Pohľad do histórie Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Výber diel Mikuláša Galandu
Gymnázium M. Galandu: Škola – cesta k tvorivému mysleniu

Dňa 8. 2. 2018 (štvrtok) sa v priestoroch Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline uskutočnilo krajské kolo jubilejného XX. ročníka Olympiády ľudských právKrajské kolo organizačne pozostávalo z dvoch častí. Naše gymnázium reprezentovala Sára Rihaneová (VIII. G) a ako náhradníčka a morálna podpora sa zúčastnila aj Zuzka Michalková (VII. G). Prvá časť, ktorej obsahom bolo vypracovanie testu, preverila teoretické znalosti a vedomosti súťažiacich z oblasti ľudských práv, súvisiacej legislatívy a všeobecného prehľadu. Celkovo súťažilo 31 žiakov. Do druhej časti postúpilo 16 najlepších s najvyšším počtom dosiahnutých bodov z testu. V druhej ústnej časti postupujúci prezentovali pred odbornou komisiou svoje názorové stanovisko k problematike vyžrebovanej tézy. Naša žiačka Sára, po preukázaní skvelých vedomostí v teste a presvedčivom prejave pred komisou, obsadila 3. miesto, ktoré jej zabezpečilo postup do celoštátneho kola olympiády (11. - 13. 4. 2018) a taktiež darček od jedného z hlavných organizátorov súťaže (IUVENTA) v podobe návštevy sídla OSN v Ženeve (1. - 2. 5. 2018). Srdečne blahoželáme a tešíme sa, že máme takých úspešných a zanietených študentov, ktorí robia dobré meno nielen sebe, ale i svojej škole a mestu. 

Gymnáziu Mikuláša Galandu, ktoré je od roku 1959 historickým pokračovateľom gymnázia v Kláštore pod Znievom, jedného z prvých troch slovenských gymnázií, hrozí zánik.

gmg_2018.jpg

Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach sa dotklo rozhodnutie ministerstva školstva, že v školskom roku 2018/2019 nadobudne platnosť časť novely školského zákona, ktorá zohľadňuje klauzulu, že do nového ročníka je možné prijať iba 5 % z daného populačného ročníka v jeho územnej pôsobnosti. „Ako zriaďovateľ gymnázia sme sa opakovane odvolávali a žiadali o prehodnotenie tohto diskriminačného rozhodnutia. Žiadali sme o prehodnotenie územnej pôsobnosti gymnázia a uznanie pôsobnosti gymnázia na celý Žilinský kraj, nie iba pre okres Turčianske Teplice. Taktiež sme žiadali okresný úrad, aby pre budúci školský rok povolil otvorenie jednej triedy s počtom žiakov 17, čo je v zmysle školského zákona najnižší počet žiakov, aby sa prvý ročník mohol otvoriť,“ hovorí o námietkach proti likvidácii osemročného gymnázia primátor Igor Hus.

Petíciu môžu občania podpísať vo vestibule mestského úradu alebo na gymnáziu. Elektronicky môžete petíciu podporiť na tomto odkaze.

Problematike osemročných gymnázií sa venuje aj TV Turiec. Reportáž začína od času 3:20.

robohranie_6_2_2018_a.jpgDňa 6. 2. 2018 sa tím v zložení M. Skypala, S. Kružlic (príma) a M. Lukáč (V. Z) a N. Rapandová (príma), ktorá ich povzbudzovala, zúčastnil robotickej súťaže Robohranie 2018 pre ZŠ na TUZVO na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky vo Zvolene.

Do súťaže sa zapojilo celkom 16 tímov a chlapci pred odbornou porotou a ostatnými žiakmi prezentovali svojho robota s názvom MobilCar. V silnej konkurencii sa im nepodarilo získať síce žiadnu cenu, ale zo súťaže si určite odniesli veľa zážitkov, a mohli vidieť veľa zaujímavých robotov, ktorých postavili ich rovesníci z iných škôl. 

Vážení rodičia, milí žiaci,

chcem touto cestou oznámiť všetkým žiakom, ktorí sa na jeseň záväzne prihlásili na intenzívny kurz anglického jazyka organizovaný spoločnosťou TalkTalk Courses, s. r. o. na pôde našej školy v dňoch 9. - 13. apríla 2018, že bude možné realizovať platbu za kurz v mesiacoch február a marec (čiastka činí 40 €), a to buď jednorazovo alebo s možnosťou rozdeliť si sumu na dve časti, a to na čiastku 20 € splatnú do 28. februára 2018 a zvyšných 20 € splatných do 20. marca 2018.

Dňa 24. januára šesť dievčat z V. Z triedy sa zúčastnilo okresného kola matematickej olympiády kategórie Z5. A boli úspešné. 1. miesto obsadila Terézia Reichlová, o 2. miesto sa podelili Júlia Maruškinová a Veronika Mikolajčíková. Medzi úspešnými riešiteľmi bola aj Dominika Žúborová.

gymkaci_robohranie_30_1_2018_c.jpgDňa 30. 1. 2018 sa konala na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky na Katedre riadenia strojov a automatizačnej techniky vo Zvolene robotická súťaž pod názvom Robohranie.

Súťaž mala dve súťažné disciplíny:

- 1. Bludisko.
- 2. Reklama.

Náš tím sa pripravoval na súťaž v zložení Martin Lukáč (VI. G), Marián Leško (VI. G) a Peter Chlapík (VI. G). M. Leško a P. Chlapík sa nakoniec nemohli súťaže zúčastniť a preto ich zastúpil Tomáš Ondruš (II. A) a Andrej Minarčík (sexta).

Do súťaže sa celkovo zapojilo 8 tímov. Tím Gymkáči obsadil v disciplíne Bludisko pekné 5. miesto a za vytvorenú video reklamu si odniesli ako jediný vecné ceny.

A ešte raz o návšteve A. Kisku- prezidenta SR v našej škole...

...tentoraz postreh oktavánky Paulínky Balejovej

V pondelok 22.1.2018 nás poctil svojou návštevou pán prezident Andrej Kiska. Pripravil si pre nás študentov niekoľkominútový príhovor.

Počas príhovoru sa nám predstavil nielen ako podnikateľ, ale si zaspomínal aj na svoje študentské časy. Porozprával nám o svojich začiatkoch v podnikaní, ale aj o tom, čo bolo predtým. Málokto z nás vedel, že pán rezident je vyštudovaný elektrotechnik. Nehrdí sa tým však, ako nám sám prezradil.

Nie každodenný hosť

Dňa 22. 1. 2018 Turčianske Teplice privítali prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Súčasťou jeho pracovného programu bola aj návšteva našej Spojenej školy- navštívil Gymnázium M. Galandu. Po krátkom pracovnom rozhovore s vedením školy a so zástupcami pracovníkov školy- mimochodom veľmi otvorenom a úprimnom, sa presunul do „auly“ školy na besedu so žiakmi.

A takto návštevu pána prezidenta zhodnotili oni, slovami Dianky Musovej žiačky oktávy.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska navštívi 22. januára 2018 (v pondelok) priestory našej školy. Po rokovaní s vedením školy sa stretne aj so žiakmi vyšších ročníkov.

Záznamy médií z návštevy pána prezidenta nájdete na stránke nášho mesta - 

http://www.turciansketeplice.sk/?id_menu=0&module_action__152556__id_ci=...

a vo fotogalérii pod článkom.

16. 1. 2018 sa v CVČ Úsmev na ul. Školská v Turč. Tepliciach konalo OK Olympiády v anglickom jazyku a našu školu v kategórii 1B (žiaci a žiačky 8. a 9. ročníkov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií) reprezentovali dievčatá zo IV.G Lea Dafčíková, Daniela Jesenská a Dominika Fillová, ktoré na súťaži dosiahli výborné výsledky a spomedzi ôsmych súťažiacich v danej kategórii sa umiestnili nasledovne:

1. miesto - L. Dafčíková (s postupom do krajského kola)

2. miesto - D. Jesenská

4. miesto - D. Fillová

Stránky

Najbližšie udalosti na škole

Názov Dátum udalosti Popis
Noc výskumníkov 2019 27.09.2019 - 07:40

Dňa 27. 9. 2019 (piatok) sa žiaci 7. z triedy zúčastnia...

Kontakt
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1440/29
03901 Turčianske Teplice
Tel.: Riaditeľ školy: 0918 947 252
Tel.: Tajomníčka: 043 492 23 28
E-mail: skola@gymtut.edu.sk

qrcode.gif

Server
Debian GNU/Linux, pripojenie do Internetu zabezpečuje INFOVEK, Rodičia (HW, feb. 2009), história webového sídla, správa servera od r.  2002 - P. Štrba.

Mapa stránky

Beží na Drupale
Odoberať Syndikovať