohe sa nachádza tabuľka výsledkov prijímacieho konania 1. kola pre školský rok 2018/2019.

Zápis úspešných uchádzačov o 4-ročné štúdium na našej škole sa uskutoční dňa 24. mája 2018 v kancelárii tajomníčky školy v čase od 7.30 do 15.00 hodiny. Na zápis je potrebné doniesť rozhodnutie o prijatí - vydané SŠ a zápisný lístok, ktorý vydala základná škola, ktorú žiak teraz navštevuje.

Mgr. Zdenka Mračková, zástupkyňa RŠ

Veľký úspech - naša žiačka navštívi sídlo OSN v Ženeve!

Dňa 8. 2. 2018 (štvrtok) sa v priestoroch Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline uskutočnilo krajské kolo jubilejného XX. ročníka Olympiády ľudských práv. Krajské kolo organizačne pozostávalo z dvoch častí.

Obrovský úspech našej žiačky! Pocestuje do Belgicka.

V dňoch 9. - 11. 11. 2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo vedeckej súťaže v rámci Festivalu vedy a techniky Amavet. Našu školu veľmi úspešne reprezentovala študentka VIII.G triedy Diana Musová. Práca na tému "Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť" zožala obrovský úspech nielen u poroty, ale aj širokej verejnosti. Získala ocenenie za najväčší počet hlasov v online hlasovaní. 

Určite to, keď si pri oprave slohovej práce prečítate z pera žiaka tieto riadky: "Tým, že som sa prihlásil na Gymnáziu Mikuláša Galandu som nemohol urobiť nič lepšie. Už po pár dňoch som si tam našiel veľa kamarátov, s ktorými si veľmi dobre rozumiem. Medziľudské vzťahy sú na tejto škole doslova neuveriteľné. Vždy tam panuje rodinná atmosféra. Atmosféra však nie je jediná vec, ktorá mi je sympatická. Je to aj vysvetľovanie učiteľov a ich prístup k nám. Vždy nám dajú možnosť opraviť si zlé známky, prípadne nám dovysvetľujú učivo, ktorému nerozumieme aj na úkor svojho voľného času. Toto je to, čo robí gymnázium gymnáziom." (Tomáš Ondruš, II.A)

Každého učiteľa teší, keď môže svojim žiakom otvárať okná poznania dokorán, keď vidí na svojich žiakoch progres, chuť a záujem o štúdium. Teší ma, že naša škola takýchto žiakov má. Ďakujeme, Tomáš!

Mgr. Eva Bubelínyová

Šesť žiakov našej školy - Athina John, Amira Musová, Jayia Xia, Lenka Kopalová, Marián Leško a Peter Chlapík účastníci projektu Dofe - Cena vojvodu z Edinburgu v rámci aktivít projektu zrealizovali svoju cvičnú expedíciu pod dozorom vedúcich výpravy pp. Kováčovej a Slovákovej. Úplne samostane "s plnou poľnou" prešli 20 km pešo po vytýčenej trase z Turčianskych Teplíc cez Malý Čepčín, Jazernicu, Blážovce, Socovce, Karlovú, Blatnicu až ku kempu Blatnica.

Prvé májové dni naši žiaci súťažili...a hlavne ukázali, že robia aj niečo naviac, než je len príprava na vyučovanie...

Mali sme dôstojné zastúpenie recitátorov na Krajskej súťaži Vajanského Martin -v prednese poézie to bola Julka Ovšáková z V. G a v prednese prózy Samko Kružlic z I. G. Súťaž sa konala 2. 5. a 3. 5. 2018.

Dejepisné znalosti  si 2. 5. 2018 vyskúšalo aj trojčlenné družstvo dievčat  z IV. G Lea Dafčíková, Daniela Jesenská a Dominika Fillová, ktoré sa zúčastnili  okresného kola vedomostnej súťaže Míľniky 2. svetovej vojny a odkaz SNP v Martine, kde súperili so zástupcami  " bojovníkov" z 10 škôl okresu Martin a  okresu Turčianske Teplice.

Síce nevyhrali, ale za daných pdmienok získali pekné miesto v strede " bojového poľa "...

Všetkým ďakujeme.              

Drahomíra Miškusová

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Prijímacie skúšky 11.05.2020 - 08:00
Prijímacie skúšky 14.05.2020 - 08:00

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať