Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

londyn_2017_6.jpgOdchod autobusu nášho zájazdu bol naplánovaný na utorok 16.5.2017.V tento deň som už prirodzene nešla do školy. Čakala ma predsa moja batožina, pri ktorej som musela veľmi "ekonomicky" rozmýšľať, kde si čo zabalím. Podľa pokynov cestovnej kancelárie som mala mať svoj kufor, ktorý putoval do batožinového priestoru autobusu, k dispozícií až večer na ďalší deň, preto som to najnutnejšie- jedlo, pitie, dve knihy, tablet, zubnú kefku a zubnú pastu musela zbaliť do môjho obľúbeného ružového ruksaka.

Poviem vám, toto bolo prvý a poslednýkrát čo som išla na takúto dlhú cestu autobusom. Počas spánku v autobuse som sa cítila ako profesionálna gymnastka, skladala som sa na 500 rôznych spôsobov od vyložených nôh po opretú hlavu na sedadle spolusediaceho, pokým som konečne našla tú správnu polohu, v ktorej som aspoň na pár minút zaspala.

Áno! Konečne sme sa všetci dočkali. 16. máj, počasie sa pomaly približuje ideálu a my začíname náš výlet po západnej Európe. V popoludňajších hodinách nás odprevadili naši rodinní príslušníci a blízki na autobusovú stanicu v Turčianskych Tepliciach. Naložili sme sa do autobusu, kde nás už čakali naši „spolužiaci“ zo Zlatých Moraviec a vyrazili sme na našu dlhú cestu do Amsterdamu.

valanie_maja_2017_e.jpgStavanie a váľanie májových stromov je späté s peknou tradíciou, spevom, veselosťou a zábavou. Túto peknú tradíciu chce začať aj naša Spojená škola a preto v piatok 26. mája sa v areáli ZŠ Horné Rakovce uskutočnil kultúrny program.

Touto cestou sa chcem poďakovať p. učiteľke Očkajovej za prípravu a realizáciu hodnotného kultúrneho programu a verím, že túto tradíciu sa nám podarí rozbehnúť aj v budúcom školskom roku aj s úvodom - stavaním mája, ktoré tento rok sa nepodarilo zrealizovať pre nepriaznivé počasie a iné organizačné záležitosti.

Mgr. Mračková, zástupkyňa RŠ

slavik.jpgDňa 19. mája 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska v Galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, ktorej garantom je slovenský operný spevák p. Peter Dvorský.

Žiakom našej školy sa na súťaži darilo. 2. miesto obsadil Matúš Šlúch, 3. miesto získala Adela Lešková a v tejto kategórii ešte máme čestné ocenenie pre Alexandru Ratulovskú. V mladšej kategórii obsadila 3. miesto Vanesa Barčinová a čestné uznanie získala Lucia Kotúčová.

prijimacie_konanie.jpgRiaditeľstvo školy oznamuje záujemcom o štúdium na našej škole, že v termíne 20. júna 2017 sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania pre 4-ročnú a 8-ročnú formu štúdia.

Prihlášky je potrebné doručiť do 9. 6. 2017.

Deň Zeme je venovaný našej planéte a pripomíname si ho každoročne 22. apríla. Pôvodne sa dni Zeme konali pri príležitosti jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí však ide aj o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Každoročne poďnecuje diskusiu o možných riešeniach a prevencii neohľaduplného správania sa k prírode.

logoden_usmevu.jpgV piatok 12. mája 2017 dobrovoľníci z V. G a I. A zrealizovali zbierku Deň úsmevu spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Počas prestávok v rámci vyučovania jednotliví žiaci a učitelia prispeli do zbierky v celkovej hodnote 27 €. Všetkým zainteresovaným sa chcem poďakovať a aj malá kvapka v mori pomôže vytvoriť veľký oceán.

 

V prílohách sú zverejnené výsledky uchádzačov o štúdium na našej škole podľa jednotlivých odborov - 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium. Zápis prijatých žiakov bude v dňoch 16. a 17. 5. 2017 v kancelárii tajomníčky školy.

    Vo štvrtok 4. mája sa na našom gymnáziu posledný raz v tomto akademickom roku stretli poslucháči Univerzity tretieho veku (UTV) odboru informatika. UTV zastrešuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Deväť nadšencov, ktorí cítia potrebu neustále sa vzdelávať, absolvovalo záverečnú skúšku a úspešne ukončilo 2. ročník. V tomto roku všetci poslucháči zvládli prácu s Internetom a s elektronickou poštou, naučili sa robiť prezentácie a na koniec sa popasovali s tabuľkovým kalkulátorom.

Žiaci našej školy pod vedením svojich triednych učiteliek a učiteľov sa aktívne zapojili do komunálnej kampane "Týždeň ochrany životného prostredia 2017" vyhlásenej mestom Turčianske Teplice pri príležitosti "Dňa Zeme". V rámci tejto kampane zrealizovali zber odpadkov a nečistôt v okolí školy Gymnázia M. Galandu a v areáli ZŠ s MŠ Horné Rakovce. Najstarší žiaci z III.A a VII.G pod vedením školskej psychologičky vysadili nové stromčeky na trávnatej ploche na sídlisku Horné Rakovce.

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Testovanie ECDL modul 2 19.10.2018 - 08:50

VIII. G - 2. skupina + N. Vojtáš

OK v bedmintone žiakov a... 23.10.2018 - 08:00 do 13:20
OK v bedmintone žiakov a... 25.10.2018 - 09:30 do 13:20

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať